S kým se u nás setkáte?

 

Richard Jurečka
Ředitel školy

Pochází ze Zlína a v Brně vystudoval obory filosofie a historie. Bezprostředně po studiu se začal věnovat práci učitele.

Jako učitel působil na všech druzích škol, od základní až po vysokou. Většinu svého profesního života však strávil na manažerských místech v soukromém školství. Několik let při své hlavní práci působil také v neziskových organizacích a věnoval se dobrovolnické práci s mládeží.

Při vedení týmů jsou pro něj důležité tyto hodnoty: bezpečné prostředí, partnerský přístup a transparentní komunikace, nadšení pro zvolenou vizi a týmová spolupráce, smysluplnost, péče o rozvoj silných stránek členů týmu a jejich synergické začlenění do rozvoje organizace.

Školu považuje za místo, které má v dětech podporovat odvahu být sám sebou, pomáhat jim odemykat jejich potenciál, naučit je nehodnotícím způsobem přijímat jinakost druhých lidí a současně je kriticky otevírat novým myšlenkám a inspiracím, povzbuzovat je, aby kreativně, odpovědně a se zdravým sebevědomím reagovaly na výzvy svého života i společnosti.

Ve škole se s Richardem potkáte v kanceláři, na poradách nebo výuce, také při komunikaci s rodiči, zájemci o vzdělávání nebo uchazeči o zaměstnání.
 

   "Pokud si najdete cestu a vydáte se po ní, dá vám sílu, směr a cíl a nikdo a nic vás na cestě pak nezastaví." (Reinhold Messner)

                                                                        rjurecka@isheureka.cz

 

 

Markéta Kovářová
Pedagog

Markéta zakončila svoji studijní dráhu absolvováním oboru učitelství prvního stupně na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Už dříve ale vystudovala obor sociální pedagogiky v kombinaci s učitelstvím občanské výchovy a zeměpisu na Masarykově univerzitě v Brně. Byla to pro ni tehdy celkem jasná volba, protože pomezí výchovy a vzdělávání ji velmi zajímalo, bavilo a celkově ji to k dětem vždy "táhlo". Už při studiích však cítila jisté nesrovnalosti mezi systémem klasického školství a jejím vnitřním nastavením. Po narození svých tří synů si pak byla už více než jistá, že jestli se někdy ve svém profesním životě stane učitelkou, bude to muset být v jiném prostředí. Nechtěla se vydat cestou svázanosti, přísných pravidel a nesmyslných regulí. Hledala spíše místo, kde bude možné nechat volně proudit úžasnou dětskou vynalézavost a touhu po učení, takové místo, kde bude ona sama moci využít vlastní kreativitu a naplno prožít radost z toho, že je díky dětem každý den jiný. V Heuréce dostává prostor pro všechny tyto své představy.

A jaká jinak Markéta je? Dle slov jejích synů milá, hodná a vždy ochotná pomoct. Dle slov jejího muže úžasná ženská do nepohody, na kterou je vždy spoleh. Dle přátel pak týmový hráč, se kterým je sranda, sportovní nadšenec, rukodělný kreativec, radostný zpěvák a blázen na úklid.

V Heuréce potkáte Markétu v hodinách češtiny, matematiky i velké otázky. Ranní kruhy tráví se čtvrťáky a páťáky, které má na starost.

   "Jsem opravdu šťastná, že existují taková místa, jako je Heuréka,     kde mohou být děti i učitelé skutečně sami sebou - bez přetvářek, lhaní, falešných póz či násilného těsnání se do předchystaných forem."

