Odpolední kluby

Kluby na rok 2020/21

 

PONDĚLÍ         POHYB S ELIŠKOU POKORNOU (Eliška Pokorná)

Čas: 14:45 – 15:30

Hodinka cvičení a pohybových her ušitých dětem na míru.
 

ŠACHY (Jarda Bureš, šachová škola Hříbata)

Čas: 15:00 – 15:45

Děti se naučí základy šachu, hry, která je může rozvíjet po mnoha stránkách. Na kroužku jsou vítáni začátečníci i pokročilí, individuální přístup samozřejmostí.

 


 

ÚTERÝ             ANGLICKÝ KLUB I. (Erica)

Čas: 14:45 – 15:30

2.-3. ročník

 


 

STŘEDA           3D TISK (Jan Vejtasa)

Čas: 15:00 – 15:45

Klub 3D tisku se zaměřuje na výuku kompetencí spojených s tzv. aditivní výrobou. Cílem kroužku je žáky naučit, jak se FFF 3D tiskárna ovládá, jak ji mohou použít v každodenním životě pro ztvárnění svých představ a jak rozvinout představivost ve třech dimenzích. Součástí výuky je práce na projektech tématicky zaměřených na zájmy žáků. Žáci, kteří se do kroužku přihlásí získají nástroj, který jim pomůže rozšířit obzory v oblasti moderních technologií. Programem jednotlivých setkáníbudou následující témata: využití 3D tisku, 3D prostor, 3D modelování (CAD, sculpt), Sli3er,3D tiskárna apod.

Od 5. ročníku


CHOVATELSTVÍ (Hlídka)

Čas: 15:30 – 16:45, Špilberk

Děti si vyzkouší péči o zvířata chovaná na Hlídce, přípravu potravy a krmení zvířat, čištění klecí a terárií, pěstování zeleniny pro zvířata. Budeme se zabývat základy chování ke zvířatům, manipulací, pochopením jejich povahových rysů a zvláštností pro daný druh.

 


 

ČTVRTEK         KERAMIKA (Hlídka)

Čas: 15:30 – 16:45, Špilberk

V dílně střediska Hlídka budou děti vyrábět z keramické hlíny, ale vyzkouší si i jiné techniky tvoření, a to například s tematickou návazností na roční období a svátky.


FOTOGRAFOVÁNÍ (Stanislav Šustr)

Čas: 15:00 – 15:45

Klub bude mít spíše praktické zaměření, budeme fotografovat s využitím tabletů, které má škola k dispozici. Během roku prozkoumáme skrz fotografii nejrůznější témata a budeme pracovat na obrazovém sebevyjádření dětí. S fotografiemi pak budeme dále pracovat - naučíme se různé techniky postprodukce a získáme teoretický základ fotografa - začátečníka. Vyzkoušíme si i animovaný film.

Od 3. ročníku


POČÍTAČOVÁ GRAFIKA (Stanislav Šustr)

Čas: 16:00 – 16:45

Klub bude mít spíše teoretické zaměření ideální pro ty, kteří rádi kreslí a malují. Budeme se seznamovat s volně dostupnými grafickými programy a pracovat na školních tabletech. Projdeme si technický základ počítačové grafiky obecně i digitální zpracování obrazu. Vyzkoušíme si i vlastní animovaný film.

Od 3. ročníku