Zápis do 1. třídy

!! Informace ohledně přijatých uchazečů pro rok 2021/2022 najdete dole na stránce !!


Zápis pro školní rok 2021/22


Milí rodiče, 

v 3. základní škole Heuréka připravujeme zápis do první třídy, v níž Vaše dítě bude moci rozvíjet svůj potenciál, a to v bezpečném, přijímajícím a radostném prostředí. Co od naší školy můžete očekávat? 

 • Vzdělávání v rozsahu 1. i 2. stupně základní školy.
 • Nejvýše 13 dětí ve třídě.
 • Rozšířená výuka angličtiny již od 1. ročníku.
 • Vzdělávání v souvislostech v rámci integrujícího předmětu Velké otázky.
 • Rozvoj samostatného, kritického a tvořivého myšlení metodami zviditelněného myšlení (Visible Thinking), myšlenkových cest (Thinking Routines) a projektové výuky.
 • Propojení výuky s praxí formou pravidelných badatelských expedic.
 • Velký prostor pro pohyb, pohybové hry a pro činnosti venku, na zahradě a v přírodě.
 • Otevřenou, srozumitelnou a partnerskou komunikaci s dětmi i rodiči.
 • Neformální a přátelské prostředí, v němž nalézají své místo děti, pedagogové a rodiče. 

 
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU SE KONÁ ONLINE DNE 15. DUBNA 2021 V ZŠ HEURÉKA V ÚVALECH.

 

 

Co dělat, když chcete zapsat své dítě do naší školy? 


Seznamte se s Heurékou! 

Oboustrannému poznání hodnot, preferencí a očekávání v oblasti vzdělávání může pomoci účast na našem workshopu pro rodiče, který pro zájemce o školu Heuréka pravidelně pořádáme. Můžete si s námi přijít popovídat o tom, jak děti v naší škole rozvíjíme, na jakých hodnotách a přístupech stavíme a jak to u nás ve škole chodí. Věnovat se Vám budou členové našeho týmu.  

V současnosti se s rodiči s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci setkáváme on-line. Účast na workshopech pro rodiče je bezplatná. 


 

Jak se registrovat k zápisu do 1. ročníku? 

Přihlášení k zápisu do 1. ročníku 3. základní školy Heuréka, s.r.o. bude možné elektronicky na uvedeném odkazu v době do 14. dubna 2021.  

Při vyplňování prosíme dbejte na správnost a úplnost uvedených informací. 


Co budete u zápisu do 1. ročníku potřebovat?

 • Občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)
 • Rodný list dítěte 

Předem je potřeba vyplnit online přihlášku k zápisu (viz výše). Žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo žádost o odklad povinné školní docházky připravíme a vytiskneme k podpisu sami před vlastním zápisem. 


 

Kritéria pro přijetí žáků do 3. základní školy Heuréka 

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme do prvního ročníku ZŠ Heuréka 19 dětí, z toho 12 dětí v řádné denní docházce a 7 dětí v individuálním vzdělávání.

Do prvního ročníku lze přijmout děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2021 nebo děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2022 a rodiče doloží patřičná odborná vyjádření. Dále je možné přijímat děti po odkladu povinné školní docházky. 

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitel školy na základě těchto kritérií: 

 1. Děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny, a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
 2. Děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích). 

Pokud ředitel školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los.  

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30.4. 2021. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem. 

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

 

–> Seznam přijatých uchazečů k ZV 2021/2022.pdf