ZŠ HEURÉKA Brno

Snow
Jsme škola, do které budou Vaše děti chodit rády


Hledáte pro Vaše dítě novou nebo lepší školu?

 

Není Vaše dítě ve stávající škole šťastné? Nejste Vy šťastní z úrovně současné školy?

Hledáte alternativu k základní škole, ale nechcete dát své dítě na víceleté gymnázium?
 

Podívejte se, co může Heuréka udělat pro Vaše dítě.

Nebo si rovnou přijďte Heuréku nezávazně na týden vyzkoušet!

 

 

 

Naše škola je pro děti místem, ve kterém se cítí bezpečně a kam chodí s radostí.

Namísto kultury memorování rozvíjíme - nejen v předmětu "Velké otázky" - kulturu samostatného a tvořivého myšlení.

Pravidelně chodíme na badatelské expedice a exkurze.

Od 1. třídy zařazujeme do výuky angličtinu.
O děti pečuje skvělý tým pedagogů.

Vztahy mezi dětmi, učiteli a rodiči jsou postaveny na partnerské komunikaci. 

Zdravý pohyb na školní zahradě je cíleně zařazován do denního programu třídy.

 

Odpolední program je obohacen o řadu zájmových kroužků.

Nacházíme se v centru Brna a jsme tak snadno dostupní.

Máme 1. i 2. stupeň.

Jsme síť soukromých škol, které sdílejí společné hodnoty a synergicky se navzájem propojují.


 

 

 

 

Cíle naší školy dle zřizovatele Jana Kaly

 

 
Indivinďulák a přebírání odpovědnosti za své učení

 

 

Pojďte si nás nezávazně a zdarma na týden zkusit.
 


>> CHCI SI HEURÉKU VYZKOUŠET <<