Projekty

Ve školním roce 2019/2020 spolupracujeme také s O2 v rámci projektu Chytrá škola www.o2chytraskola.cz.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výuka anglického jazyka a multikulturní výchova jsou pro nás důležité. Letos (2018/2019) jsme se proto zapojili do projektu Edison organizace AIESEC.

  

 

 

 

 

   

 

Vizí projektu je tolerance a příznivé soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Multikulturní atmosféra, vyvolaná zahraničními stážisty, oživuje výuku, zvyšuje zájem o studium cizího jazyka mezi žáky a učí je nebát se odlišného.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Název projektu CZ:  Growth Mindset: Podpora růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008263

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_032

Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP

 

Doba trvání projektu: 1. 7. 2018 až 30. 6. 2021

Rozpočet projektu:  19 402 750,51 Kč

Příjemce: 3. základní škola Heuréka, s.r.o.

Partner s finanční účastí na rozpočtu: JOB - spolek pro inovace

 

Anotace:

Vznikne síť vybraných deseti základních škol s intenzivním zájmem o formativní hodnocení a jeho zavádění do výuky. Předpokládaný počet zapojených pedagogů bude minimálně 50 osob. Projekt počítá s podporou učitelů od lektorů, mentorů a vedoucích formativních skupin. Učitelé budou mít možnost si své vzdělávání v rámci projektu ve velké míře individuálně nastavit.  Výstupy projektu vzniknou v souladu s výzvou a budou mít vysokou odbornou a praktickou úroveň.

 

Klíčové aktivity:

Řízení projektu
Podpora formativních skupin a podpora zavádění formativního hodnocení
Zpracování podkladů
Propojení s projektem Komplexní systém hodnocení
Diseminační aktivity projektu

 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

 


Název projektu CZ: Šablony pro 2. ZŠ Heuréka

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005129

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy:  Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

 

Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 až 31. 8. 2019

Rozpočet projektu:  222 312,00 Kč

Příjemce: 2. základní škola Heuréka, s.r.o.

 

Aktivity:

Školní asistent - personální podpora ZŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin