Náš tým

Martina Zelová
Ředitelka školy


Martina vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika a Tělesná výchova. Působila mnoho let ve speciálním školství. Učitelství 1.stupně vystudovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Průběžně studovala další specializační kurzy např. matematiku Hejného, Sfumato - metoda splývavého čtení, metodu Feuersteinova instrumentálního obohacování, problematiku nadaných žáků a mnoho dalších.

Mezi dětmi se pohybuje odjakživa a díky tomuto štěstí, se může na svět často dívat jejich očima. Svůj volný čas tráví s rodinou, přáteli a zpěvem ve sboru. Do Heuréky Martinu přivedla touha podpořit děti v přirozeném rozvoji, bez nutnosti srovnávání a hodnocení známkami.

"Tak jako hudební nástroje se musí sladit, aby mohly spolu hrát, je důležité se naladit i v životě."

mzelova@isheureka.cz

 

 

   

      Alice Bláhová
         Učitelka

Alice vystudovala PedF UK v Praze, obor výtvarná výchova – pedagogika. Od dob studií získávala jako učitelka výtvarné výchovy pedagogické zkušenosti na základních školách a také působila na školách pro zrakově postižené. Principy tyflografiky a znalosti limitů haptického vnímání zúročila v autorských knihách pro nevidomé děti v rámci své diplomové práce. Celoživotně organizuje a lektoruje výtvarné kurzy a dílny pro děti i dospělé. Příležitostně se podílí na doprovodných programech výstav a festivalů (výstava „Skála v Rudolfinu“, 27. ročník festivalu Jičín město pohádky atd.) Aktivně se zapojuje do komunitního života rodné obce Statenice a spolupodílí se na obnově zapomenutých tradic. Již řadu let zde realizuje workshopy „Kouzlo zapomenutého aneb pletení pomlázek“.

Ačkoli ji životní cesta na nějaký čas zavedla mimo školství, absence kontaktu s lidmi a ztráta radosti z vykonávané práce ji nasměrovala zpět k pedagogické profesi. Do Heuréky ji  přivedla chuť podílet se na pedagogice smysluplného vzdělávání, v procesu tvořivého objevování světa kolem nás.
 

    „Děti mají oči dokořán… díky nim pocit úžasu nejen zažívám, ale uvědomuji si, jak důležité je nepřestávat žasnout!“

    ablahova@isheureka.cz


 

 

      Jan Šafka
         Učitel


Honza vystudoval chemicko-technologickou fakultu Univerzity Pardubice obor Analýza biologických materiálů. Mnoho let se věnoval práci v oboru, ale už dlouho jej tlačila potřeba výrazné změny. Díky jeho zájmu o osobnostní růst a rozvoj mu začala být práce s dětmi čím dál bližší. Jeho zájem o smysluplné a inovativní vzdělávání ho zavedl až do týmu Heuréky.

Volný čas nejraději věnuje pohybu se psy v přírodě a v lese, hudbě, filmu a pěstování osobní harmonie.


"Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude."


jsafka@isheureka.cz
 

 


 

      Iva Leblochová
         Učitelka

 

Iva vystudovala obor učitelství 1. stupně na Zápodočeské univerzitě v Plzni. Zároveň se věnovala studiu jazyků a strávila několik let v zahraničí. Dlouhodobě pracovala na základních školách, má nedávnou zkušenost s prací v České škole v Paříži. Částečně se věnuje i výuce češtiny pro cizince.

Těší ji práce s dětmi i dospělými, protože při učení má stále možnost rozšiřovat si svoje obzory a hledat nové výzvy. To je to hlavní, co ji přivedlo k práci v Heuréce. Chce podporovat děti v tom, aby využili vlastní zvědavost a hravost k hledání odpovědí na spoustu otázek, které mají.

"Věřím, že dětskou přirozeností je touha po poznání a objevování toho, jak svět funguje i objevování vlastních schopností. Heuréka dává prostor každému objevit svoje možnosti bez toho, aby děti srovnávala a hodnotila. V tom vidím velkou hodnotu a podporu do života."

    ileblochova@isheureka.cz


 

 

      Simona Dudman
         UčitelkaSimona vystudovala VOŠ předškolní a mimoškolní pedagogika. Studovala také anglický jazyk ve Velké Británii.

S dětmi pracuje od nepaměti. Nejen v oblasti mimoškolních aktivit - organizuje letní dětské tábory, atd. Má zkušenosti s výukou na menších malotřídních školách.

Svůj volný čas tráví s rodinou a na zahrádce. 


"Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“

sdudman@isheureka.cz

 

 

 

      Valerie Iatsun
         Učitelka

 

Valerie vystudovala anglický a ruský jazyky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Před tím působila jako lektorka anglického jazyka na jazykové škole a asistentka pedagoga na mezinárodní škole.

Odjakživa se zajímá o jazyky, její největší vášni je, samozřejmě, angličtina a všechno co souvisí s Velkou Británií. Momentálně se učí pátý jazyk.

Ve volném čase ráda cestuje, píše básně a krátké povídky, hodně čte a navštěvuje výstavy současného umění. 

 viatsun@isheureka.cz

 

 

 

      Jarmila Koběrská
         Učitelka

Jarmila vystudovala andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a absolvovala kurz sociálních věd na The Open University ve Velké Británii, kde se svou rodinou žila pět let.

Řadu let se věnuje učitelství na 1. stupni základních škol různých velikostí, včetně malotřídních. Těší ji, když děti mohou o daném tématu přemýšlet z různých úhlů pohledu.

Jako máma pěti dětí se naučila péct a vařit s radostí. Ve svém volném čase vede malý pěvecký sbor a pokud si potřebuje vyčistit hlavu, ráda vyběhne nebo vyrazí na horskou túru a v zimě na lyže.

“Children are not things to be molded, but are people to be unfolded.” (Jess Lair)
("Děti nejsou věcmi, které máme formovat, ale lidmi, kteří se mají rozvinout.")

jkoberska@isheureka.cz

 

 

      Jenda Šilhavý
         Učitel

Jenda vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. Po studiích se věnoval různým zaměstnáním, m.j. s manželkou založili knihkupectví v Telči. Také pořádali pro děti příměstské tábory a týdenní snowboardové kempy v Jizerských horách. Je instruktorem snowboardingu a windsurfingu.

Ve volném čase se věnuje sportování na prknech, která znamenají svět, rád čte, sleduje filmy, píše různé články a blog… Do Heuréky ho přivedla touha dělat něco opravdu kreativního.


„Kreativita je stejně důležitá jako gramotnost.“

jsilhavy@isheureka.cz

 

 

 

      Bára Rystonová
         Učitelka

Bára si už od prvních školních let všímala, jaký přístup učitelů (ne)funguje, a představovala si, jak by to dělala sama. Od základní školy doučovala a její nejoblíbenější předmět je matematika. Rozhodla se studovat učitelství matematiky a informatiky na Matematicko fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Věří, že je vždycky co se učit, že lásku k poznávání stojí za to sdílet, že matematika pomáhá brousit logické a kritické myšlení a že je zábavné dobrodružství seznamovat se s různými způsoby, jakými lze (nejen matematické) problémy řešit.


"I z kamení, které ti někdo nahrnul do cesty, můžeš postavit katedrálu." (Viktor Emil Frankl)

brystonova@isheureka.cz

 


 

      Sylva Havelková
         Rozvoj škol Heuréka

 

Sylva je projektová a marketingová manažerka, pracovala na rozvoji módní značky, organizovala konference, výstavy a veletrhy. V posledních letech pomáhala rozvíjet inovativní formy vzdělávání v byznysu.

Naplňuje ji podporovat a vytvářet projekty, které mají smysl a přinášejí hodnotu ostatním lidem.

Jako máma 3 dětí tráví svůj volný čas nejraději s rodinou a aktivně se zapojuje do komunitního života v obci, kde žije.

V Heuréce se stará o to, aby se budoucnost škol ubírala správným směrem. Vede projekt Growth Mindset a osobního rozvoje pro pedagogy.

"Žádáme ty, co tvrdí, že něco nejde, aby nezdržovali ty, co už to dělají."

    shavelkova@isheureka.cz

 


 

Honza Kala
Zřizovatel škol Heuréka

Honza je zakladatelem a ředitelem Centre for Modern Education a spolupodílí se na rozjezdu většiny větších projektů této společnosti.

Má bohaté manažerské zkušenosti, mezi jeho veřejně známé projekty patří vznik internetového bankovnictví v České republice - byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Expandia Banky (později eBanky - dnes součást skupiny Raiffeisen Bank). Finančnictví už ale opustil a posledních 12 let se věnuje oboru, který je mu bližší a má podle něj skutečnou hodnotu - vzdělávání se zaměřením zejména na základní a střední školství.

Ve volném čase se věnuje svým 3 malým synkům, se kterými se neváhá vydat na různé expedice. S radostí se také zapojuje do rozvoje komunitního života v malé obci, kde žije.

V Heuréce se podílí na metodické koncepci, poskytuje zpětnou vazbu a podporu celému týmu, ale těší ho i Velké otázky, které s dětmi otevírá.

    jkala@cfme.net