Školné a zápis

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/21


Zápis do první třídy pro školní rok 2020/21 proběhl  1. a 2. dubna 2020.

Přijatí uchazeči:

004B/2020

007B/2020

008B/2020

009B/2020

012B/2020

014B/2020

016B/2020

017B/2020

018B/2020

019B/2020

006B/2020

015B/2020

 

Kritéria pro přijímání žáků do první třídy 

Do první třídy pro školní rok 2020/21 přijmeme 13 dětí. Lze přijmout děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2020 a nebo děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2021 a rodiče doloží patřičná odborná vyjádření.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitel školy na základě těchto kritérií:

  • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
  • děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).

Pokud ředitel školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. 

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30. 4. 2020. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Pro ty, kteří chtějí naši školu poznat blíže, potkat se s jejími představiteli a zaměstnanci, prohlédnout si prostory a zeptat se na vše, co je zajímá, pořádáme každý rok
Workshopy pro rodiče. 

Pro všechny, které Heuréka zajímá blíže a mají doma předškoláčka, kterému vybírají školu, otevíráme každý rok také možnost zúčastnit se

5P pro předškoláky.

Jde o pět setkání, prostřednictvím kterých si i se svým dítkem vyzkoušíte a zažijete, jaké to je, učit se a objevovat u nás. Každé setkání je věnováno jednomu z našich hlavních výukových předmětů (čeština, matematika, angličtina, velká otázka + expedice), potkáte se tedy během nich s několika učiteli a prozkoumáte různé metody výuky, pomůcky i samotné prostředí školy.

Informace o těchto akcích vždy najdete zde na webu, ale i na našem Facebooku.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Školné

Výše školného je stanovena následovně:

Nástup 2020 (dítě nastoupí v kalendářním roce 2020):

8.400 Kč měsíčně pro 1. dítě

7.400 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

6.400 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu a kroužky (do 17:30), nezahrnuje stravování. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).

 

Stravování zajišťuje ŠJ Novolíšeňská https://www.skolnijidelna-brno.cz/.