Školné a zápis

Stále přijímáme děti do 1. - 4. třídy! 
Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku (i o prázdninách).
 
Zápis do 1. třídy pro
školní rok 2019/20

 

Zápis do první třídy pro školní rok 2019/20 proběhne v dubnu. Informace připravujeme.

 

Kritéria pro přijetí žáků do 2. ZŠ Heuréka

Do prvního ročníku ZŠ Heuréka letos přijímáme 12 dětí, pokud takový počet dětí splní stanovená kritéria.

Do první třídy lze přijmout děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2018 a nebo děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2019 a rodiče doloží patřičná odborná vyjádření.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitel školy na základě těchto kritérií:

  • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
  • děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).

Pokud ředitel školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. 

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30.4. 2018. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem.

 

Školné


Výše školného je stanovena následovně:


Nástup 2018 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2018):

6.900 Kč měsíčně pro 1. dítě

5.900 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

4.900 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)


Nástup 2017 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2017):

6.500 Kč měsíčně pro 1. dítě

5.500 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

4.500 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)


Nástup 2016 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2016):

5.500 Kč měsíčně pro 1. dítě

4.500 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

3.500 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu (do 17:30), nezahrnuje stravování. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).

Stravování zajišťuje Zdravý restaurant Vitalite.

_________________________________________________________________________________________________

Seznam přijatých žáků na školní rok 2018/19

Ředitel školy rozhodl na základě zveřejněných kritérií a v souladu se stanovenou kapacitou školy o přijetí žáků, kteří v zápisu do první třídy na školní rok 2018/19 vystupovali pod následujícími kódy:

-1-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-11-

-13-

-14-

-15-

_______________________________________________________________________

Seznam přijatých žáků na rok 2017/18
Ředitelka školy rozhodla o zvýšení počtu přijímaných žáků do prvního ročníku 2. Základní školy Heuréka s.r.o. na šest.
Zároveň rozhodla na základě zveřejněných kritérií o přijetí žáků, kteří v zápisu vystupovali pod následujícími kódy:
 
2001-2017-1
2003-2017-1
2004-2017-1
2005-2017-1
2006-2017-1
2007-2017-1
 
V Brně dne 18.4.2017.