Manuál pro rodiče

Nástup do školy

Školní rok

DOKUMENTY - HEURÉKA (dopoledne) - řešit s Bárou Čermákovou
• přihláška do školy
• podepsaná smlouva 2x
• přestupní listek (v případě přestupu)
• zpráva z PPP (v případě potřeby)
• přihláška na obědy

DOKUMENTY - ERUDIS (odpoledne)  - řešit s Bárou Čermákovou

• 2x smlouva s Erudisem
• monitorovací list 
• přihláška do klubu
• potvrzení o zaměstnání (obou rodičů)

 

PŘÍSTUP DO SYSTÉMU - řešit s Pavla Šoukalová
• email Heuréky
• odebírání newsletteru/NOVĚ BLOG
• facebooková skupina:
"ZŠ Heuréka Brno - skupina pro rodiče a učitele"

PLATBY - řešit s Lenka Černochová
• školné měsíčně na účet školy číslo:
- 8892238001/5500
- variabilní symbol= rodné číslo žáka

STRAVOVÁNÍ • řešit s Vitalité

TŘÍDNÍ FOND - řešit s Pavla Šoukalová

ABSENCE - řešit s Pavla Šoukalová
• nahlásit absenci co nejdříve telefon/email/sms
• vyplnit absenční lístek na nástěnce ve škole (po návratu)

ODPOLEDNÍ KLUBY 

• řešit s Bárou Čermákovou
• každé pololetí odevzdat potvrzení o zaměstnání

 

 

 

   

  S kým řešit:    S kým řešit: 

ČESKÝ JAZYK SFUMATO

ČESKÝ JAZYK STARŠÍ DĚTI

ANGLIČTINA

VELKÁ OTÁZKA

 

MATEMATIKA

EXPEDICE

STUDENTSKÉ KONFERENCE

TRIPARTITY

SLOVNÍ HODNOCENÍ

KRUHY

TÝDENNÍ PLÁNY

Pavla Šoukalová

Markéta Kovářová

Bára Čermáková

Silvia Kutálek Gregoričková/Markéta Kovářová

 

Silvia Kutálek Gregoričková

Silvia Kutálek Gregoričková

Markéta Kovářová

Silvia Kutálek Gregoričková

Silvia Kutálek Gregoričková

Silvia Kutálek Gregoričková

Silvia Kutálek Gregoričková

RANNÍ DRUŽINA 

 

ODPOLEDNÍ KLUBY

ABSENCE

NOVÍ ZÁJEMCI, NÁHLED DO VÝUKY

 

STRAVOVÁNÍ, VÝDEJ JÍDLA

VYBAVENÍ, PROVOZ, ÚKLID, 

PRONÁJMY, PODNÁJMY

PLATBY (ŠKOLNÉ, STRAVNÉ)

WEB, FACEBOOK, BLOG

Pavla Šoukalová

 

Bára Čermáková

Pavla Šoukalová

Pavel Houška

 

Vitalité

Bára Čermáková

Bára Čermáková

Lenka Černochová

Pavla Šoukalová

 

Heuréka tým - kontakty

 

zřizovatel

ředitel

třídní učitelka

asistent pedagoga

asistent pedagoga

aistent pedagoga, provoz

Klub deskové hry

Klub sportovní šerm

Klub výtvarný

Klub karate

Klub hudební

Klub šachy

účetní 

Jan Kala

Pavel Houška

Silvia Kutálek Gregoričková

Markéta Kovářová

Pavla Šoukalová

Bára Čermáková

Martina

Helena

Lea

Dominika

Bohdana

Nataša

Lenka Černochová 

603 808 144

739 480 476

792 371 189

766 668 704

733 732 711

731 089 210

 

 

 

 

 

 

602 972 311 

jkala@isheureka.cz

phouska@isheureka.cz

sgregorickova@isheureka.cz

mkovarova@isheureka.cz

psoukalova@isheureka.cz

bsevcikova@isherueka.cz

 

