S kým se u nás setkáte?

 Standa Trykar
 Ředitel školy

 

Standa pochází z Mostu a vystudoval učitelství pro první stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (Mgr.). Dále absolvoval funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení a mnoho kurzů pro pedagogické pracovníky zaměřených například na alternativní pedagogické přístupy, poruchy učení nebo respektující komunikaci. Jelikož ho pedagogika opravdu zajímá, doplnil si také své vzdělání o speciální pedagogiku na Technické univerzitě v Liberci.

Učil na základních školách v Jizerských horách (Raspenava, Jindřichovice pod Smrkem) a v Praze na ZŠ Bratrská a soukromé škole Livingston. Taktéž působil jako vychovatel v dětském domově ve Frýdlantě, z toho 2 roky na vedoucí pozici. Spolupodílel se na tvorbě a realizaci několika projektů, školních vzdělávacích programů a nejrůznějších metodologiích.

Baví ho smysluplná výuka dětí, hra na hudební nástroje nebo výlety za přírodou (taky třeba lenošit, ale pšt!:).

   ,,Rád se podílím na vytváření radostného světa tak, jako asi všichni. Věřím, že Heuréka je pro to ideální místo."

   strykar@isheureka.cz


 

      Kristina Navrátilová
          Učitelka

Už v dětství byla Kristin přesvědčená, že nikdy nebude učit. Toužila stát se námořníkem nebo lékařkou. Spíš z nouze nastoupila po studiu Husitské teologické fakulty jako učitelka v ZŠ Jindřišská, kde objevila krásu dobrodružství práce s dětmi. Po mateřské dovolené učila český jazyk, základy společenských věd a dějepis v ZŠ Nad Přehradou.

Nespokojenost s českým školským systémem ji zavála do reklamní agentury, jako copywriter psala texty pro kampaně, weby a spoty. Absolvovala také kurzy tvůrčího psaní pod vedením Reného Nekudy a stala se spoluautorkou povídkového románu Rok čtyř. Zatímco reklamě nikdy nepřišla na chuť, psaní se stalo její druhou láskou. Tou první jsou děti. Čtyři vlastní a taky všechny v Heuréce. Spojením obou se kruh šťastně uzavírá.

„Své sny jsem si přece jen splnila. Brázdím vody mateřského jazyka na lodi plné malých námořníků. A když je potřeba, léčím bolístky jejich dětských duší.”

knavratilova@isheureka.cz


 

 

      Markéta Vojteková
          Učitelka

Po studiu předškolní a mimoškolní pedagogiky na Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi zamířila rozšířit své pedagogické dovednosti na Karlovu univerzitu v Praze. V rámci obor Učitelství pro 1. st. ZŠ se zaměřením na výtvarnou výchovu byla oslovena především Hejného metodou. Vedla kroužek matematiky podle této metody a také absolvovala letní školu H-mat. Dále se zúčastnila letní školy Sfumato, keramických kurzů v Bechyni, lyžařských kurzů aj.

Má ráda zvířata, přírodu, cestování spojené s Geocachingem, lyžování, tvořivé aktivity a babiččinu svíčkovou.

Do Heuréky Markétu přivádí touha podpořit individualitu žáků bez nutnosti srovnávání a známkování.

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole." (Karel Čapek)

mvojtekova@isheureka.cz

 

 

 

     Michal Pokorný
         Učitel

Michal původně vystudoval lékařskou fakultu a stal se lékařem na rentgenovém oddělení. Poté několik let pracoval v marketingu a managementu kvality farmaceutických společností. Deset let se věnoval vývoji léčiv. Zajišťoval odborné studie i dokumentaci potřebnou k jejich schválení před uvedením léků na trh a pravidelně zaškoloval nové kolegy. Bavilo jej hledat cestu, jak danou věc co nejlépe přiblížit posluchačům, jak je zaujmout. Na konci roku 2016 se rozhodl hledat práci, která by jej více naplňovala, s níž by se mohl plně ztotožnit, a tak svou kariéru ve farmaceutickém průmyslu ukončil. Hledání nějaký čas trvalo. Až ho nesmírně zaujal workshop v Heuréce, po němž se rozhodl zcela změnit povolání. 

Při výchově jsou jeho základními principy respekt, snaha pochopit se a samozřejmě radost. Jednu dceru vychoval a druhou stále vychovává. Právě ta jej přivedla do Heuréky. Dalším Michalovým objevem pak byla Hejného metoda, pro kterou se nadchl na letní škole. Gymnázium absolvoval v matematickofyzikální třídě. V Heuréce se podílí na výuce matematiky a velkých otázek zaměřených právě na fyziku.

Ve volném čase cvičí jógu, jezdí na bruslích, užívá si nádechové potápění a rád se věnuje kutilství, což je v Heuréce velmi vítáno. Hodně času tráví se svou rodinou v přírodě.  

Komunikace, respekt a empatie jsou pro mne v životě velmi důležité hodnoty.“

                                                                                 mpokorny@isheureka.cz

 

 

        Lucie Jirásková
          Učitelka

Lucie pokračuje v rodinné tradici učitelů. Po studiích na Fakultě humanitních studií se vrhla na studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru pedagogiky a učitelství společenských věd. Lucie v oblasti práce s mládeží pracuje od roku 2012. Pracovala se zahraničními studenty, ale učila i na české státní škole. Lektorovala rovněž kurzy primární vztahové prevence pro školní kolektivy. Několikrát se účastnila mezinárodních školení pro pracovníky s mládeží zaměřené například na storytelling a rozvoj osobnosti. V současnosti se mimo jiné věnuje doktorskému studiu zaměřenému na podporu začínajících učitelů. 

"Věřím, že každý, kdo přijde na tento svět, má v sobě ukryté dary a potenciál, které by měl v sobě nalézt, rozvinout a v dospělosti darovat světu. Moji vizí je, aby děti ať už ve škole nebo u svých blízkých, měly své průvodce, kteří jim k tomu napomohou."

ljiraskova@isheureka.cz

 

 


         Pavla Šímová
          Učitelka

Od svých 16 let vedla skautský oddíl, a tak jí po absolvování gymnázia přišlo přirozené věnovat se vědám o výchově a vzdělávání. Nejprve studovala vzdělávání dospělých a následně pak učitelství pedagogiky na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se setkala metodami, které se zakládaly na přijetí dítěte jako partnera ve vzdělávání a komunikaci. Zároveň s tím ji zaujalo vzdělávání skrze prožitky a následnou reflexi těchto prožitků (zážitková pedagogika). Začala se do hloubky zajímat o komunikaci, kterou považuje za alfu a omegu (nejen) vzdělávání. Stala se proto lektorkou „Výchovy bez poražených“ a „Školy bez poražených“.

Nejprve pracovala jako personální konzultantka, svou pedagogickou praxi započala v lesní mateřské škole, kde byla po 4 roky průvodkyní dětí ve věku 3-6 let.

V Heuréce by chtěla rozvíjet své komunikační a pedagogické dovednosti a radovat se z toho, jak děti „rostou“ a radují se ze svých úspěchů.

"Přijetí je jako úrodná půda, která umožňuje maličkému semínku, aby se z něho stala krásná květina. Půda semínku pouze umožňuje, aby se stalo květinou. Půda dává možnost vyklíčit, ale schopnosti růstu jsou zcela obsaženy v semínku.“ (Thomas Gordon)

            psimova@isheureka.cz

 

 

         Pavlína Lukešová
          Učitelka


Pavlína se při studiu na Fakultě humanitních studií zamilovala do Španělska a její láska ji pak zavála až k magisterskému studiu hispanistiky na FF UK. Shodou okolností se přes různá doučování, která jí sloužila jako přivýdělek při studiu, ocitla před třídou plnou žáků a něco se v ní zlomilo. Dodělala si učitelské studium a dnes učí napůl v Heuréce a napůl na gymnáziu.

V Heuréce je ráda proto, že ji zajímají nové metody výuky, cítí potřebu individuálního přístupu k dětem a těší ji možnost vytvářet takovou školu, kde se děti mohou rozvíjet na základě svých potřeb, a kam se společně těší a cítí se svobodně a bezpečně. 

plukesova@isheureka.cz

 

 

 

         Nicol Škodová
          Učitelka


Nicol vždycky měla ráda děti a jejich pohled na svět. Už nějakou dobu má ale pocit, že klasické vzdělávání není zrovna to, co bychom jim měli dát a čím jim pomoci se rozvíjet. Chtěla by, aby děti měli možnost dozvědět se, co je zajímá, bez zbytečného tlaku a bez toho, abychom jim to museli vnutit.

Vyrůstala v bilingvní rodině, angličtina je tedy její druhou přirozeností. Dlouhou dobu ji učila soukromě dětí i dospělé všech věků, většinou ale jen po jednom. Teď má pocit, že v Heuréce by to mohlo být ještě lepší.

Hodně ráda cestuje na nová místa. Ideálně v kombinaci s potápěním, lyžováním a návštěvou zajímavých míst ve výškách. Zajímá se také o 3D tisk a tvoření vůbec. Má velmi ráda zvířata. Chová psa, kočku, fretky, axolotly a koně.

 nskodova@isheureka.cz

 

 

 

      Lucie Fajfrová
         Učitelka

Lucka vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK a donedávna působila jako vědecký pracovník Akademie věd. Pracovala také jako asistent při výuce na MFF UK a redaktorka mezinárodního vědeckého časopisu. Už od základky doučovala matematiku každého, kdo potřeboval. Na mateřské dovolené absolvovala doplňující studium učitelství na Pedagogické fakultě, včetně semináře Hejného matematiky. Poslední tři roky učila na inovativních základních školách. Nadchla ji výuka postavená na netradičních postupech a zasazená do respektujícího prostředí.

Má dvě malé děti a kromě své rodiny má ráda film, (deskové) hry a hlavolamy, ale také procházky přírodou a zkoumání všeho, co se v ní děje.

“Práce s dětmi je pro mě nesmírně inspirující a baví mě jít s nimi tu cestu poznávání a objevování, nacházet s nimi i v matematice zábavu, napětí a výzvy.”

lfajfrova@isheureka.cz

 

 

 

      Magda Nováková Lindová
         Učitelka


Magda vystudovala angličtinu a němčinu pro 2. stupeň, pobývala studijně v Německu a pracovně jako učitelka v Anglii. Přes pět let učila tyto jazyky děti od malých po velké na alternativní škole.

Volný čas ráda tráví se svou rodinou, s lidmi na stejné vlně, sportem, objevováním nového.

„When given the choice between being right or being kind, choose kind.“

mlindova@isheureka.cz

 

 

 

 

      Martina Hlaváčková
          Učitelka

 

Martina vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ve stejnou dobu působila jako vedoucí turistického oddílu mládeže a instruktor raftingu a vodní turistiky, čemuž se příležitostně věnuje do dnes.

Po rodičovské využila příležitosti učit v Heuréce, ve škole, kterou považuje za smysluplnou a inspirativní pro malé i velké.


mhlavackova@isheureka.cz

 

 

 

 

     Lenka Šulcová
         Učitelka (aktuálně na rodičovské dovolené)


Už na základní škole o sobě Lenka tvrdila, že chce být učitelkou češtiny. Ačkoliv při studiu speciální pedagogiky a učitelství pro 1.stupeň ZŠ se pohybovala spíše mezi handicapovanými dětmi (např. ve speciální MŠ a ZŠ), tak jak už to bývá, osud ji po rodičovské dovolené zavál do Heuréky, kde působí v hodinách češtiny s nejmladšími žáčky. Absolvovala např. kurz a letní školu Sfumata - splývavého čtení, Arteterapie a Výchovy nevýchovou, zajímá se také o psychologii dětí a efektivní komunikaci.

Volný čas tráví Lenka nejradši s rodinou v přírodě, má ráda jakékoliv suchozemské aktivity, sluníčko, barvy podzimního listí, hory, malování, jízdu na koloběžce, vaření a občas také svému synkovi ráda něco ušije. Její domácnost čítá krom třech veselých uličníku také 1 pejska, 2 potkánky a 1 červenou rybku :)

,,Heuréku vnímám jako laskavý, otevřený a bezpečný prostor, který dětem dává možnost objevovat okolní svět zcela přirozeně a zároveň být sám sebou, vytvářet si a prezentovat vlastní názor a porozumět sám sobě i ostatním."

lsulcova@isheureka.cz

 

 

 

Honza Kala
Zřizovatel škol Heuréka

Honza je zakladatelem a ředitelem Centre for Modern Education a spolupodílí se na rozjezdu většiny větších projektů této společnosti.

Má bohaté manažerské zkušenosti, mezi jeho veřejně známé projekty patří vznik internetového bankovnictví v České republice - byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Expandia Banky (později eBanky - dnes součást skupiny Raiffeisen Bank). Finančnictví už ale opustil a posledních 12 let se věnuje oboru, který je mu bližší a má podle něj skutečnou hodnotu - vzdělávání se zaměřením zejména na základní a střední školství.

Ve volném čase se věnuje svým 3 malým synkům, se kterými se neváhá vydat na různé expedice. S radostí se také zapojuje do rozvoje komunitního života v malé obci, kde žije.

V Heuréce se podílí na metodické koncepci, poskytuje zpětnou vazbu a podporu celému týmu, ale těší ho i Velké otázky, které s dětmi otevírá.

   „Těším mne každodenní radost, kterou v naší škole děti zažívají.“

    jkala@cfme.net