Odpolední kluby

V rámci odpolední školní družiny (v čase cca 15:00 až 17:00) mohou žáci zdarma navštěvovat zájmové kroužky na půdě školy. Jejich skladbu tvoříme s ohledem na aktuální zájmy dětí a možnosti lektorů, se kterými spolupracujeme. V některých dnech je prostor i pro iniciativu samotných dětí, které formou vlastního "kroužku" předávají ostatním spolužákům to, čemu se samy ve volném čase rády věnují. 

V současné době také hledáme nové lektory pro tyto odpolední zájmové aktivity! Pokud umíte něco, co byste rádi předávali mladší generaci, neváhejte se ozvat :)