Odpovědi na otázky, které by mohly zajímat i Vás

Jak vypadají zápisky dětí, jestliže výuka neprobíhá klasickým způsobem (učitel diktuje žákům, co si mají zapsat)? Zvládnou si děti samy vybrat, jaké informace jsou důležité?

Děti nepíší typické zápisky, nýbrž v průběhu výuky vytváří takzvané důkazy o učení. Ty mají různou formu:

  • Základem je portfolio každého žáka, tedy soubor prací, které žák za daný rok vytvořil. Portfolio je papírové (výsledky výzkumných projektů, výtvarné práce, vytvořené texty apod.), elektronické (prezentace výsledků, fotografie, videa atd.) a hmotné (vyrobené modely, keramické práce, vypěstované rostliny atd.). Portfolio dostanete na konci školního roku domů – je majetkem žáka a žáci na něj jsou patřičně hrdí.
  • Matematické, vědecké a čtenářské žurnály – velké sešity sdílené celou třídou, do nichž žáci zapisují nové poznatky z jednotlivých oborů (matematika, čtenářství, přírodní vědy a společenské vědy). Jedná se tedy o jakési sdílené know-how třídy, ke kterému se žáci mohou kdykoliv vracet.
  • Výstupy různých forem sdíleného myšlení (Visible Thinking), které se týkají tzv. Velké otázky (tématu), jsou vyvěšeny ve třídě a na chodbách po celou dobu zkoumání dané otázky. Před sejmutím jsou nafoceny a děti si je s vlastním komentářem založí do portfolií. Sdílené myšlení je velmi důležitou součástí kultury naší školy. Může se jednat o myšlenkovou mapu, výstup metody Vím –  myslím si ‒ chtěl bych vědět, o zajímavé otázky žáků či o nápady dětí týkající se řešení konkrétního projektu (brainstorming) atd.

 

Když dítě nemá zájem o dané téma, co bude dělat?

Snažíme se se samozřejmě vycházet ze zájmů většiny dětí a tomu přizpůsobovat volbu tzv. Velkých otázek, tedy otázek, které stojí za to zkoumat a které jsou blízké životním zkušenostem a zájmům dětí. Například v rámci velké otázky Jak funguje lidské tělo se mohou vytvořit tři skupiny – jedna skupina dětí se rozhodne zkoumat, jak funguje mozek, druhá, co se děje s kyslíkem, když se nadechneme, třetí bude chtít zkoumat dědičnost. Jednotlivá témata tak vycházejí přímo z dětí – z toho, co už o lidském těle vědí a co je zajímá, co jim vrtá hlavou. Nakonec si výsledky svého zkoumání navzájem představí, naučí o svém tématu něco své spolužáky a zároveň si procvičí prezentační dovednosti. Mimochodem, většina dětí už v první třídě zná většinu z toho, co se učí o lidském těle v 7. třídě…

Pokud dítě nic nezajímá, bývá příčinou něco jiného, důležitého, s čím je třeba pracovat. V takovém případě se o tom budeme společně radit. Jedná se však o velmi netypickou situaci – běžné je, že děti mají otázky, které jim stojí za to prozkoumávat…

 

Co dělá dítě, když si vybere projekt/téma a v polovině zjistí, že ho nebaví či nesplňuje jeho očekávání?

Snažíme se vést děti k tomu, aby věci dotahovaly do konce. Učí se tím zároveň nést odpovědnost za svou volbu. Děti by tedy měly vždy projekt dotáhnout do konce, neměly by přeskakovat z jednoho tématu na druhé.

Důležité ale je rozlišovat mezi roztěkaností a přeskakováním a mezi situací, kdy se dané téma už vyčerpalo. V takovém případě je naopak třeba daný projekt řádně uzavřít a netrvat na jeho umělém prodlužování.

 

Mají děti domácí úkoly?

Děti nemají klasické domácí úkoly ve formě cvičení či procvičování. To však neznamená, že děti doma nic nedělají. Mohou například samy ze svého popudu s Vámi sdílet zážitky a poznatky ze školy, číst si knížky apod.

Snažíme se vést děti k lásce ke knihám a ke čtení a doufáme, že nás v tom podpoříte. Nenutíme však děti do povinné četby! Děti samy si určují, zda a jakou knížku si chtějí přečíst. Naším úkolem je nabídnout atraktivní a kvalitní tituly a nadchnout děti pro četbu. Nikdo je z knížek nezkouší ani nekontroluje, zda si pamatují jména hrdinů. Naopak sdílíme zážitky z četby a skvělé myšlenky, které nás při čtení napadaly.

Čas od času mohou být děti požádány, aby udělaly drobnou část projektu i v rámci svého volna. Například to může být sehnání starých fotografií od svých prarodičů, natočení videa z prázdnin a podobné činnosti, které se ve škole špatně dělají. Prosíme, podpořte je v tom.

V případě, že pocítíte, že Vaše dítě potřebuje v některé oblasti zvláštní podporu, jsme vždy otevřeni s Vámi domluvit společný postup tak, abychom co nejlépe podpořili rozvoj Vašeho dítěte.

 

Dostanou se děti na víceletá gymnázia?

Otázka přijímacích zkoušek často souvisí s úrovní a hloubkou znalostí. Problémem u běžných škol bývá velké množství znalostí uložených v krátkodobé paměti. Tyto znalosti však bývají často povrchní. Proto se stává, že si dítě neuvědomuje, jak spolu poznatky vzájemně souvisejí či jak zapadají do toho, co již dítě ví a co by chtělo vědět. Takovéto osamocené ostrůvky informací mohou sice dítěti pomoci za pár dní při psaní testu, nikoliv však za půl roku u přijímacích zkoušek. Lehce se totiž z hlavy vytratí. 

V naší škole nám jde o to, aby se dítě mechanicky neučilo izolované informace. Naopak chceme, aby poznatky navazovaly na to, co dítě o daném tématu už ví, a aby se tak postupně rozvíjely mentální modely, které si děti (a mimochodem i dospělí) v hlavách vytvářejí.

Nemůžeme zaručit, že se Vaše dítě dostane na víceleté gymnázium, ale věnujeme velkou péči rozvoji logického, kreativního a kritického myšlení a schopnosti se učit. 

Otázkou je, zda je pro dítě vhodné, aby se už v 11 letech dostalo do výkonově orientovaného, silně konkurenčního prostředí, které bývá často založeno na vnější motivaci, nikoliv na vnitřní touze objevovat svět. Toto rozhodnutí  necháme na Vás a Vašem dítěti. Každopádně Vás podpoříme, ať už se rozhodnete zůstat u nás do konce ZŠ, nebo přejít na víceleté gymnázium.

 

Jakým způsobem se zapojuje rodilý mluvčí?

Rodilý mluvčí se částečně účastní výuky angličtiny, doprovází děti na expedicích a účastní se tvořivých a hudebních dílen. Děti tak mají příležitost komunikovat v angličtině i při běžných činnostech.

Vy sami můžete podpořit své dítě ve výuce cizímu jazyku například tak, že mu budete pouštět anglické pořady a nedabované pohádky. Pokud sami umíte anglicky, můžete s dětmi před spaním číst nejenom české knížky, ale i anglické. Ideální jsou jednoduché obrázkové příběhy, které jsou pro děti ve škole k zapůjčení.

 

Pokud jste nenašli odpovědi na své otázky, neváhejte nás kontaktovat zde.