Náš tým

Honza Kala
Zřizovatel škol Heuréka

Honza je zakladatelem a ředitelem Centre for Modern Education a spolupodílí se na rozjezdu většiny větších projektů této společnosti.

Má bohaté manažerské zkušenosti, mezi jeho veřejně známé projekty patří vznik internetového bankovnictví v České republice - byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Expandia Banky (později eBanky - dnes součást skupiny Raiffeisen Bank). Finančnictví už ale opustil a posledních 12 let se věnuje oboru, který je mu bližší a má podle něj skutečnou hodnotu - vzdělávání se zaměřením zejména na základní a střední školství.

Ve volném čase se věnuje svým 3 malým synkům, se kterými se neváhá vydat na různé expedice. S radostí se také zapojuje do rozvoje komunitního života v malé obci, kde žije.

V Heuréce se podílí na metodické koncepci, poskytuje zpětnou vazbu a podporu celému týmu, ale těší ho i Velké otázky, které s dětmi otevírá.

    jkala@cfme.net

 

 

Markéta Tuhá
Ředitelka školy

Absolvovala Pedagogickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor  Učitelství pro 1. stupeň se specializací na výtvarnou výchovu. Od roku 2005 do roku 2013 vyučovala na 1. stupni základních škol všechny předměty teoretického i výchovného zaměření, kdy kromě pedagogické činnosti pracovala mimo jiné jako výchovný poradce, vedla zájmové kroužky (hra na flétnu, jóga pro děti, dovedné ruce, atd.) či jako instruktor lyžování.

V letech 2006-2015 absolvovala kurzy zaměřené na činnostní učení, efektivní metody výuky na 1. stupni ZŠ, využití interaktivní tabule ve výuce, zavádění metody CLIL do výuky, dále různá školení k problematice specifických vývojových poruch učení a chování či výuky matematiky metodou profesora Hejného.

Od roku 2012 pracovala ve společnosti Centre for Modern Education jako projektový manažer, kdy její hlavní činností je spolupráce se základními a středními školami na vzdělávacích projektech. V roce 2014-2015 pracovala jako hlavní manažer projektu OPVK Let´s speak together, kdy se podařilo na více než 60 základních školách realizovat výuku s podporou rodilých mluvčích, zavést výuku metodou CLIL či navázat spolupráci se školami v zahraničí.

                                                                                 mtuha@isheureka.cz

 

 

Martina Zelová
Učitelka


Martina vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika a Tělesná výchova. Působila mnoho let ve speciálním školství. Učitelství 1.stupně vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Průběžně studovala další specializační kurzy např. matematiku Hejného, Sfumato - metoda splývavého čtení, metodu Feuersteinova instrumentálního obohacování, problematiku nadaných žáků a mnoho dalších.

Mezi dětmi se pohybuje odjakživa a díky tomuto štěstí, se může na svět často dívat jejich očima. Svůj volný čas tráví s rodinou, přáteli a zpěvem ve sboru. Do Heuréky Martinu přivedla touha podpořit děti v přirozeném rozvoji, bez nutnosti srovnávání a hodnocení známkami.

"Tak jako hudební nástroje se musí sladit, aby mohly spolu hrát, je důležité se naladit i v životě."

mzelova@isheureka.cz

 

 

      Lucie Fajfrová
         Učitelka

Lucka vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK a donedávna působila jako vědecký pracovník Akademie věd. Pracovala také jako asistent při výuce na MFF UK a redaktorka mezinárodního vědeckého časopisu. Už od základky doučovala matematiku každého, kdo potřeboval. Na mateřské dovolené absolvovala doplňující studium učitelství na Pedagogické fakultě, včetně semináře Hejného matematiky. Poslední tři roky učila na inovativních základních školách. Nadchla ji výuka postavená na netradičních postupech a zasazená do respektujícího prostředí.

Má dvě malé děti a kromě své rodiny má ráda film, (deskové) hry a hlavolamy, ale také procházky přírodou a zkoumání všeho, co se v ní děje.

“Práce s dětmi je pro mě nesmírně inspirující a baví mě jít s nimi tu cestu poznávání a objevování, nacházet s nimi i v matematice zábavu, napětí a výzvy.”

lfajfrova@isheureka.cz

 

 

      Magda Nováková Lindová
         Učitelka


Magda vystudovala angličtinu a němčinu pro 2. stupeň, pobývala studijně v Německu a pracovně jako učitelka v Anglii. Přes pět let učila tyto jazyky děti od malých po velké na alternativní škole.

Volný čas ráda tráví se svou rodinou, s lidmi na stejné vlně, sportem, objevováním nového.

