Školné a zápis

Chcete se dozvědět víc o škole Heuréka? 

Přijďte si s námi popovídat na workshop pro rodiče. Zažijete, jak s dětmi v Heuréce pracujeme a zjistíte, jak je možné mít zároveň radost z učení a objevování i vědomosti a znalosti.

Termíny workshopů a REGISTRACE >>>

 

Změnit školu lze kdykoliv během roku

Pro informace o přestupech z jiných škol nebo v případě dotazů pište na mzelova@isheureka.cz.

 


 

Zápis pro školní rok 2020/21


Jak se registrovat k zápisu?

Zápis do první třídy pro školní rok 2020/21 se koná v termínech 6. a 7. dubna 2020.

Zápisy se budou konat prostřednictvím videokonference bez přítomnosti ve škole.
Všichni přihlášení dostanou potřebné informace emailem.
 

Zároveň prosíme o vyplnění následujícího dotazníku a zaslání na email mzelova@isheureka.cz nejpozději do 25.3. 2020:

Dotazník-pro-zájemce-o-zápis_2020.docx


S sebou k zápisu budete potřebovat:

 Přijatí uchazeči pro školní rok 2020/21

Do prvního ročníku byla navýšena kapacita na 12 dětí.

Přijati byli:

002L/2020
003L/2020
004L/2020
005L/2020
006L/2020
007L/2020
008L/2020
009L/2020
010L/2020
015L/2020
016L/2020
017L/2020

 Kritéria pro přijetí žáků do 4. základní školy Heuréka

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme do prvního ročníku ZŠ Heuréka 10 dětí, pokud takový počet dětí splní stanovená kritéria.

Do první třídy lze přijmout děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2020 anebo děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2021 a rodiče doloží patřičná odborná vyjádření.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitel školy na základě těchto kritérií:

  • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
  • děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).

Pokud ředitel školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. 

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30.4. 2020. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem.

 

 

Školné


Výše školného je stanovena následovně:


Nástup 2020 (dítě nastoupí v kalendářním roce 2020)

8.400 Kč měsíčně pro 1. dítě

7.400 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

6.400 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu (do 17:00), nezahrnuje stravování a případné náklady na expedice a školní výjezdy. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).