Stravování

Věříme, že kvalita stravy je pro zdraví dětí velmi důležitá.

Škola neprovozuje vlastní školní kuchyni. Má pouze výdejnu stravy a přesnídávky, obědy i svačiny dováží ze ŠJ Novolíšeňská. Na webových stránkách naleznete jak všechny potřebné informace, tak aktuální jídelníček.

 https://www.skolnijidelna-brno.cz/