O nás/About Us

 

Heuréka v sobě spojuje nejlepší zkušenosti ze vzdělávacích systému po celém světě a nejnovější poznatky a nástroje ve vzdělávání. Nabízíme individuální přístup ke každému dítěti, zaměřujeme se na rozvíjení potenciality dítěte, jeho talentů a kreativity. Propojujeme školu s okolní komunitou.

Najdete u nás flexibilní a bezpečné prostředí k učení, které napomáhá rodinám sladit rodinný, školní i pracovní život a zajistit dětem radost a úspěch v dnešním měnícím se světě. Brněnská Heuréka byla otevřena v září 2016 a je provozována českou vzdělávací společností Centre for Modern Education.

 

 

 

 

 

New school "Heureka" is open! The school combines the best practices of educational systems throughout the world with the latest methods and tools. It offers a personalised learning experience for each student, focusing on individual talents, passion and creativity. It is also connecting students with the local community. 

School provides a flexible learning environment, aiming to help the families with their work life balance, while ensuring the students are happy and successful in today’s changing world. The school was opened in September 2016. School is run by Czech educational company Centre for Modern Education.