Vybíráme z BLOGU

Jak v šílené době rozumně naplánovat distanční výuku?

Marek Boček – Richard Jurečka


Možná jste v poslední dnech či týdnech zaznamenali některé úsměvné přepisy či parodická ztvárnění toho, jak vypadá distanční výuka. Všechny příspěvky tohoto typu mají jedno společné: poukazují na to, jak je online výuka nešikovná, nezvyklá a možná i absurdní. Všechno to klidně může být pravda. Co je ale pravda zcela určitě, je fakt, že on-line výuka tu s námi ještě řadu týdnů (a dost možná taky měsíců) bude. Ať už se nám to líbí, nebo ne.

Na přechod z kontaktní na distanční výuku nám dala vláda právě jeden školní den. S tím bonusem, že se informace o uzavření škol vyhlásila teprve v noci předcházející tomuto poslednímu dni. Přesto jsme se pokusili zařídit pro děti i rodiče přechod co nejplynulejší. Na ranních kruzích jsme téma otevřeli a děti měly možnost nasdílet své obavy z distanční výuky. Zároveň jsme ale diskutovali i to, co pozitivního nám tato změna může přinést.

Na následujících řádcích jsme se pokusili sepsat, jak jsme si poradili s on-line výukou my v brněnské 2. základní škole Heuréka. V našem týmu jsme se shodli na 10 principech, které jsou pro nás v rámci distanční výuky klíčové. Třeba v něčem ale inspirují i vás nebo vaši školu.DESATERO PRO VZDÁLENOU VÝUKU


1.      Máme plán

Všichni jsme tušili, že to může přijít. Nikdo nechtěl, aby se to stalo. Někteří o tom dokonce nechtěli ani slyšet, natož mluvit. Přesto se to stalo. Stejně jako na jaře se zavřely školy. Ale na rozdíl od jara na tohle uzavření bylo možné se připravit. Bylo možné dopředu sestavit plán. My jsme sestavili plány hned dva. Ten první říkal, co se stane, když na distanční výuku přejde druhý stupeň. Plán číslo dva řešil situaci, kdy se zavřou školy sakumprásk.

Co bylo ale ještě důležitější než mít tyto plány připravené? Všichni ve škole věděli, že ty plány existují a jak vypadají. Věděli to učitelé, věděli to rodiče. Děti jsme vědomě nějakými „krizovými“ plány nestresovali, ale na případné otázky tu vždy byly jasné, a především jednotné odpovědi.

2.      Pravidelnost a řád

Chaotická doba, ve které se pravidla fungování mění často ze dne na den, dává na frak základní lidské potřebě jistoty. Věříme, že i přes omezené mantinely distanční výuky nelze rezignovat na saturaci potřeb jistoty a organizace. A to jak u dětí, tak u rodičů.

Součástí našeho transparentního plánu byl totiž především jasný rozvrh. V našem rozvrhu dostaly prostor klasické předměty, třídní kruhy (kde mohou děti řešit cokoli, co aktuálně řešit potřebují) i individuální konzultace. Celkový objem on-line výuky jsme snížili tak, aby děti měly dost času na samostatnou práci v reálném světě, mimo monitory počítačů.

3.      Všechno pěkně přehledně

V Základní škole Heuréka se nám osvědčilo mít vše pěkně přehledně zorganizované. Kvůli nám, dětem i rodičům. Zkrátka všechno pěkně na jednom místě. Na jednom místě je odkaz do on-line výuky, zadání úkolů i rozšiřující materiály. Zároveň máme jasně a přehledně oddělené úkoly pro každého, úkoly volitelné a úkoly bonusové. Přehledně zorganizovaná on-line výuka udržuje naše žáky v obraze a motivované, což potvrzuje i loňská studie Dr. Kumarové z Floridské univerzity. Rodiče mají přehled o tom, co děti ve „škole“ dělají, a v případě potřeby mohou dítě snadno zorientovat či podpořit.

4.      Jsme jednotní

Po zkušenostech z jara by se sjednocení postupů uvnitř pedagogického sboru mělo rozumět samo sebou. Přesto ani teď nepřicházejí všechny školy se sladěnými požadavky, byť se to z reakcí žáků i rodičů napříč stupni ukazuje jako elementární. V Základní škole Heuréka jednotně organizujeme on-line vyučování pomocí aplikace Zoom. Aktuální úkoly a materiály dostávají děti ve všech předmětech prostřednictvím platformy Google Classroom. Jednotliví učitelé mají přehled o tom, co dělají jejich kolegové a jakým tématům se děti věnují v jiných předmětech.

5.      Interaktivita

Určitě sami dobře víte, že pozornost zvláště mladších žáků i při běžné výuce kolísá. Během videohovorů upadá snad ještě rychleji. Osvědčilo se nám zařazovat spíše více kratších aktivit. Základní podmínkou pro udržování pozornosti je, že se všichni vidíme i slyšíme. Zároveň ale máme pochopení pro ty žáky, kteří si na on-line výuku teprve zvykají, a přijímáme jejich počáteční ostych nebo technické problémy s kamerou či mikrofonem. I tohle si časem sedne.

Interaktivitu hodin může výrazně nakopnout také práce v menších skupinkách či dvojicích prostřednictvím tzv. breakout roomů. Čím míň vás na společné výuce bude, tím větší díl odpovědnosti na každého dopadá. A o to víc prostoru také každý dostane. Díky kratší časové investici do společných hodin mají žáci také více prostoru věnovat se svým úkolům a projektům samostatně.