 

 

 

 

 

lcernochova@isheureka.cz

       

Rodiče - kontakty

 

Sofie Gergelová

 

Lily Paulenková

 

Kristínka Šebová

 

Marek Paděra

 

Dan Školař

 

Martin Vojta

 

Jakub Ramík

 

Natanael Loucký

 

Eliáš a Sebastian Ondráškovi

 

Jakub a Oskar Šancovi

 

Alena Pokorná 

 

Oliver Pachovský

 

Anna Urbanovská

 

Jakub Nespěchal

 

Dorota Šotkovská

 

Adéla Kaderková

 

Magdaléna Janáková

 

Lili a Vivi Lackovy

 

Mareile Bauer

 

 

Angelika Gergelová

Michal Gergela

Nina Hanáková

Zdeněk Paulenka

Natálie Šebová

Marek Šebo

Lenka Mašková

Aleš Paděra

Radka Koštýřová

Ladislav Školař

Markéta Vojtová

Jan Vojta

Kateřina Ramík Kutrová

Vlastislav Ramík

Ilona Bytešníková

Zbyněk Loucký

Zdeňka Ondrášková

Petr Ondrášek

Veronika Šancová

Pavel Šanca

Eliška Pokorná

Miroslav Pokorný

Monika Pachovská Dvořáková

Zdeněk Pachovský

Pavel Urbanovský

Jana Urbanovská

Tomáš Nespěchal

Michaela Nespěchalová

Jitka Šotkovská

Jan Šotkovský

Petra Kaderková

Tomáš Kaderka

Dušan Janák

Monika Janáková

Tatiana Lacková

Lacko

Pavlína Bauer

 

 

 

739 099 789

732 603 276

775 178 485

602 321 051

776 722 908

776 689 867

733 245 555

775 257 462

774 700 245

777 323 701

739 000 180

602 296 432

605 124 536

736 679 680

737 418 680

605 934 005

776 617 818

777 882 991

604 344 163

603 861 252

724 344 364

603 158 127

777 172 908

602 711 416

608 957 701

777 206 714

777 812 195

777 550 811

608 761 983

608 720 552

602 728 582

602 772 023

604 763 652

778 521 583

776 560 992

 

603 386 217

 

 

 

angelika.gergelova@isheureka.cz

michal.gergela@isheureka.cz

nina.hanakova@isheureka.cz

zdenek.paulenka@isheureka.cz

natalia.mareckova@isheureka.cz

marek.sebo@isheureka.cz

lenka.maskova@isheureka.cz

ales.padera@isheureka.cz

radka.kostyrova@isheureka.cz

ladislav.skolar@isheureka.cz

marketa.vojtova@isheureka.cz

jan.vojta@isheureka.cz

katerina.kutrova@isheureka.cz

vlastislav.ramik@isheureka.cz

ilona.bytesnikova@isheureka.cz

zbynek.loucky@isheureka.cz

zdenka.ondraskova@isheureka.cz

petr.ondrasek@isheureka.cz

veronika.sancova@isheureka.cz

pavel.sanca@isheureka.cz

eliska.pokorna@isheureka.cz

miroslav.pokorny@isheureka.cz

monika.pachovska@isheureka.cz

zdenek.pachovsky@isheureka.cz

pavel.urbanovsky@isheureka.cz

jana.urbanovska@isheureka.cz

tomas.nespechal@isheureka.cz

michaela.nespechalova@isheureka.cz

jitka.sotkovska@isheureka.cz

jan.sotkovsky@isheureka.cz

petra.kaderkova@isheureka.cz

tomas.kaderka@isheureka.cz

dusan.janak@isheureka.cz

monika.janakova@isheureka.cz

tatiana.lackova@isheureka.cz

 

pavlina.bauerova@isheureka.cz

 

 

 

 

 

 

   

 

Zadejte prosím heslo pro zobrazení obsahu: