Školné a zápis

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/21 - přihlašování stále běží!


Zápis do první třídy pro školní rok 2020/21 proběhne  1. a 2. dubna 2020. Konkrétní termíny a časy budou se zájemci dohodnuty individuálně.

Uzávěrka přihlášek je v neděli 29. 3. 2020.

Jak se přihlásit?

Vyplňte prosím dotazník (ke stažení níže) a zašlete ho (nejlépe ve formátu PDF) na e-mail brno@zsheureka.cz.

Dotazník k zápisu 2020.docx nebo Dotazník k zápisu 2020.pdf

Ohledně domluvy konkrétního času našeho setkání se vám pak ozveme.

Jak zápis vypadá?

Každý předškolák a jeho rodiče budou přihlášeni na konkrétní čas, ve kterém proběhne pohovor s rodiči dítěte i hravé učení a povídání se samotným dítětem. 

Z důvodu aktuální mimořádné situace v ČR ohledně epidemie nemohou zápisy proběhnout v podobě osobního setkání ve škole. Proto půjde o spojení online z domova. Všichni přihlášení k tomuto obdrží potřebné informace a podporu z naší strany. 

Kritéria pro přijímání žáků do první třídy 

Do první třídy pro školní rok 2020/21 přijmeme 13 dětí. Lze přijmout děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2020 a nebo děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2021 a rodiče doloží patřičná odborná vyjádření.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitel školy na základě těchto kritérií:

  • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
  • děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).

Pokud ředitel školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. 

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30. 4. 2020. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Pro ty, kteří chtějí naši školu poznat blíže, potkat se s jejími představiteli a zaměstnanci, prohlédnout si prostory a zeptat se na vše, co je zajímá, pořádáme i letos tradiční
Workshopy pro rodiče. 
Přihlašovací formulář na jednotlivé termíny (aktuálně 22. 1., 10. 2. a 18. 3.) naleznete zde: https://www.zsheureka.cz/aktuality
Přihlášení je nutné!
 

Byli jste už na workshopu a zalíbila se vám naše škola a její koncepce? Nebo jste na workshopu nebyli, ale přesto máte chuť přijít si vyzkoušet Heuréku na vlastní kůži?

Pro všechny, které Heuréka zajímá blíže a mají doma předškoláčka, kterému v současné době vybírají školu, otevíráme možnost zúčastnit se

5P pro předškoláky.

Jde o pět setkání, prostřednictvím kterých si i se svým dítkem vyzkoušíte a zažijete, jaké to je, učit se a objevovat u nás. Každé setkání je věnováno jednomu z našich hlavních výukových předmětů (čeština, matematika, angličtina, velká otázka + expedice), potkáte se tedy během nich s několika učiteli a prozkoumáte různé metody výuky, pomůcky i samotné prostředí školy.

Lekcí se vždy účastní předškolák i jeden (případně oba) z jeho rodičů. Kapacita je omezená, prosím, přihlašte se prostřednictvím tohoto formuláře, který pak zašlete na psoukalova@isheureka.cz:

Přihláška na 5P_2019_20.docx

Ideální je zažít si všech pět lekcí, nicméně je možné přihlásit se pouze na některé, dle vašich časových možností.

Akce je zpoplatněna, za každé setkání dáte 150 korun/dítě. Informace o platbě obdržíte poté, co vaši přihlášku zpracujeme.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Budeme se stěhovat! Od září 2020 již budeme na nové adrese Charbulova 137.
 
Se stěhováním do nové budovy v Černovicích se nám otevírá možnost přijmout až 13 nových žáků 1. - 6. třídy.
 
Změnit školu lze kdykoliv během roku, a to již nyní. Pro informace o přestupech z jiných škol nebo v případě dotazů pište na brno@zsheureka.cz.
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Školné

Výše školného je stanovena následovně:

Nástup 2020 (dítě nastoupí v kalendářním roce 2020):

8.400 Kč měsíčně pro 1. dítě

7.400 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

6.400 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu a kroužky (do 17:30), nezahrnuje stravování. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).

 

Stravování zajišťuje ŠJ Novolíšeňská https://www.skolnijidelna-brno.cz/.