Zápis do 1. třídy

Chcete k nám zapsat svého předškoláka?

 

Milí rodiče, 

v 2. základní škole Heuréka připravujeme otevření další první třídy, v níž Vaše dítě bude moci rozvíjet svůj potenciál, a to v bezpečném, přijímajícím a radostném prostředí. Co od naší školy můžete očekávat? 

  • Plný vzdělávací program pro 1. i 2. stupeň základní školy.
  • Nejvýše 13 dětí ve třídě.
  • Rozšířená výuka angličtiny již od 1. ročníku.
  • Vzdělávání v komplexních souvislostech v rámci integrujícího předmětu Velké otázky.
  • Rozvoj samostatného, kritického a tvořivého myšlení metodami zviditelněného myšlení (Visible Thinking), myšlenkových cest (Thinking Routines) a projektové výuky.
  • Propojení výuky s praxí formou pravidelných badatelských expedic.
  • Velký prostor pro pohyb, pohybové hry a pro činnosti venku, na zahradě a v přírodě.
  • Otevřenou, srozumitelnou a partnerskou komunikaci s dětmi i rodiči.
  • Neformální a přátelské prostředí, v němž nalézají své místo děti, pedagogové a rodiče. 

 

Co dělat, když chcete zapsat svého předškoláka do naší školy?

 
Seznamte se s Heurékou!

Přihlaste se na některý z workshopů pro rodiče a přijďte si s námi popovídat o tom, jak děti v naší škole rozvíjíme, na jakých hodnotách a přístupech stavíme a jak to u nás ve škole chodí. Věnovat se Vám budou členové našeho týmu. Workshopy ve školním roce 2020/21 pořádáme v těchto termínech: 22. 10., 11. 11., 3. 12., 15. 12., 14. 1., 4. 2., 4. 3., a to vždy v čase od 17. do 19. hodiny. V současnosti se s rodiči s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci setkáváme prostřednictvím aplikace Zoom on-line. Účast na workshopech pro rodiče je bezplatná.

Vyzkoušejte si naši školu!

Vyzkoušejte si spolu se svými dětmi naši školu během programu 5 P pro předškoláky. Program je tvořen 4 setkáními, během kterých si spolu s Vaším dítětem postupně vyzkoušíte a zažijete, jak se u nás učí čeština, matematika, angličtina a velká otázka. Seznámíte se rovněž se členy našeho týmu a uvidíte, jak to u nás ve škole vypadá. Jednotlivá setkání se uskuteční 19. 1. (čeština), 26. 1. (matematika), 9. 2. (angličtina) a 16. 2. (velké otázky) a začnou vždy v 16 hodin.

Staňte se během ukázkových workshopů na chvíli dětmi a vyzkoušejte si, jak v Heuréce vedeme hodiny matematiky nebo velkých otázek. Ukázkové workshopy proběhnou 18. 3. (matematika) a 25. 3. 2021 (velké otázky) a začnou vždy v 17 hodin. 

Program 5 P pro předškoláky a ukázkové workshopy jsou zpoplatněny částkou 200 Kč za dítě a setkání. 

V případě zájmu se s Vámi rádi setkáme osobně i mimo tyto akce kdykoli po předchozí domluvě.  


Zarezervujte si termín předzápisu!

Předzápis proběhne v naší škole ve středu 3. února a pátek 5. února 2021. Jeho součástí budou setkání s rodinami, na jejichž základě budeme rodičům rezervovat volná místa v budoucí 1. třídě. Během těchto setkání budeme sledovat a vyhodnocovat soulad hodnot rodiny a školy (bližší informace nalezte níže na této stránce v části “Kritéria přijímacího řízení”). 

Poznámka: protože oba výše uvedené termíny předzápisu jsou již plně obsazené, vypsali jsme nový termín, a to na čtvrtek 4. února 2021.

 

Jak se na tyto akce přihlásit?

 

Pokud se chcete přihlásit na workshopy pro rodiče, zaregistrujte se na této naší webové stránce. 

Pokud se chcete zúčastnit programu 5 P pro předškoláky nebo ukázkových workshopů, napište nám to do tohoto formuláře. 

Anebo nám prostě jen napište e-mail nebo zavolejte - rádi se Vám budeme věnovat. V takovém případě se obraťte na ředitele školy: Richard Jurečka, rjurecka@isheureka.cz, +420 775 861 628. 


Těšíme se na setkání s Vámi! 

Tým ZŠ Heuréka 

 

Kritéria přijímacího řízení
 

Kritéria, na jejichž základě budeme děti přijímat do 1. ročníku, naleznete zde:

Informace k organizaci a průběhu zápisu (1).pdf

 


 

 

"Heuréka je škola pro 21. století. Při běžné i vzdálené výuce nabízí našemu synovi dostatek prostoru a podnětů na rozvoj. Líbí se nám, že děti spolupracují i napříč ročníky a obohacují se tak navzájem o nové zkušenosti. Od první třídy se také zapojují do zkoumání různých témat a prezentují svůj pohled ostatním. Náš syn se do školy těší a je tam rád. Je radost poslouchat jeho každodenní zážitky a vidět ho na fotkách z výuky, které vypadají spíše jako z workshopu než ze třídy základní školy. Místo klasických domácích úkolů má každý domluvené své osobní cíle, kterých se snaží dosáhnout. Vážíme si zdejších nadšených pedagogů, na kterých je vidět, že je práce s dětmi baví a my jako rodiče jsme tu vítaní a chtění partneři ve vzdělávacím procesu. Děkujeme!"

 

Eva a Jirka Helešicovi (listopad 2020) 

 

 

 

"Co si pamatuji ze základní školy z fyziky, chemie, matematiky já? Skoro nic, dlouhé sezení a nudu v lavici. Jsem moc ráda, že jsme našli pro naše děti školu, ve které netráví čas memorováním dat a vzorců, ale která je motivuje ke zvídavosti, podporuje jejich samostatnou práci a pomáhá jim orientovat se v životě :-). Je pro mě důležité, že potkávají nadšené učitele, kteří dělají svou práci s láskou a velkým nasazením. Děti chodí do školy rády, milují páteční expedice na zajímavá místa a doma rozebírají své zážitky a poznatky z Velké otázky. Když je poslouchám, věřím, že si v životě poradí s každou výzvou :-)."

 

Ivana Starečková (listopad 2020) 

 

 

 

Více referencí od rodičů našich dětí si můžete přečíst zde >>>