6.      Možnost sdílet

Společné hodiny pak na samostatnou práci mohou logicky navazovat. Děti v naší škole dostávají během on-line výuky prostor sdílet výsledky své práce, diskutovat o svých závěrech a vidět různá řešení úkolů. Učitel si ověří, co žáci zvládají bez problémů, a zároveň zjistí, co dělalo žákům největší obtíže. Následně může problematické pasáže dovysvětlit nebo látku vhodně rozšířit.

Větší projekty nebo audiovizuálně či graficky zajímavé výstupy pak děti nahrávají do svých digitálních portfolií, pro něž používáme aplikaci SeeSaw. Ty si děti spravují samy a samy se také rozhodují, kdo k tomu či onomu materiálu dostane přístup. Typicky je to učitel, od kterého se očekává zpětná vazba. Ale často to bývá také rodič nebo kamarád, kterému se děti chtějí pochlubit.

7.      Individuální rozvoj

I když výuka probíhá distančním způsobem (anebo právě tím spíše, že probíhá distančně), chceme, aby se děti v Základní škole Heuréka rozvíjely individuálně a nestaly se předmětem učení, nýbrž jeho vlastníkem. Určili jsme si proto pravidlo, že 60 % práce stanovuje učitel a 40 % si volí dítě samo. Děti tak mají možnost vybírat si úkoly z povinně-volitelné nabídky, dostávají týdenní nebo 14denní výzvy v podobě bonusových úloh, rozhodují se pro práci na projektu, které si samy vymyslely nebo které jim navrhl učitel. Během konzultací, které jsou soustředěny na konec týdne, konzultují se svým učitelem práci na svém projektu a dostávají od něj podporu zaměřenou na práci na tématech z uplynulého týdne. Přitom se učí stanovovat si vlastní cíle, plánovat je a reflektovat svůj vlastní posun - využívají k tomu heuréckou pomůcku v podobě Indivinďuláka. I v době distanční výuky pokračují dětí v pravidelném čtení knihy, kterou si samy zvolily – se čtenářskými zážitky se pak mají možnost podělit se svým spolužáky. Některé děti dokonce píší vlastní texty.

8.      Zpětná vazba

Pravidelně sbíráme od dětí i od rodičů zpětnou vazbu. Zajímáme se o to, co dětem ve výuce vyhovuje a co naopak ne. Zpětnou vazbu, ale také postřehy nás, pedagogů průběžně vyhodnocujeme, a když je to třeba, podobu výuky upravujeme. Jsme si vědomi toho, že i my se řadu věcí stále učíme a vždycky je co zlepšovat.

9.      Lidskost

Jsme si vědomi toho, že každá rodina a každé dítě je v jiné situaci. Každá rodina má jiné možnosti podpory, kterou dítěti může poskytnout. Dětem jsme proto k dispozici, když si s něčím nevědí rady nebo když potřebují posunout dál v jejich vlastních projektech. Tíha individuální podpory tak neleží jen na rodičích, ale učitelé jsou v předem známé časy k dispozici pro individuální konzultace.

Distanční výuka a aktuální společenský kontext vůbec může být pro řadu rodin vážným zásahem do jejich fungování. Snažíme se být proto ještě o kus chápavější než obvykle. Tolerovat drobné přešlapy a chápat specifika konkrétních rodin považujeme za aktuálně více než žádoucí. Že bychom psali neomluvené hodiny, když se někdo přihlásí do výuky o 3 minuty později nebo se z technických důvodů (typicky nestabilního připojení) během hodiny odpojí, to od nás vážně nečekejte.

10.      Duševní hygiena

Současná doba udržování dobré nálady zrovna nepomáhá. Přitom psychická pohoda je jednou z elementárních podmínek pro učení. A nejen pro ně. Proto se zajímáme v první řadě o to, jak „to všechno“ naši žáci i rodiče zvládají. Přechodem na distanční výuku se nezvětšila jen fyzická vzdálenost, jsme si dál i psychicky a sociálně. Právě udržení sociálního prostředí, které je za standardních podmínek živnou půdou pro učení, je podle studie z roku 2016 klíčové.

Online výuka je navíc v řadě ohledů náročnější než ta klasická. Děti neudrží dlouho pozornost, nemožnost pohybu nebo omezené spektrum činností může být brzy frustrující. Sezení u počítače a dlouhé zírání do monitoru vyčerpává. Výuku tak plánujeme nejen s ohledem na děti, ale také na sebe. Energie, kterou učitel vkládá do online vyučování se mu vrací menší měrou než při výuce kontaktní. A my moc dobře víme, že energie našich učitelů je něco, co není radno brát na lehkou váhu.
 

Díky všemu výše uvedenému jsme mohli hladce přejít z kontaktní na distanční výuku hned od prvního dne. Děti i rodiče věděli, co je čeká a co se očekává od nich. Čímž neříkáme, že se nám daří vždycky všechno dokonale. I my se neustále učíme. Učí se děti, učí se rodiče, učíme se i my učitelé. Je jakousi ustálenou představou, že ve škole se mají učit děti. Naše škola je však místem, kde se můžeme bez obav učit všichni. Od sebe navzájem, všichni společně a hlavně s chutí.


Autoři jsou pedagogy ve 2. základní škole Heuréka, s.r.o.