Naše cíle

„Nikdy jsem nedovolil, aby mi školní výuka narušovala mé vzdělávání.“  

                Mark Twain

 

Hlavní hodnoty naší školy jsou kritické myšlení, kreativní a inovativní myšlení, emoční a sociální inteligence, spolupráce, zvídavost, zodpovědnost, zájem o okolní svět, respekt k individualitě a odlišným názorům, vnitřní motivace.

 

Cílem naší školy je výchova žáka, který:

 

zažívá radost z objevování a učení

​zkoumá a promýšlí svět okolo sebe, zajímá se o něj a snaží se jej zlepšit svým konáním 

přemýšlí kriticky a rozezná manipulaci, klade si otázky a snaží se na ně najít odpovědi

vidí souvislosti mezi různými poznatky a dokáže z nich vyvodit obecnější myšlenky

při řešení problémů uplatňuje kreativitu a divergentní myšlení

přijímá výzvy a dokončuje započatou práci

dokáže řídit své vlastní učení a umí se přizpůsobit novým nárokům a požadavkům

respektuje odlišné názory a je připraven učit se od druhých

umí efektivně komunikovat a spolupracovat se svým okolím, je empatický a dokáže aktivně naslouchat

dokáže pečovat o druhé i o sebe

​dokáže rozpoznat a vyjádřit své pocity

je zdravě sebevědomý; zná své přednosti i slabiny, rozvíjí se všestranně

​má radost z tvorby, z pohybu a ze života