Školné a zápis

Chcete se dozvědět víc o škole Heuréka? 

Přijďte si s námi popovídat na workshop pro rodiče. Zažijete, jak s dětmi v Heuréce pracujeme a zjistíte, jak je možné mít zároveň radost z učení a objevování i vědomosti a znalosti.
 

Workshop pro rodiče - 20.11. 2019 od 18:00 hodin

REGISTRUJTE SE ZDE >>>

 

 

 

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/20

 
Do první třídy pro školní rok 2019/20 byli přijati  uchazeči s přidělenými registračními čísly:
 

LZ4/2019

LZ5/2019

LZ6/2019

LZ10/2019

LZ11/2019

LZ12/2019

LZ13/2019

LZ15/2019

LZ17/2019

LZ19/2019

LZ20/2019

LZ21/2019

 
 
 

Zápis pro školní rok 2019/20


Jak se registrovat k zápisu?

Zápis do první třídy pro školní rok 2019/20 proběhl v termínech 2. a 4. dubna 2019.

Zároveň prosíme o vyplnění následujícího dotazníku a zaslání na email libochovicky@zsheureka.cz nejpozději do 22.3. 2019:

Dotazník_pro_zájemce_o_zápis_2019.docx

 

S sebou k zápisu budete potřebovat:


 

 

Kritéria pro přijetí žáků do 4. základní školy Heuréka

Pro školní rok 2019/2020 přijímáme do prvního ročníku ZŠ Heuréka 12 dětí, pokud takový počet dětí splní stanovená kritéria.

Do první třídy lze přijmout děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2019 anebo děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2020 a rodiče doloží patřičná odborná vyjádření.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitel školy na základě těchto kritérií:

  • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
  • děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).

Pokud ředitel školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. 

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30.4. 2019. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem.

 

 

Školné


Výše školného je stanovena následovně:


Nástup 2019 (dítě nastoupí v kalendářním roce 2019)

7.300 Kč měsíčně pro 1. dítě

6.300 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

5.300 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu (do 17:00), nezahrnuje stravování a případné náklady na expedice a školní výjezdy. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).

 

 


 

Máte zájem o zápis nebo přestup Vašeho dítěte do školy Heuréka?

Napište nám na libochovicky@zsheureka.cz nebo volejte +420 777 303 275.