S kým se u nás setkáte?

Jan Kala - zřizovatel škol Heuréka

Jan Kala je zakladatelem a ředitelem Centre for Modern Education a spolupodílí se na rozjezdu většiny větších projektů této společnosti.

Jan má bohaté manažerské zkušenosti, mezi jeho veřejně známé projekty patří vznik internetového bankovnictví v České republice – v letech 1997–2000 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Expandia Banky (později eBanky – dnes součást skupiny Raiffeisen Bank). Finančnictví  nicméně již  opustil a posledních 10 let se věnuje oboru, který je mu bližší a má podle něj skutečnou hodnotu – vzdělávání se zaměřením zejména na základní a střední školství.  

Ve volném čase se věnuje svým malým synkům, se kterými se neváhá vydat na různé expedice, a jako starosta rozvíjí komunitní život v malé obci, kde žije.

 

V Heuréce se podílí na metodické koncepci, poskytuje zpětnou vazbu a podporu celému týmu, ale těší ho i Velké otázky, které s dětmi otevírá.

 

„Těší mě každodenní radost, kterou v naší škole děti zažívají.“

Pokud chcete Honzu kontaktovat, použijte e-mail: jkala@isheureka.cz.

  

Pavel Houška - ředitel brněnské Heuréky

Pavel vystudoval český jazyk a historii, učil na všech stupních klasického školství a od léta 2017 řídí brněnskou Heuréku. Prošel si manažerskými pozicemi v korporacích a založil smysluplnou firmu, která propojuje společnosti s neziskovým sektorem. Posledních deset let také lektoruje, a to se zaměřením na pozitivní psychologii, vyjednávání a empatickou komunikaci.

Ve volném čase se rád věnuje rodině ve všech různých podobách, a když to jen trochu jde, tak i badmintonu a šachům.

 

Pavla v Heuréce potkáte v kanceláři, příležitostně i ve výuce a samozřejmě na předem sjednané osobní schůzce.

 

 

"Mám radost, že můžu spoluvytvářet radostné a bezpečné místo, které děti smysluplně vzdělává."

Pokud chcete Pavla kontaktovat, použijte e-mail: phouska@isheureka.cz.

 

 Markéta Kovářová - pedagog

 V současné době Markéta dokončuje studium učitelství prvního stupně na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Už dříve ale vystudovala obor sociální pedagogiky v kombinaci s učitelstvím občanské výchovy a zeměpisu na Masarykově univerzitě v Brně. Byla to pro ni tehdy celkem jasná volba, protože pomezí výchovy a vzdělávání ji velmi zajímalo, bavilo a celkově ji to k dětem vždy "táhlo". Už při studiích však cítila jisté nesrovnalosti mezi systémem klasického školství a jejím vnitřním nastavením. Po narození svých tří synů si pak byla už více než jistá, že jestli se někdy ve svém profesním životě stane učitelkou, bude to muset být v jiném prostředí. Nechtěla se vydat cestou svázanosti, přísných pravidel a nesmyslných regulí. Hledala spíše místo, kde bude možné nechat volně proudit úžasnou dětskou vynalézavost a touhu po učení, takové místo, kde bude ona sama moci využít vlastní kreativitu a naplno prožít radost z toho, že je díky dětem každý den jiný. V Heuréce dostává prostor pro všechny tyto své představy. 

A jaká jinak Markéta je? Dle slov jejích synů milá, hodná a vždy ochotná pomoct. Dle slov jejího muže úžasná ženská do nepohody, na kterou je vždy spoleh. Dle přátel pak týmový hráč, se kterým je sranda, sportovní nadšenec, rukodělný kreativec, radostný zpěvák a blázen na úklid.
 

V Heuréce potkáte Markétu v hodinách češtiny, matematiky i velké otázky. Ranní kruhy tráví se čtvrťáky a páťáky, které má na starost. 

 

 

"Jsem opravdu šťastná, že existují taková místa, jako je Heuréka, kde mohou být děti i učitelé skutečně sami sebou - bez přetvářek, lhaní, falešných póz či násilného těsnání se do předchystaných forem."

Pokud chcete Markétu kontaktovat, použijte e-mail: mkovarova@isheureka.cz.

 

 

Pavla Šoukalová - pedagog, organizační záležitosti a provoz

Pavla vystudovala divadelní management na JAMU v Brně a pak se rozhodla zkusit ještě něco jiného… minulý rok tak dokončila magisterské studium speciální pedagogiky pro učitele na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Řízením osudu se jí ještě na škole do cesty zapletla Heuréka a ani na chvíli toho zatím nelitovala. Pavla se s prvňáčky věnuje čtení a psaní a podílí se celkově na chodu i propagaci školy.  

Pavla je z velké rodiny a možná i díky svým šesti neteřím a synovcům si uvědomila, že se chce i ve svém profesním životě věnovat dětem a jejich rozvoji. Snaží se nikdy nezapomínat, jaké to bylo být malý. Zajímá se o inovativní přístupy ve vzdělávání, respektující výchovu, ráda se inspiruje lidmi, kteří umí k dětem přistupovat citlivě, upřímně a s porozuměním. Ráda se ale také uchýlí do kanceláře, kde se stará o provozní a organizační záležitosti. Mezi přáteli je známá tím, že hodně mluví, i když po dni v Heuréce si někdy i ráda pomlčí :)

V Heuréce Pavlu potkáte v hodinách čtení a psaní pro prvňáčky nebo v kanceláři. 

 

 

„Práce v Heuréce je pro mě velmi cennou zkušeností a životním krokem. To, co zde prožívám prostřednictvím dětí i (a možná zejména) skvělého týmu, mě obohacuje jak v rovině studijní a profesní, tak i osobní. Mám radost, že vznikají podobné školy a velmi takovým iniciativám fandím!“

Pokud chcete Pavlu kontaktovat, použijte e-mail: psoukalova@isheureka.cz.

 

Martina Svobodová - pedagog

Martina vystudovala učitelství Tělesné Výchovy a Psychologie. Dveře k angličtině jí otevřelo cestování. Během studia absovovala dva pobyty v USA, jeden v Dánsku a druhý ve Velké Británii. Nyní dálkově studuje Angličtinu se zaměřením na vzdělávání. Životně pracovní zkušenosti získala několikaletým působením v mezinárodní firmě. Dětem se věnovala během studia v rámci výuky plavání a zdravotní tělesné výchovy a jako asistent učitele tělesné výchovy v Londýně. Ve volném čase ráda sleduje internetové rozhovory se zajímavými lidmi. Navštěvuje seberozvojovou encounterovou skupinu. Autentické informace o světě jí předávají její hosté z platformy Couchsurfingu. Největší vášní pro ni zůstává pohyb ve všech možných formách. Fascinuje ji myšlenka Kalokagathie.

 

Martinu potkáte v hodinách angličtiny, ale i češtiny, matematiky, velké otázky a tělesné výchovy.

 

 

“Nic mi není jedno. Řídím se heslem, že energie musí kolovat a proto ji do práce a do lidí okolo sebe investuji s upřímnou důvěrou. Vím, že s dětmi se mi vrátí :) ”

Pokud chcete Martinu kontaktovat, použijte e-mail: msvobodova@isheureka.cz.

 

Ondřej Kadlec - pedagog

Ondra vystudoval obor učitelství výchovy k občanství a dějepisu na Masarykově univerzitě v Brně. Po několika letech na státní škole se rozhodl změnit prostředí a našel otevřenou školu, která dává smysl – Heuréku!
Jeho velkým tématem je osobnostní a sociální rozvoj žáků v kontextu občanského vzdělávání. Můžete na něj narazit i v  projektech zaměřených na rozvoj občanských kompetencí, kde působí na lektorských a metodických pozicích. 
 
V Heuréce na Ondru narazíte v hodinách velké otázky nebo v kanceláři, kde se věnuje plánování velkých otázek a koordinaci programu školy. Nejvíce času tráví se šesťáky, které má na starost.
 
 
„Vzdělávání je pro mě práce i koníček, vidím v něm smysl života.“
Pokud chcete Ondru kontaktovat, použijte e-mail: okadlec@isheureka.cz.

 

Kateřina Miková - pedagog

Kateřina si po gymnáziu zvolila studium estetiky na FF MU. To ji umožnilo strávit ještě nějaký čas přemýšlením o věcech, které ji zajímaly. O umění, knihách, filozofii, o lidech i o životě.  Po ukončení bakalářského studia se rozhodla zaměřit praktičtějším – tedy učitelským směrem. Během dalšího studia potkala několik vyučujících, kteří se pro ni stali velkou inspirací. Krom jiného jí ukázali, jak zajímavě by mohla školní výuka vypadat. 

S dětmi pracovala třeba jako au pair, asistentka pedagoga či domácí učitelka.  

I po ukončení studia na Filozofické fakultě se snaží dál rozvíjet prostřednictvím kurzů.  Absolvovala např. kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení či Feuersteinovo instrumentální obohacování. V loňském roce se na univerzitu vrátila, studuje speciální pedagogiku. 

 

Káťu lze potkat v hodinách češtiny, matematiky a velké otázky.