                                                                        mkovarova@isheureka.cz

 

 

 

Pavla Slabá
Pedagog, organizační záležitosti a provoz
 

 Pavla vystudovala divadelní management na JAMU v Brně a pak se rozhodla zkusit ještě něco jiného… v roce 2019 tak dokončila magisterské studium speciální pedagogiky pro učitele na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Řízením osudu se jí ještě na škole do cesty zapletla Heuréka a ani na chvíli toho zatím nelitovala. Pavla se s prvňáčky věnuje čtení a psaní a podílí se na hodinách velké otázky a na zákulisních procesech chodu školy. Pavla je z velké rodiny a možná i díky svým sedmi neteřím a synovcům si uvědomila, že se chce i ve svém profesním životě věnovat dětem a jejich rozvoji. Zároveň se ale ráda zabývá procesy na pozadí každodenního dění ve škole, proto kombinuje pedagogickou činnost ve třídě a tu organizační "zašitá" v kanceláři. Ráda se inspiruje lidmi, kteří umí k ostatním přistupovat citlivě, upřímně a s porozuměním. Mezi přáteli je známá tím, že hodně mluví, i když po dni v Heuréce si někdy i ráda pomlčí :)

V Heuréce Pavlu potkáte v hodinách prvňáčků nebo v kanceláři.

„Práce v Heuréce je pro mě velmi cennou zkušeností a životním krokem. To, co zde prožívám prostřednictvím dětí i (a možná zejména) skvělého týmu, mě obohacuje jak v rovině profesní, tak osobní. Mám radost, že vznikají podobné školy a velmi takovým iniciativám fandím!“ 

                                                                        pslaba@isheureka.cz

 

 

Martina Svobodová
Pedagog

Martina vystudovala učitelství Tělesné Výchovy a Psychologie. Dveře k angličtině jí otevřelo cestování. Během studia absovovala dva pobyty v USA, jeden v Dánsku a druhý ve Velké Británii. Nyní dálkově studuje Angličtinu se zaměřením na vzdělávání. Životně pracovní zkušenosti získala několikaletým působením v mezinárodní firmě. Dětem se věnovala během studia v rámci výuky plavání a zdravotní tělesné výchovy a jako asistent učitele tělesné výchovy v Londýně. Ve volném čase ráda sleduje internetové rozhovory se zajímavými lidmi. Navštěvuje seberozvojovou encounterovou skupinu. Autentické informace o světě jí předávají její hosté z platformy Couchsurfingu. Největší vášní pro ni zůstává pohyb ve všech možných formách. Fascinuje ji myšlenka Kalokagathie.

Martinu potkáte v hodinách angličtiny, ale i češtiny, matematiky, velké otázky a tělesné výchovy.

“Nic mi není jedno. Řídím se heslem, že energie musí kolovat a proto ji do práce a do lidí okolo sebe investuji s upřímnou důvěrou. Vím, že s dětmi se mi vrátí :) ”

                                                                        msvobodova@isheureka.cz

 

 

Markéta Kudryová
Pedagog

Markéta vystudovala na pedagogické fakultě v Olomouci obor učitelství Českého jazyka a literatury společně se speciální pedagogikou. Vždycky ale věděla, že nechce pracovat v běžném školství a že chce, aby ji práce bavila a naplňovala. Po studiích nějakou dobu pracovala v montessori školce, podílela se na otevření jedné z pražských Scioškol a byla asistentkou na základní škole a lektorkou ve studijním centru. V současné době pracuje také jako školní asistentka v základní škole při Fakultní nemocnici. 

V Heuréce potkáte Markétu v hodinách matematiky, češtiny a výtvarné výchovy. Ranní kruhy tráví s druháky a třeťáky, které má na starost.

"Po dlouhé době chodím konečně zase do práce ráda a s nadšením."

mkudryova@isheureka.cz

 

 

Šárka Hlubocká
Pedagog

Šárka vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě. Právě díky tomuto oboru pochopila, že každé dítě má svá individuální specifika, a proto k nim nelze přistupovat stejně. V posledních letech absolvovala několik výjezdů do zahraniční, z nichž nejpřínosnějším byla stáž v Londýně, kde získala spoustu užitečných poznatků a zkušeností.  Cestování také formovalo Šárčin vztah k jazykům, jejichž studium bylo vždy jejím velkým koníčkem. 

