top of page

S pokorou se učíme
od těch, kteří jdou
před námi

Žáci soukromé základní školy Heuréka na badatelské expedici kreslí hrad
Odborníci
ŘEKLI O NÁS

Odborníci
o Heuréce

Na naší heurécké cestě nám pomáhá

moudrost a zkušenost těch, kteří došli dál.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Česká fenomenoložka a filozofka, profesorka na PedF UK

Mgr. Zdeněk Dlabola

Ředitel sekce vzdělávání

ve školství JOB – Spolek pro inovace

Dr. Cindy Vega

Bývalá ředitelka Elementary School

v International School of Prague

PhDr. Hana Košťálová

Programová ředitelka projektu

Pomáháme školám k úspěchu

Garfield Gini-Newman

Profesor na Univerzitě v Torontu, 

Ontario Institute for Studies in Education

Hogenová
Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Anna Hogenová je česká fenomenoložka a  filozofka. Přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde vede Katedru filozofie. Je autorkou více než třiceti monografií, pravidelně se účastní konferencí doma i v zahraničí. Věnuje se tématům jako pohyb, pravda jako neskrytost, tělo a tělesnost, filozofie sportu a výchovy. Ve svých přednáškách se odkazuje především na Platóna, Descarta, Nietzscheho a Patočku.

Heuréka je skvělý projekt, vychází z toho nejpodstatnějšího, tj. z dětí samých, z jejich potřeb, které nejsou jen racionální, ale celkové, tj. děti dostávají to, co nemají dnes téměř nikde „vroucnost“, pocit domova. Vládne tu otevřenost takového druhu, že je i obtížné ji vyslovit, výuka vychází z bytostného tázání dětí samých, protože učitelé moc dobře vědí,
že to je nejlepší cesta k tomu mít před sebou děti vědoucí a také spokojené, vědí, že každý špunt potřebuje cítit a prožívat sama sebe jako právoplatného člena třídy, zde se děti nestávají jen předměty pro působení od autorit. Děkuji osobně za rozhovor, jenž je podstatou výuky, potřebujeme totiž do budoucnosti jedince, kteří dokážou žít ze svého vlastního pramene,
a přesto nést v sobě schopnost asymetrické odpovědonosti za celek, za celou planetu.

Vega
Dr. Cindy Vega

Dr. Cindy Vega

Dr. Vega celý život působí jako pedagog a mezinárodní konzultant v oblasti vzdělávání zejména v Severní a Jižní Americe. V posledních 17 letech pracovala jako ředitelka Elementary School v International School of Prague, která patří mezi TOP 5 mezinárodních škol v Evropě. Podařilo se jí zde přetvořit tradiční formu výuky do moderního vzdělávacího konceptu podporujícího kompetence potřebné v 21. století.

Ve školách Heuréka se věnuje podpoře učitelů v budování třídní kultury, poskytování zpětné vazby, v rozvoji čtenářství, v podpoře zvídavosti a v rozvoji konceptu Visible Thinking. 

Learning with and from Heureka Schools has pushed my own thinking about students' learning, agency and social emotional wellbeing. At Heureka, the children are developing the habits of learning they will need in their future and how to make a positive difference in the world. Heureka's commitment to students' interests and holistic needs truly driving their learning aligns with our mission and vision for learning at the International School of Prague. Figuring out what this looks like in practice, and continuing to develop instructional strategies that embody these beliefs, is a part of our shared professional journey with Heureka.

Gini-Newman
Garfield Gini-Newman

Garfield Gini-Newman

Garfield Gini-Newman is a Professor with the Department of Curriculum, Teaching, and Learning at Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto. His primary areas of research involve the pedagogy of critical thinking and ways to embeded critical thinking in classrooms from kindergarten to graduate school. His related interest is in the area of effective assessment practice.

For the past several years I have had the pleasure of collaborating with Heureka to provide professional learning opportunities to teachers focused on engaging students in learning through sustained critical inquiry. By framing rich tasks and nurturing children's ability to think critically and creatively, we are helping to support learner agency. Enhancing students desire to learn through authentic contexts and building their capacity to intellectual thought, is providing students with transformative learning experiences.

Dlabola
Mgr. Zdeněk Dlabola

Mgr. Zdeněk Dlabola

Zdeněk Dlabola je lektor, mentor a ředitel Sekce vzdělávání ve školství JOB – Spolek pro inovace. Průvodce programu Ředitel naživo nadace Depositum Bonum. Garant a vedoucí mentorského týmu projektu Otevíráme dveře reflektovaným praxím na Univerzitě Hradec Králové. Podílel se na vzniku

a realizaci řady vzdělávacích projektů pro pedagogické týmy

a na vytváření metodik a e-learningových kurzů pro učitele

1. i 2. stupně ZŠ.

Věřím, že by se děti měly ve škole učit mimo jiné zaujatým objevováním,
a také nespoléhat se při učení
a v životě jen na sebe, ale na i to,
že se nejlépe učíme spolu a jeden od druhého. Děti by měly zažívat to, že se učí i učitel, který jim ukazuje každý den, jak se sám posouvá, jak smysluplně reaguje, když se mu daří, mine cíl, překonává překážky nebo udělá chybu. Věřím tomu, že Heuréce jde o víc, než jen učit děti, ale učit se
s dětmi. Ať se to dál daří!

Košťálová
PhDr. Hana Košťálová

PhDr. Hana Košťálová

Hana Košťálová je programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu. Působila jako národní koordinátorka, lektorka a mezinárodní certifikátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. S manželem založila Kritické listy. Průběžně se zapojovala do pracovních skupin přímo řízených MŠMT,

v České školní inspekci nebo v Člověku v tísni. Je členkou Mezinárodní čtenářské asociace (ILA) a občanského sdružení SKAV, v jehož předsednictvu několik let působila.

Heuréka mě oslovila zejména tím,
že se snaží realizovat kurikulum uspořádané kolem velkých myšlenek
a zásadních otázek. Děti pak mohou zkoumat svět, který není roztříštěný
do předmětů a čtyřiceti pěti minut. Mohou se ponořit na dostatečně dlouhý čas do řešení otázek, které si samy kladou. Vtahuje je to do učení. Děti v Heuréce sledují svůj pokrok
v dovednostech prostřednictvím map učebního pokroku a své učení si také plánují. Stávají se z nich lidé, kteří mají učení ve svých rukou.

NAPSALI O NÁS

Heuréka
v médiích

Inspirujeme se příklady dobré praxe kvalitních

mezinárodních i českých škol. Rádi také sdílíme,

co a jak se nám v Heuréce daří.

Média

Chcete poznat Heuréku osobně?
Zveme vás na workshopy pro rodiče.

bottom of page