 

„Těším se na pokroky, které budeme s dětmi společně dělat. Na jejich nápady, myšlenky i energii.“ 

 

Pokud chcete Kateřinu kontaktovat, použijte e-mail: kmikova@isheureka.cz.

 

Markéta Kudryová - pedagog

Markéta vystudovala na pedagogické fakultě v Olomouci obor učitelství Českého jazyka a literatury společně se speciální pedagogikou. Vždycky ale věděla, že nechce pracovat v běžném školství a že chce, aby ji práce bavila a naplňovala. Po studiích nějakou dobu pracovala v montessori školce, podílela se na otevření jedné z pražských Scioškol a byla asistentkou na základní škole a lektorkou ve studijním centru. V současné době pracuje také jako školní asistentka v základní škole při Fakultní nemocnici. 

V Heuréce potkáte Markétu v hodinách matematiky, češtiny a výtvarné výchovy. Ranní kruhy tráví s druháky a třeťáky, které má na starost.

 

"Po dlouhé době chodím konečně zase do práce ráda a s nadšením."

Pokud chcete Markétu kontaktovat, použijte e-mail: mkudryova@isheureka.cz.

 

Šárka Hlubocká - pedagog

 

Šárka vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě. Právě díky tomuto oboru pochopila, že každé dítě má svá individuální specifika, a proto k nim nelze přistupovat stejně. V posledních letech absolvovala několik výjezdů do zahraniční, z nichž nejpřínosnějším byla stáž v Londýně, kde získala spoustu užitečných poznatků a zkušeností.  Cestování také formovalo Šárčin vztah k jazykům, jejichž studium bylo vždy jejím velkým koníčkem. 

V Heuréce na Šárku narazíte v hodinách angličtiny a velké otázky, ale také při její práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

"Hodnoty v rámci vzdělávání, které vyznávám, a zároveň mi dávají velký smysl, se plně slučují s hodnotami v Heuréce. Proto jsem nadšená, že mohu být této školy součástí a dělat, co mě naplňuje."

Pokud chcete Šárku kontaktovat, použijte e-mail: shlubocka@isheureka.cz.

 

 

Marika Musilová - pedagog

Marika studuje Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a přirostla jí k srdci zejména skupina dětí předškolního a mladšího školního věku. O práci v Heuréce snila díky rozhovorům s výše zmíněnou kámoškou Pavlou, což se teď stalo skutečností a Marika tak může zúročit své zkušenosti. Ty nasbírala například vedením dětských kolektivů na táborech, kam jezdí už 20 let, nejdřív jako účastník a pak řadu let jako vedoucí i organizátor. Jazykové dovednosti pilovala při svém pobytu ve Švédsku. Za nejvýznamnější prvek učení považuje hravé aktivity a drží se hesla, že sportující člověk znamená šťastnější člověk a také že všechno jde líp s úsměvem. Těšit se do práce se teď dle jejích slov změnilo ze dřívější sci-fi představy na skutečnost.

Marika tráví čas zejména s prvňáčky, které má na starost. Potkáte ji ve velké otázce, ale i v jedné z anglických skupinek.

"Díky týmu v Heruéce a zdejšímu přístupu ke vzdělávání mohu konečně říct, že mám práci, jakou si přejeme všichni."

 

Marie Daňková - pedagog

Medailonek připravujeme.

 

Markéta Jurčíová - vychovatelka v družině, asistence

Markéta vystudovala Sociální pedagogiku se zaměřením na volný čas a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně.  Byla to jasná volba, neformální vzdělávání si oblíbila a při škole vedla i volnočasové kroužky, preventivní programy, jezdila na dětské letní tábory či pomáhala na akcích pro rodiče s dětmi. Při svém studiu se seznámila se zážitkovou pedagogikou, která byla součástí i později absolvovaného organizátorského kurzu od Hnutí Brontosaurus, kde ji tento přístup ještě více okouzlil. Při realizaci programů vzdělávacího nebo osobnostně-rozvojového charakteru pro děti i dospělé proto ráda zařazuje aktivity postavené na prožitku a zkušenosti. 

Miluje dobrovolnictví pro nespočet možností, které ji nabízí, jako je cítit se prospěšná, prozkoumávat a posunovat své hranice, nacházet životní inspiraci či nové přátele. Když se poštěstí, ráda chvilky volného času stráví s knihou, štětcem nebo vařečkou.

Markétu zastihnete v odpolední družině, ale i ve výuce jako doplněk pedagogického týmu.

 

"Věřím, že vše, co investujeme, se nám vrátí... a proto s radostí věnuji svůj čas dětem u nás V Heuréce."