ZŠ HEURÉKA Brno

 

 

 

 

 

 


 


Stále hledáte pro své dítě vhodnou základní školu?

 

Zapsali jste svého předškoláka do školy, ale nejste spokojení se svou volbou?

Nebo vybíráte pro svého páťáka školu s navazujícím 2. stupněm?

 

Jsme zavedená soukromá škola v Brně a pro příští školní rok doplňujeme poslední volná místa v 1. a 6. třídě.

 

Naše škola je pro děti místem, ve kterém se cítí bezpečně a kam chodí s radostí.

Namísto kultury memorování rozvíjíme - nejen v předmětu "Velké otázky" - kulturu samostatného a tvořivého myšlení.

Pravidelně chodíme na badatelské expedice a exkurze.

Od 1. třídy zařazujeme do výuky angličtinu.


O děti pečuje skvělý tým pedagogů.

Vztahy mezi dětmi, učiteli a rodiči jsou postaveny na partnerské komunikaci. 

Zdravý pohyb na školní zahradě je cíleně zařazován do denního programu třídy.

 

Odpolední program je obohacen o řadu zájmových kroužků.

Nacházíme se v centru Brna a jsme tak snadno dostupní.

Máme 1. i 2. stupeň.

Jsme síť soukromých škol, které sdílejí společné hodnoty a synergicky se navzájem propojují.


 

Uvědomujeme si, že Vaše dítě je pro Vás tím nejdražším, co máte, a že pro něho chcete to nejlepší. Rádi Vás proto u nás přivítáme, osobně s Vámi probereme Vaše očekávání a ukážeme Vám, jak pečujeme o rozvoj dětí v naší škole.


Neváhejte a kontaktujte nás!

 

2. základní škola Heuréka, s.r.o. • Pellicova 20/2 c, Brno 602 00 Tel.č: +420 775 861 628