Školné a zápis

Chcete se dozvědět víc o škole Heuréka? 

Přijďte si s námi popovídat na workshop pro rodiče. Zažijete, jak s dětmi v Heuréce pracujeme a zjistíte, jak je možné mít zároveň radost z učení a objevování i vědomosti a znalosti.

Termíny workshopů a REGISTRACE >>>

 
Zápis pro školní rok 2020/21


Jak se registrovat k zápisu?

Zápis do první třídy pro školní rok 2019/20 proběhne 16. dubna 2020.

Zápisy se budou konat prostřednictvím videokonference bez přítomnosti ve škole.

Všichni přihlášení dostanou potřebné informace emailem.


Zároveň prosíme o vyplnění následujících dotazníků a zaslání na email ljiraskova@isheureka.cz nejpozději do 5.4. 2020.

Předběžná_registrace_k_zápisu.docx

Dotazník_pro_zájemce_o_zápis_2020.docx

 

S sebou k zápisu budete potřebovat:

 


 

Přijatí uchazeči pro školní rok 2020/21

002U/2020

003U/2020

004U/2020

006U/2020

007U/2020

008U/2020

009U/2020

010U/2020

011U/2020

013U/2020

017U/2020

019U/2020

020U/2020

023U/2020

 

Nepřijatí uchazeči:

005U/2020

012U/2020

021U/2020

022U/2020

014U/2020

015U/2020

018U/2020

016U/2020

024U/2020

025U/2020

 


 

Kritéria pro přijetí žáků do 3. základní školy Heuréka

Pro školní rok 2020/2021 bude do prvního ročníku ZŠ Heuréka přijato 10 dětí.

Do prvního ročníku ZŠ Heuréka mohou být přijaty děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2020 a nebo děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2021 a rodiče doloží patřičná odborná vyjádření.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitel školy na základě těchto kritérií:

  • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
  • děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).

Pokud ředitel školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. 

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30.4. 2020. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem.
 


 

Školné


Výše školného je stanovena následovně:

Nástup 2020 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2020):

8.800 Kč měsíčně pro 1. dítě

7.800 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

6.800 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu (do 17:00), nezahrnuje stravování a případné náklady na expedice a školní výjezdy. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).


 

Máte-li zájem o více informací, zápis či přestup Vašeho dítěte do naší školy, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle: 728 779 865 nebo e-mailové adrese: uvaly@zsheureka.cz.