Školné a zápis

Chcete se dozvědět víc o škole Heuréka? 

Přijďte si s námi popovídat na workshop pro rodiče. Zažijete, jak s dětmi v Heuréce pracujeme a zjistíte, jak je možné mít zároveň radost z učení a objevování i vědomosti a znalosti.


TERMÍNY WORKSHOPŮ A REGISTRACE >>>

 

 

 

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/20

 
Do první třídy pro školní rok 2019/20 byli přijati  uchazeči s přidělenými registračními čísly:
 

008U/2019

009U/2019

010U/2019

011U/2019

013U/2019

014U/2019

015U/2019

016U/2019

017U/2019

019U/2019

021U/2019

023U/2019

024U/2019


 

Zápis pro školní rok 2019/20


Jak se registrovat k zápisu?

Zápis do první třídy pro školní rok 2019/20 proběhl 11. dubna 2019.

Zároveň prosíme o vyplnění následujících dotazníků a zaslání na email 
strykar@isheureka.cz nejpozději do 5.4. 2019.

Předběžná_registrace_k_zápisu.docx

Dotazník_pro_zájemce_o_zápis_2019.docx

 

S sebou k zápisu budete potřebovat:

 


 

Kritéria pro přijetí žáků do 3. základní školy Heuréka

Pro školní rok 2019/2020 bude do prvního ročníku ZŠ Heuréka přijato 10 dětí.

Do prvního ročníku ZŠ Heuréka mohou být přijaty děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2019 a nebo děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2020 a rodiče doloží patřičná odborná vyjádření.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitel školy na základě těchto kritérií:

  • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
  • děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).

Pokud ředitel školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. 

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30.4. 2019. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem.
 


 

Školné


Výše školného je stanovena následovně:

Nástup 2019 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2019):

8.000 Kč měsíčně pro 1. dítě

7.000 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

6.000 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu (do 17:00), nezahrnuje stravování a případné náklady na expedice a školní výjezdy. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).


 

Máte-li zájem o více informací, zápis či přestup Vašeho dítěte do naší školy, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle: 728 779 865 nebo e-mailové adrese: uvaly@zsheureka.cz.