V Heuréce na Šárku narazíte v hodinách angličtiny a velké otázky, ale také při její práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

"Hodnoty v rámci vzdělávání, které vyznávám, a zároveň mi dávají velký smysl, se plně slučují s hodnotami v Heuréce. Proto jsem nadšená, že mohu být této školy součástí a dělat, co mě naplňuje."

shlubocka@isheureka.cz

 

 

 

Marika Musilová
Pedagog

Marika studuje Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a přirostla jí k srdci zejména skupina dětí předškolního a mladšího školního věku. O práci v Heuréce snila díky rozhovorům s výše zmíněnou kámoškou Pavlou, což se teď stalo skutečností a Marika tak může zúročit své zkušenosti. Ty nasbírala například vedením dětských kolektivů na táborech, kam jezdí už 20 let, nejdřív jako účastník a pak řadu let jako vedoucí i organizátor. Jazykové dovednosti pilovala při svém pobytu ve Švédsku. Za nejvýznamnější prvek učení považuje hravé aktivity a drží se hesla, že sportující člověk znamená šťastnější člověk a také že všechno jde líp s úsměvem. Těšit se do práce se teď dle jejích slov změnilo ze dřívější sci-fi představy na skutečnost.

Marika tráví čas zejména s prvňáčky, které má na starost. Potkáte ji ve velkých otázkách, ale i v jedné z anglických skupinek.

"Díky týmu v Heruéce a zdejšímu přístupu ke vzdělávání mohu konečně říct, že mám práci, jakou si přejeme všichni."

mmusilova@isheureka.cz

 

 

Marie Daňková
Pedagog

Maruška vystudovala biologii na PřF MU a během studií si krátila volný čas jako průvodkyně na hradě Veveří a později jako pedagog volného času ve VIDA! science centru v Brně, kde připravovala a vedla programy, kroužky i příměstské tábory. Po škole si vyzkoušela práci ve farmaceutické firmě, která jí ale nepřišla smysluplná a naplňující. Rozhodla se vrátit se k práci s dětmi, dodělala si pedagogické minimum a hledala zaměstnání, kam by se každý den těšila. Takové našla v Heuréce. Mimo školu Marušku nejčastěji potkáte na procházkách přírodou, u šálku čaje nebo se zajímavou knihou v ruce.

Marušku můžete potkat v hodinách hudební výchovy, velké otázky a matematiky.

"Heuréka je místem, kam přicházím a odkud odcházím s úsměvem. Je to místo, kde vidím smysl své práce a investované energie."
 
 
 
 

Markéta Jurčíová
Pedagog

Markéta vystudovala Sociální pedagogiku se zaměřením na volný čas a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně.  Byla to jasná volba, neformální vzdělávání si oblíbila a při škole vedla i volnočasové kroužky, preventivní programy, jezdila na dětské letní tábory či pomáhala na akcích pro rodiče s dětmi. Při svém studiu se seznámila se zážitkovou pedagogikou, která byla součástí i později absolvovaného organizátorského kurzu od Hnutí Brontosaurus, kde ji tento přístup ještě více okouzlil. Při realizaci programů vzdělávacího nebo osobnostně-rozvojového charakteru pro děti i dospělé proto ráda zařazuje aktivity postavené na prožitku a zkušenosti. 

Miluje dobrovolnictví pro nespočet možností, které ji nabízí, jako je cítit se prospěšná, prozkoumávat a posunovat své hranice, nacházet životní inspiraci či nové přátele. Když se poštěstí, ráda chvilky volného času stráví s knihou, štětcem nebo vařečkou.

Markétu zastihnete v odpolední družině, ale i ve výuce v roli asistentky pedagoga.

"Věřím, že vše, co investujeme, se nám vrátí... a proto s radostí věnuji svůj čas dětem u nás V Heuréce."

                                                                        mjurciova@isheureka.cz

      Michaela Šíblová

        Vychovatelka v družině

Michaela je jedním z nejmladších členů týmu. Již dlouho sledovala Heuréku na sociálních sítích a čekala, kdy se konečně aspoň jeden workshop nebude krýt s jejím rozvrhem. Jenže, to se nestalo, není taky divu. Michaela studuje obor Učitelství prvního stupně a souběžně i Speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě. A protože měla pocit, že praxe u fakultních učitelů nejsou pro ni to pravé, trošku zabojovala a prosadila si Heuréku. Ještě že se tak stalo. I když ji neminula online výuka s dětmi, utvrdila se v tom, že je na správném místě. Již dlouho věděla, že nechce do dětí nalévat jen prázdné vědomosti, ale učit je prostřednictvím zážitku a radosti z objevování. A právě to našla v naší Heuréce.