„When given the choice between being right or being kind, choose kind.“

mlindova@isheureka.cz

 


 

 

      Alice Bláhová
         Učitelka

Alice vystudovala PedF UK v Praze, obor výtvarná výchova – pedagogika. Od dob studií získávala jako učitelka výtvarné výchovy pedagogické zkušenosti na základních školách a také působila na školách pro zrakově postižené. Principy tyflografiky a znalosti limitů haptického vnímání zúročila v autorských knihách pro nevidomé děti v rámci své diplomové práce. Celoživotně organizuje a lektoruje výtvarné kurzy a dílny pro děti i dospělé. Příležitostně se podílí na doprovodných programech výstav a festivalů (výstava „Skála v Rudolfinu“, 27. ročník festivalu Jičín město pohádky atd.) Aktivně se zapojuje do komunitního života rodné obce Statenice a spolupodílí se na obnově zapomenutých tradic. Již řadu let zde realizuje workshopy „Kouzlo zapomenutého aneb pletení pomlázek“.

Ačkoli ji životní cesta na nějaký čas zavedla mimo školství, absence kontaktu s lidmi a ztráta radosti z vykonávané práce ji nasměrovala zpět k pedagogické profesi. Do Heuréky ji  přivedla chuť podílet se na pedagogice smysluplného vzdělávání, v procesu tvořivého objevování světa kolem nás.

    „Děti mají oči dokořán… díky nim pocit úžasu nejen zažívám, ale uvědomuji si, jak důležité je nepřestávat žasnout!“

    ablahova@isheureka.cz


 

 

      Martina Hůlová
         Učitelka


Martina vystudovala český jazyk a výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě UK.Má zkušenosti s výukou ve škole, připravuje animační programy a hry pro děti, působila jako
instruktor lyžování a věnuje se mnoha jiným sportům. Má široké zájmy, výtvarné umění, přírodu, pohyb, hudbu a mnoho dalšího. Je to kreativní člověk tělem i duší. Je pro ni důležité odpovědné
chování, otevřenost, tolerance a empatie.

„I ta nejsnadnější věc se ti bude zdát obtížnou, budeš-li ji dělat nerad.“

mhulova@isheureka.cz


 

 

      Simona Dudman
         Učitelka


Simona vystudovala VOŠ předškolní a mimoškolní pedagogika. Studovala také anglický jazyk ve Velké Británii.

S dětmi pracuje od nepaměti. Nejen v oblasti mimoškolních aktivit - organizuje letní dětské tábory, atd. Má zkušenosti s výukou na menších malotřídních školách.

Svůj volný čas tráví s rodinou a na zahrádce. 

"Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“

sdudman@isheureka.cz

 

 

 

      Iva Leblochová
         Učitelka

 

Iva vystudovala obor učitelství 1. stupně na Zápodočeské univerzitě v Plzni. Zároveň se věnovala studiu jazyků a strávila několik let v zahraničí. Dlouhodobě pracovala na základních školách, má nedávnou zkušenost s prací v České škole v Paříži. Částečně se věnuje i výuce češtiny pro cizince.

Těší ji práce s dětmi i dospělými, protože při učení má stále možnost rozšiřovat si svoje obzory a hledat nové výzvy. To je to hlavní, co ji přivedlo k práci v Heuréce. Chce podporovat děti v tom, aby využili vlastní zvědavost a hravost k hledání odpovědí na spoustu otázek, které mají.

"Věřím, že dětskou přirozeností je touha po poznání a objevování toho, jak svět funguje i objevování vlastních schopností. Heuréka dává prostor každému objevit svoje možnosti bez toho, aby děti srovnávala a hodnotila. V tom vidím velkou hodnotu a podporu do života."

    ileblochova@isheureka.cz

 

 

      Valerie Iatsun
         Učitelka

 

Valerie vystudovala anglický a ruský jazyky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Před tím působila jako lektorka anglického jazyka na jazykové škole a asistentka pedagoga na mezinárodní škole.

Odjakživa se zajímá o jazyky, její největší vášni je, samozřejmě, angličtina a všechno co souvisí s Velkou Británií. Momentálně se učí pátý jazyk.

Ve volném čase ráda cestuje, píše básně a krátké povídky, hodně čte a navštěvuje výstavy současného umění. 

 viatsun@isheureka.cz

 

 

 

      Sylva Havelková
         Rozvoj škol Heuréka

 

Sylva je projektová a marketingová manažerka, pracovala na rozvoji módní značky, organizovala konference, výstavy a veletrhy. V posledních letech pomáhala rozvíjet inovativní formy vzdělávání v byznysu.

Naplňuje ji podporovat a vytvářet projekty, které mají smysl a přinášejí hodnotu ostatním lidem.

Jako máma 3 dětí tráví svůj volný čas nejraději s rodinou a aktivně se zapojuje do komunitního života v obci, kde žije.

V Heuréce se stará o to, aby se budoucnost škol ubírala správným směrem. Vede projekt Growth Mindset a osobního rozvoje pro pedagogy.

"Žádáme ty, co tvrdí, že něco nejde, aby nezdržovali ty, co už to dělají."

    shavelkova@isheureka.cz