S kým se u nás setkáte?

Richard Jurečka
Ředitel školy

Pochází ze Zlína a v Brně vystudoval obory filosofie a historie. Bezprostředně po studiu se začal věnovat práci učitele.

Jako učitel působil na všech druzích škol, od základní až po vysokou. Většinu svého profesního života však strávil na manažerských místech v soukromém školství. Několik let při své hlavní práci působil také v neziskových organizacích a věnoval se dobrovolnické práci s mládeží.

Při vedení týmů jsou pro něj důležité tyto hodnoty: bezpečné prostředí, partnerský přístup a transparentní komunikace, nadšení pro zvolenou vizi a týmová spolupráce, smysluplnost, péče o rozvoj silných stránek členů týmu a jejich synergické začlenění do rozvoje organizace.

Školu považuje za místo, které má v dětech podporovat odvahu být sám sebou, pomáhat jim odemykat jejich potenciál, naučit je nehodnotícím způsobem přijímat jinakost druhých lidí a současně je kriticky otevírat novým myšlenkám a inspiracím, povzbuzovat je, aby kreativně, odpovědně a se zdravým sebevědomím reagovaly na výzvy svého života i společnosti.

"Pokud si najdete cestu a vydáte se po ní, dá vám sílu, směr a cíl a nikdo a nic vás na cestě pak nezastaví." (Reinhold Messner)

                                                                        rjurecka@isheureka.cz

 

 

Markéta Kovářová
Pedagog

Markéta zakončila svoji studijní dráhu absolvováním oboru učitelství prvního stupně na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Už dříve ale vystudovala obor sociální pedagogiky v kombinaci s učitelstvím občanské výchovy a zeměpisu na Masarykově univerzitě v Brně. Byla to pro ni tehdy celkem jasná volba, protože pomezí výchovy a vzdělávání ji velmi zajímalo, bavilo a celkově ji to k dětem vždy "táhlo". Už při studiích však cítila jisté nesrovnalosti mezi systémem klasického školství a jejím vnitřním nastavením. Po narození svých tří synů si pak byla už více než jistá, že jestli se někdy ve svém profesním životě stane učitelkou, bude to muset být v jiném prostředí. Nechtěla se vydat cestou svázanosti, přísných pravidel a nesmyslných regulí. Hledala spíše místo, kde bude možné nechat volně proudit úžasnou dětskou vynalézavost a touhu po učení, takové místo, kde bude ona sama moci využít vlastní kreativitu a naplno prožít radost z toho, že je díky dětem každý den jiný. V Heuréce dostává prostor pro všechny tyto své představy.

A jaká jinak Markéta je? Dle slov jejích synů milá, hodná a vždy ochotná pomoct. Dle slov jejího muže úžasná ženská do nepohody, na kterou je vždy spoleh. Dle přátel pak týmový hráč, se kterým je sranda, sportovní nadšenec, rukodělný kreativec, radostný zpěvák a blázen na úklid.

V Heuréce potkáte Markétu v hodinách češtiny, matematiky i velké otázky. Ranní kruhy tráví se čtvrťáky a páťáky, které má na starost.

"Jsem opravdu šťastná, že existují taková místa, jako je Heuréka, kde mohou být děti i učitelé skutečně sami sebou - bez přetvářek, lhaní, falešných póz či násilného těsnání se do předchystaných forem."

                                                                        mkovarova@isheureka.cz

 

 

 

Pavla Slabá
Pedagog, organizační záležitosti a provoz

 

Pavla vystudovala divadelní management na JAMU v Brně a pak se rozhodla zkusit ještě něco jiného… minulý rok tak dokončila magisterské studium speciální pedagogiky pro učitele na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Řízením osudu se jí ještě na škole do cesty zapletla Heuréka a ani na chvíli toho zatím nelitovala. Pavla se s prvňáčky věnuje čtení a psaní a podílí se celkově na chodu a propagaci školy. Pavla je z velké rodiny a možná i díky svým šesti neteřím a synovcům si uvědomila, že se chce i ve svém profesním životě věnovat dětem a jejich rozvoji. Zároveň se ale ráda zabývá procesy na pozadí každodenního dění ve škole, proto kombinuje pedagogickou činnost ve třídě a tu organizační "zašitá" v kanceláři. Ráda se inspiruje lidmi, kteří umí k ostatním přistupovat citlivě, upřímně a s porozuměním. Mezi přáteli je známá tím, že hodně mluví, i když po dni v Heuréce si někdy i ráda pomlčí :)

V Heuréce Pavlu potkáte v hodinách čtení a psaní pro prvňáčky nebo v kanceláři.