Michaela se ráda rozvíjí v pedagogice i v jiných oblastech, ráda zkouší něco nového. Čím větší výzvu najde, tím víc se do ní pustí. Miluje cestování, a tak jela do Anglie za prací, ale také do Slovinska v rámci Erasmu. Bez sportu, přátel a rodiny si nedovede představit plnohodnotný život.

S Michaelou se můžete setkat v družině, většinou ji najdete u starších dětí.

                                                          "Věř, běž, dokážeš!"

                                                                  msiblova@isheureka.cz
 
 

     Stefanie Marková

        Vychovatelka v družině, asistentka pedagoga

Stefanie je v současné době studentkou psychologie na Masarykově univerzitě. Vystudovala pedagogickou střední školu se zaměřením na mimoškolní a předškolní pedagogiku. Práce s dětmi ji ale provází celým životem v rámci dětských táborů, zájmových kroužků nebo dobrovolnické činnosti s dětmi i dospívajícími. Její snahou je, aby děti měly možnost rozvíjet svůj potenciál a nebály se vyjádřit svůj názor. Vztah učitele/vychovatele byl měl být spíše partnerský. Proto je ráda, že s touto filozofií se setkala v Heuréce a může být součástí jejího týmu Stefanie má ráda sportovní aktivity, vaření a tvořivé činnosti. Život pojímá jako výzvu, každý moment v něm je jedinečný a neopakovatelný. Ráda cestuje, věnuje se seberozvoji a vzdělávacím činnostem. V práci s dětmi se snaží hlavně o pestrost a zábavu.  

Se Stefanií se můžete V Heuréce setkat ve školní družině. 

„Čas, který v životě máme, je to nejcennější. Proto svůj čas věnuji práci v Heuréce a věřím, že děti jsou naše budoucnost.“  

smarkova@isheureka.cz
 
 
 

Bernadeta Erica 
English Teacher

 

Erica grew up in Indonesia and moved to Japan for her bachelor's, majoring in Culture, Society, and Media. During her study, she worked at one of the leading Japanese education companies, KUMON Co., Ltd. She traveled across Japan to lead KUMON English Immersion Camps. The camps didn't only focus on the use of English but also introducing children to cultural differences through fun activities and modern technology.

Erica has been interested in education inequality. Her childhood experience motivated her to create a social organization to help the education of financially-disadvantaged children in Indonesia. To deepen her knowledge, she took a short study program about Politics and Economy at Charles University, Prague. She wanted to work for the Indonesian government, but eventually, she realized it was not her path.

After finishing her study, she decided to live in Brno and work as an English teacher for children. She follows her call to be a teacher because being around children always makes her happy. Erica has learned that to do something big, we have to start small. 

    In Heuréka, you can meet Erica in English and in English club. 


    "Little things make big things happen." 
 

                                                                         eyuliany@isheureka.cz

 

 

                                                                  

Jan Kala

Zřizovatel škol Heuréka

Jan Kala je zakladatelem a ředitelem Centre for Modern Education a spolupodílí se na rozjezdu většiny větších projektů této společnosti.

Jan má bohaté manažerské zkušenosti, mezi jeho veřejně známé projekty patří vznik internetového bankovnictví v České republice – v letech 1997–2000 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Expandia Banky (později eBanky – dnes součást skupiny Raiffeisen Bank). Finančnictví  nicméně již  opustil a posledních 10 let se věnuje oboru, který je mu bližší a má podle něj skutečnou hodnotu – vzdělávání se zaměřením zejména na základní a střední školství.  

Ve volném čase se věnuje svým malým synkům, se kterými se neváhá vydat na různé expedice, a jako starosta rozvíjí komunitní život v malé obci, kde žije.

V Heuréce se podílí na metodické koncepci, poskytuje zpětnou vazbu a podporu celému týmu, ale těší ho i Velké otázky, které s dětmi otevírá.

"Těší mě každodenní radost, kterou v naší škole děti zažívají."

                                                                        jkala@isheureka.cz