Školné a zápis

Možnost přestupu během školního roku 
 
Budeme se stěhovat!
 
S podzimním stěhováním do nové budovy v Černovicích
se nám otevírá možnost přijmout až 13 nových žáků 1. - 6. třídy.
 
Pro informace o přestupech z jiných škol nebo v případě dotazů pište na brno@zsheureka.cz.
 
 
Pro ty, kteří chtějí naši školu poznat blíže, potkat se s jejími představiteli a zaměstnanci, prohlédnout si prostory a zeptat se na vše, co je zajímá, pořádáme i letos tradiční
Workshopy pro rodiče. 
Přihlašovací formulář na jednotlivé termíny (2. 10., 16. 10., 6. 11., 27. 11.) naleznete zde: https://www.zsheureka.cz/aktuality
Přihlášení je nutné!
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/21


Zápis do první třídy pro školní rok 2020/21 proběhne v prvním dubnovém týdnu 2020.

Jak zápis vypadá?

Každý předškolák a jeho rodiče budou přihlášeni na konkrétní čas, ve kterém proběhne souběžně pohovor (ředitel školy s rodiči dítěte) i hravé učení a povídání (pedagog s dítětem). 

Jak se přihlásit?

Informace připravujeme.

 

Kritéria pro přijímání žáků do první třídy 

Do první třídy lze přijmout děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2020 a nebo děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2021 a rodiče doloží patřičná odborná vyjádření.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitel školy na základě těchto kritérií:

  • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
  • děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).

Pokud ředitel školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. 

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30.4. 2020. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Školné

Výše školného je stanovena následovně:

Nástup 2019 (dítě nastoupí v kalendářním roce 2019):

7.600 Kč měsíčně pro 1. dítě

6.600 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

5.600 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu a kroužky (do 17:30), nezahrnuje stravování. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).

 

Stravování zajišťuje ŠJ Novolíšeňská https://www.skolnijidelna-brno.cz/.