Odpolední kluby

V rámci odpolední školní družiny (v čase cca 15:00 až 17:00) mohou žáci zdarma navštěvovat zájmové kroužky na půdě školy. Jejich skladbu tvoříme s ohledem na aktuální zájmy dětí a možnosti lektorů, se kterými spolupracujeme. V některých dnech je prostor i pro iniciativu samotných dětí, které formou vlastního "kroužku" předávají ostatním spolužákům to, čemu se samy ve volném čase rády věnují. 

V tomto pololetí jsme zařadili: angličtina, videotvorba, dramaťáček, IT.