Den v Heuréce

Každý den v týdnu je trochu jiný. Typický den vypadá přibližně takto:

 

Ranní kruh

  • Ranní kruh je velmi důležitá část dne, kdy se na sebe naladíme (chvilku sedíme úplně potichu), sdílíme, co máme na srdci, zpíváme si, hrajeme hry a společně si čteme.
  • Učíme se navzájem se vyslechnout, vžít se do pocitů druhých, uvědomit si své pocity, vybrat nejdůležitější zážitek, vyjádřit se srozumitelně, sdělit svůj názor, dát prostor ostatním a mnoho dalšího.

Nakonec si uděláme představu o nadcházejícím dni – co nás čeká, na co se můžeme těšit, co můžeme očekávat.
 

Velké otázky 

Ve Velkých otázkách se učíme:

  • Myslet, objevujeme svět v souvislostech, procházíme myšlenkovými cestami, bádáme, učíme se klást otázky a jít pod povrch věcí, hledat souvislosti, přehodnocovat své názory a postoje, navazovat na myšlenky druhých, diskutovat konstruktivně, vyhledávat informace a rozumně s nimi pracovat.
  • Pracovat samostatně i ve skupině, posouvat hranice svých možností i rozvíjet svůj talent, povzbuzovat se navzájem a přispívat ke společnému dílu.
  • Učíme se učit, přijímat výzvy, dotahovat věci do konce a radovat se z dílčích úspěchů i velkých objevů.
  • Plánovat jednotlivé kroky a potom je uskutečňovat tak, aby bylo dosaženo cíle. Pokud se jedná o cíl přesahující školní prostředí, je pro nás o to cennější, učení je hlubší a trvalejší a radost z výsledku silnější. 
     

Velká přestávka 

O velké přestávce trávíme čas na školní zahradě.
 

Okénko matematiky, českého jazyka či angličtiny

Ve všech okénkách dostávají děti prostor přicházet si na věci samy, diskutovat ve skupině a hledat svůj vlastní způsob, jak danou oblast uchopit a zapracovat do již vytvořeného systému znalostí a dovedností.

⇒ I zde je dán prostor pro rozvoj dovedností zmíněných u Velkých otázek. Děti jsou vedeny k osvojení znalostí a dovedností dle RVP, ovšem s velkým respektem k individuálnímu tempu a potřebám jednotlivců.

Podpora vnitřní motivace a rozkvět zájmu každého dítěte o vlastní rozvoj je pro nás prioritou. Věkově smíšené skupiny dětem umožňují se v některých oblastech rozvíjet rychleji a v jiných zvolit mírnější tempo, bez tlaku na výkon, zato s radostí a dobrým pocitem.

Učíme se hodnotit své pokroky a zamýšlíme se nad účinným využitím času v jednotlivých hodinách. Sledujeme a zaznamenáváme, co nám pomáhá v učení a co nás naopak brzdí. Oceňujeme úspěchy své i ostatních a plánujeme, v čem budeme pokračovat a co zkusíme změnit.
 

Kruh

V kruhu před obědem se ohlížíme za prožitým dopolednem, sdílíme nejsilnější zážitky, co se nám podařilo, co nás zaujalo i to, co si chceme odnést, nebo co si ještě potřebujeme ujasnit.
 

Oběd
 

Odpolední blok

V odpoledním čase je okénko matematiky, českého jazyka či angličtiny.
 

Den expedic

Jednou za dva týdny vyrážíme na expedici, která je součástí Velkých otázek. Navštěvujeme odborníky na právě zkoumanou oblast, muzea či galerie. Vyrážíme do přírody s cílem zkoumat určitý jev atd. Případně zveme odborníky do školy.

Pokud nejsme na expedici, vychutnáme si v tento den jeden velký blok pohybu a fyzické práce (například na školní zahradě) a jeden velký blok hudebně či výtvarně zaměřený.