Reference

Co o nás říkají rodiče našich dětí?

 

 

Chceme, aby Heuréka byla místem, kam všichni chodí rádi. Aktivně se proto zajímáme o názory našich rodičů, jejichž prostřednictvím si můžeme lépe uvědomit, nakolik se nám daří tohoto cíle dosahovat. A velmi si ceníme, když se naše osobní nasazení a zaujetí potkává s očekáváními rodičů a potřebami našich žáků. 

 

Na této stránce Vám přinášíme autentické reference našich rodičů. 

 

 

 

"Již rok chodí náš syn do Základní školy Heuréka a když se ohlédneme zpět, jak se změnil, je tato změna obrovská. Na začátku bylo těžší přijmout jiný přístup a režim, než jsme byli zvyklí na státní škole, ale stálo to za to. Snaha všech z Heuréky, aby se děti ve škole cítily bezpečně, mohly se kdykoliv na cokoliv zeptat, aniž by měly strach a umělsi vytvořit a sdělit svůj názor na rozdílné témata, je to, čeho si zde nejvíce ceníme.

 

V nedávné době jsme měli "tripartity", kterých se účastní rodiče, učitel a dítě, a byli jsme mile překvapeni, jak se vidí náš syn, jak umí popsat, co se mu v daném předmětu daří, co mu jde a také v čem se chce zlepšit. Toto vidíme jako správný směr, to, co od Heuréky očekáváme - stavět na silných stránkách dětí a ty jim pomáhat posilovat, aby pak byly motivovány.

 

Můžeme tedy Heuréku vřele doporučit a děkujeme všem, kdo za ní stojí, za jejich snahu a nadšení."

 

Tereza a Petr Sobolovi (prosinec 2020)

 

 

"Naše děti chodí do Heuréky třetím a pátým rokem a my na ní stále oceňujeme otevřenost, přátelskou atmosféru a vzájemný respekt mezi dětmi, učiteli i námi rodiči. Hodně důležité je pro nás formativní hodnocení místo klasického známkování, nebo koncept velkých otázek, kdy děti zkoumají jedno téma po dobu několika týdnů, pronikají celkem do hloubky, vyrážejí do terénu, kde si věci zkouší na vlastní kůži, nebo mají možnost diskutovat s odborníky a ptát se jich na cokoliv, co je k tématu zajímá. Velkou radost máme přirozeně z toho, že se děti do školy stále velmi těší, učení je baví, mají tu skvělé kamarády a svým učitelům naprosto důvěřují. Rádi bychom zmínili i distanční výuku, kterou škola nastavila velmi profesionálně – děti měly možnost do značné míry ovlivnit, co, jak a kdy se učily, zároveň jim škola připravila pravidelnou dopolední online výuku, kde pracovaly společně s celou skupinou, mohly konzultovat individuální práci a pokud se objevila jakákoliv nejasnost, bez problémů se obracely přímo na učitele."

 

Angelika a Michal Gergelovi (listopad 2020) 

 

 

 

"Heuréka je škola pro 21. století. Při běžné i vzdálené výuce nabízí našemu synovi dostatek prostoru a podnětů na rozvoj. Líbí se nám, že děti spolupracují i napříč ročníky a obohacují se tak navzájem o nové zkušenosti. Od první třídy se také zapojují do zkoumání různých témat a prezentují svůj pohled ostatním. Náš syn se do školy těší a je tam rád. Je radost poslouchat jeho každodenní zážitky a vidět ho na fotkách z výuky, které vypadají spíše jako z workshopu než ze třídy základní školy. Místo klasických domácích úkolů má každý domluvené své osobní cíle, kterých se snaží dosáhnout. Vážíme si zdejších nadšených pedagogů, na kterých je vidět, že je práce s dětmi baví a my jako rodiče jsme tu vítaní a chtění partneři ve vzdělávacím procesu. Děkujeme!"

 

Eva a Jirka Helešicovi (listopad 2020) 

 

 

 

"Co si pamatuji ze základní školy z fyziky, chemie, matematiky já? Skoro nic, dlouhé sezení a nudu v lavici. Jsem moc ráda, že jsme našli pro naše děti školu, ve které netráví čas memorováním dat a vzorců, ale která je motivuje ke zvídavosti, podporuje jejich samostatnou práci a pomáhá jim orientovat se v životě :-). Je pro mě důležité, že potkávají nadšené učitele, kteří dělají svou práci s láskou a velkým nasazením. Děti chodí do školy rády, milují páteční expedice na zajímavá místa a doma rozebírají své zážitky a poznatky z Velké otázky. Když je poslouchám, věřím, že si v životě poradí s každou výzvou :-)."

 

Ivana Starečková (listopad 2020) 

 

 

 

"Pro ZŠ Heuréka jsme se rozhodli, protože chceme, aby naše dcera do školy chodila ráda, těšila se, byla sebevědomá a zvídavá. Všechny tyto naše požadavky škola splnila nad očekávání. ZŠ Heuréka nám ukázala, že škola může být zábavná a zároveň děti naučit vše potřebné."