„Práce v Heuréce je pro mě velmi cennou zkušeností a životním krokem. To, co zde prožívám prostřednictvím dětí i (a možná zejména) skvělého týmu, mě obohacuje jak v rovině profesní, tak osobní. Mám radost, že vznikají podobné školy a velmi takovým iniciativám fandím!“

                                                                        psoukalova@isheureka.cz

 

 

Martina Svobodová
Pedagog

Martina vystudovala učitelství Tělesné Výchovy a Psychologie. Dveře k angličtině jí otevřelo cestování. Během studia absovovala dva pobyty v USA, jeden v Dánsku a druhý ve Velké Británii. Nyní dálkově studuje Angličtinu se zaměřením na vzdělávání. Životně pracovní zkušenosti získala několikaletým působením v mezinárodní firmě. Dětem se věnovala během studia v rámci výuky plavání a zdravotní tělesné výchovy a jako asistent učitele tělesné výchovy v Londýně. Ve volném čase ráda sleduje internetové rozhovory se zajímavými lidmi. Navštěvuje seberozvojovou encounterovou skupinu. Autentické informace o světě jí předávají její hosté z platformy Couchsurfingu. Největší vášní pro ni zůstává pohyb ve všech možných formách. Fascinuje ji myšlenka Kalokagathie.

Martinu potkáte v hodinách angličtiny, ale i češtiny, matematiky, velké otázky a tělesné výchovy.

“Nic mi není jedno. Řídím se heslem, že energie musí kolovat a proto ji do práce a do lidí okolo sebe investuji s upřímnou důvěrou. Vím, že s dětmi se mi vrátí :) ”

                                                                        msvobodova@isheureka.cz

 

 

Markéta Kudryová
Pedagog

Markéta vystudovala na pedagogické fakultě v Olomouci obor učitelství Českého jazyka a literatury společně se speciální pedagogikou. Vždycky ale věděla, že nechce pracovat v běžném školství a že chce, aby ji práce bavila a naplňovala. Po studiích nějakou dobu pracovala v montessori školce, podílela se na otevření jedné z pražských Scioškol a byla asistentkou na základní škole a lektorkou ve studijním centru. V současné době pracuje také jako školní asistentka v základní škole při Fakultní nemocnici. 

V Heuréce potkáte Markétu v hodinách matematiky, češtiny a výtvarné výchovy. Ranní kruhy tráví s druháky a třeťáky, které má na starost.

"Po dlouhé době chodím konečně zase do práce ráda a s nadšením."

mkudryova@isheureka.cz

 

 

Marek Boček
Pedagog

Marek jakožto rodilý Brňák zamířil po střední škole na Masarykovu univerzitu, kde nejprve studoval práva, ale nakonec pochopil, že to není pro něj to pravé. S mnohem větší vervou následně vystudoval učitelství historie a ZSV. Druhou velkou školou a také druhou rodinou se Markovi stal turistický oddíl, ve kterém vyrostl a s přibývajícími roky to dotáhl na vedoucího, až nakonec několik let odpovídal za celoroční činnost celého oddílu.

Nejvíc si toho ale Marek odnesl z učení na celé řadě neučitelských štací. Vedl výukové programy v neziskových organizacích ADRA, Nesehnutí nebo Multikulturní centrum Praha. Tvořil vlastní zážitkové programy v Salesiánském středisku mládeže nebo pro Paměť národa. Organizoval adaptační kurzy, letní školu FyBiCh a Letní akademii Hejbej.

Kromě Heuréky můžete Marka potkat také na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kde se věnuje přípravě budoucích učitelů. Ve volném čase se rád oddává sportům (hlavně těm, kde může dávat góly), deskovým hrám a dobrým knihám.

Chtěl bych být učitelem, který v prvé řadě ukazuje, kam se dívat, ale už neprozrazuje, co má žák vidět.“

mbocek@isheureka.cz

 

 

Šárka Hlubocká
Pedagog

Šárka vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě. Právě díky tomuto oboru pochopila, že každé dítě má svá individuální specifika, a proto k nim nelze přistupovat stejně. V posledních letech absolvovala několik výjezdů do zahraniční, z nichž nejpřínosnějším byla stáž v Londýně, kde získala spoustu užitečných poznatků a zkušeností.  Cestování také formovalo Šárčin vztah k jazykům, jejichž studium bylo vždy jejím velkým koníčkem. 

V Heuréce na Šárku narazíte v hodinách angličtiny a velké otázky, ale také při její práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

"Hodnoty v rámci vzdělávání, které vyznávám, a zároveň mi dávají velký smysl, se plně slučují s hodnotami v Heuréce. Proto jsem nadšená, že mohu být této školy součástí a dělat, co mě naplňuje."

shlubocka@isheureka.cz

 

 

 

Marika Musilová
Pedagog

Marika studuje Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a přirostla jí k srdci zejména skupina dětí předškolního a mladšího školního věku. O práci v Heuréce snila díky rozhovorům s výše zmíněnou kámoškou Pavlou, což se teď stalo skutečností a Marika tak může zúročit své zkušenosti. Ty nasbírala například vedením dětských kolektivů na táborech, kam jezdí už 20 let, nejdřív jako účastník a pak řadu let jako vedoucí i organizátor. Jazykové dovednosti pilovala při svém pobytu ve Švédsku. Za nejvýznamnější prvek učení považuje hravé aktivity a drží se hesla, že sportující člověk znamená šťastnější člověk a také že všechno jde líp s úsměvem. Těšit se do práce se teď dle jejích slov změnilo ze dřívější sci-fi představy na skutečnost.

Marika třáví čas zejména s prvňáčky, které má na starost. Potkáte ji ve Velkých otázkách, ale i v jedné z anglických skupinek.

"Díky týmu v Heruéce a zdejšímu přístupu ke vzdělávání mohu konečně říct, že mám práci, jakou si přejeme všichni."

mmusilova@isheureka.cz

 

 

Marie Daňková
Pedagog

Maruška vystudovala biologii na PřF MU a během studií si krátila volný čas jako průvodkyně na hradě Veveří a později jako pedagog volného času ve VIDA! science centru v Brně, kde připravovala a vedla programy, kroužky i příměstské tábory. Po škole si vyzkoušela práci ve farmaceutické firmě, která jí ale nepřišla smysluplná a naplňující. Rozhodla se vrátit se k práci s dětmi, dodělala si pedagogické minimum a hledala zaměstnání, kam by se každý den těšila. Takové našla v Heuréce. Mimo školu Marušku nejčastěji potkáte na procházkách přírodou, u šálku čaje nebo se zajímavou knihou v ruce.

Marušku můžete potkat v hodinách hudební výchovy, velké otázky a matematiky.

"Heuréka je místem, kam přicházím a odkud odcházím s úsměvem. Je to místo, kde vidím smysl své práce a investované energie."
 
 
 
 

Markéta Jurčíková
Vychovatelka v družině, asistence

Markéta vystudovala Sociální pedagogiku se zaměřením na volný čas a poradenství na Masarykově univerzitě v Brně.  Byla to jasná volba, neformální vzdělávání si oblíbila a při škole vedla i volnočasové kroužky, preventivní programy, jezdila na dětské letní tábory či pomáhala na akcích pro rodiče s dětmi. Při svém studiu se seznámila se zážitkovou pedagogikou, která byla součástí i později absolvovaného organizátorského kurzu od Hnutí Brontosaurus, kde ji tento přístup ještě více okouzlil. Při realizaci programů vzdělávacího nebo osobnostně-rozvojového charakteru pro děti i dospělé proto ráda zařazuje aktivity postavené na prožitku a zkušenosti. 

Miluje dobrovolnictví pro nespočet možností, které ji nabízí, jako je cítit se prospěšná, prozkoumávat a posunovat své hranice, nacházet životní inspiraci či nové přátele. Když se poštěstí, ráda chvilky volného času stráví s knihou, štětcem nebo vařečkou.

Markétu zastihnete v odpolední družině, ale i ve výuce jako doplněk pedagogického týmu.

"Věřím, že vše, co investujeme, se nám vrátí... a proto s radostí věnuji svůj čas dětem u nás V Heuréce."

                                                                        mjurcikova@isheureka.cz

 

 

Jan Kala
Zřizovatel škol Heuréka

Jan Kala je zakladatelem a ředitelem Centre for Modern Education a spolupodílí se na rozjezdu většiny větších projektů této společnosti.

Jan má bohaté manažerské zkušenosti, mezi jeho veřejně známé projekty patří vznik internetového bankovnictví v České republice – v letech 1997–2000 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Expandia Banky (později eBanky – dnes součást skupiny Raiffeisen Bank). Finančnictví  nicméně již  opustil a posledních 10 let se věnuje oboru, který je mu bližší a má podle něj skutečnou hodnotu – vzdělávání se zaměřením zejména na základní a střední školství.  

Ve volném čase se věnuje svým malým synkům, se kterými se neváhá vydat na různé expedice, a jako starosta rozvíjí komunitní život v malé obci, kde žije.

V Heuréce se podílí na metodické koncepci, poskytuje zpětnou vazbu a podporu celému týmu, ale těší ho i Velké otázky, které s dětmi otevírá.

"Těší mě každodenní radost, kterou v naší škole děti zažívají."

                                                                        jkala@isheureka.cz