 

Lenka Tulisová (listopad 2020) 

 

 

 

"To najdôležitejšie z pohľadu vzdelávania pre moje deti považujem budovať si zvedavosťtvorivosť a radosť učiť sa nové veci a spoznávať svetPretože toto sú schopnosti, ktoré im pomôžu v budúcnosti flexibilne reagovať na nové možnosti, ktoré naša spoločnosť prináša. A presne toto sme našli v Heuréke. Ani raz sa nestalo, aby deti povedali, že sa im nechce ísť do školy - tešia sa na nové zážitky, veľké otázky a expedície. A preto viem, že sme sa rozhodli správne dať Heuréke dôveru v rozvoj našich detí."

 

Miloš Kováč (listopad 2020) 

 

 

 

 

"V Heuréce máme prvňačku. Ve škole je spokojená a moc se jí tam líbí. Děti jsou často venku a jsou v kontaktu napříč třídami, prostředí je takřka rodinné. My rodiče na škole oceňujeme hlavně komunikaci a připravenost školy na jakoukoli výuku i v této nestandardní době. Zatím jsme v Heuréce krátkou dobu, ale jsme rádi, že jsme její součástí."

 

Jana Hlucháňová (listopad 2020) 

 

 

 

 

"Heuréka je úžasná škola. Milé prostředí v budově přímo pod Špilberkem se zahradou. Líbí se nám, že děti tráví venku co nejvíce času. Také hodnoty a principy, které má Heuréka zakotveny, jsou opravdovou součástí celé školy. Oceňuji také skvěle zvládnuté online vyučování v době uzavření škol."

 

Dana Kubátová (listopad 2020)

 

 

 

"Při výběru základní školy pro naši dceru jsme se řídili hodnotami, které jsou pro nás důležité i v životě: otevřenost, důvěra, respekt a komplexní a spolupracující přístup. Heuréka, jako jedna z mála škol, nás přesvědčila, že tyto přístupy deklaruje i aplikuje. Ukazuje, že kvalitní vzdělávání může být radostné a čas strávený ve škole šťastný a inspirující nejen pro děti, ale i pro rodiče."

 

Pavlína a Martin Boxanovi (listopad 2020) 

 

 

 

"Heuréka je pro nás splněným snem. Je pro nás zdrojem radosti a inspiracekterá přesahuje zdi školní budovy. V Heuréce jsme se stali součástí komunity lidíkterým záleží na tom, aby se děti vzdělávaly smysluplným způsobem. Na cestě za poznáním děti provází úžasný týmpřed kterým smekám. S potěšením díky nim můžu sledovat, jak moje dcera zraje  nabývá potřebné vědomostiučí se chápat souvislostivyjadřovat své názorynavrhovat řešení problémůvycházet s ostatními a ocenit sebe i druhéHeuréka je pro nás investicíkteré nikdy nebudu litovat."

 

Jana Urbanovská (listopad 2020)

 

 

"Syn chodí do ZŠ Heuréka v Brne. Od prvého dňakedy sme do školy vkročilisme vedeliže je to ta pravá škola nielen pre syna, ale aj pre nás rodičov. Od úvodného informačného stretnutia. Mal som od začiatku pocit, že k Vápatríme a sme v škole vítaní. Oceňujem a obdivujem úžasne prepracovaný a moderný systém vzdelavaniahodnoty (a tie sú tu naozaj veľmi dôležité), víziukam sa chce škola uberata prístup všetkých  zamestnancov školySom šťastný synovi velmi prajemže môže navštěvovat takú úžasnu a podnetnu školuNo a každý den sa do školy těší a to sa počíta. 😊 "

 

Pavel Ondruš (říjen 2020)

 

 

"Alenka chodila do poloviny 3. třídy do výběrové soukromé školy. Tuto školu jsme tehdy zvolili z důvodu garantovaného malého počtu dětí ve třídě. Škola je však jen do 5. třídy a děti zde jsou připravovány na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia již od 3. třídy. Je zde velký tlak na výkon, který Alence nesvědčil a způsobil to, že sama sebe začala považovat za nedostatečnou v neustálém srovnávání s ostatními dětmi formou testů a známek. Ztratila důvěru sama v sebe a chuť se cokoliv nového učit. Nechuť chodit do školy začala koncem 2. třídy a ve 3. třídě již téměř denně plakala, že chce z této školy odejít. Pokoušeli jsme se řešit situaci s třídní učitelkou, ale i ze zkušenosti našich starších dětí se státní školou jsme již poznali, že s tímto systémem vzdělávání dětí již nesouzníme. 

 V Heuréce nám nabídli, že si Alenka může nezávazně vyzkoušet týden chodit do této školy, aby poznala, jestli je toto prostředí pro ni vhodné. Po týdnu se naprosto jednoznačně vyjádřila, že do staré školy se již nevrátí. A tímto nastal proces uzdravování jejího vztahu k učení, který pokračuje již čtvrtým rokem. Jako rodiče jsme v této škole nalezli hodnoty, které jsme hledali."

 

Eliška a Mirek Pokorní (říjen 2020)