Tvoříme bezpečné, vlídné a podporující prostředí k učení

Pohybové aktivity ve výuce základní školy Heuréka Brno
HEURÉKA BRNO

Každé dítě má své sny
a jedinečný potenciál

Na cestě za naplněním vlastního potenciálu se setkáváme

s podněty a výzvami, které nás vedou k proměně v nejlepší verzi sebe sama. Učí nás být bdělými, kriticky myslícími a empaticky vnímajícími bytostmi, které aktivně tvoří svůj život i společný svět.

Richard Jurečka, ředitel soukromé základní školy Heuréka Brno

Vítejte ve škole, která děti podporuje v odvaze být sám sebou, pomáhá jim objevovat
a rozvíjet jejich potenciál a učí přijímat jinakost druhých bez hodnocení. Naším společným cílem je, aby děti uměly kreativně, odpovědně a se zdravým sebevědomím reagovat na výzvy svého života i společnosti.

Richard Jurečka
ředitel školy

Jak to u nás
vypadá

Působíme v centru Brna u brněnského výstaviště. Ve škole vládne rodinná atmosféra, pohoda a radost.

Jak
učíme

Jde nám o individuální rozvoj dětí, vedeme je

k sebehodnocení

a učíme je pracovat na vlastních cílech.

Tým
školy

Práce s dětmi nás naplňuje. Místo tlaku na výkon vedeme děti

k tomu, aby důvod pro učení nacházely v sobě.

Praktické
informace

Sídlíme ve snadno dostupné lokalitě, máme vlastní velkou zahradu

s hřištěm a ve třídách nízký počet dětí.

 
JAK TO U NÁS VYPADÁ

V centru Brna
s vlastní zahradou

Sídlíme v centru Brna u brněnského výstaviště. V září 2022 jsme zahájili provoz ve vlastní zrekonstruované budově s velkou zahradou a jedinečnou atmosférou, která se nachází v ulici Hlinky naproti výstavišti.

Budova soukromé základní školy Heuréka Brno od září 2022 v ulici Hlinky v Brně
 
REFERENCE

Rodiče o škole

Již rok chodí náš syn do Základní školy Heuréka a když se ohlédneme zpět, jak se změnil, je tato změna obrovská. Na začátku bylo těžší přijmout jiný přístup a režim, než jsme byli zvyklí na státní škole, ale stálo to za to. Snaha všech z Heuréky, aby se děti ve škole cítily bezpečně, mohly se kdykoliv na cokoliv zeptat, aniž by měly strach a uměly si vytvořit a sdělit svůj názor na rozdílné témata, je to, čeho si zde nejvíce ceníme. V nedávné době jsme měli tripartity, kterých se účastní rodiče, učitel a dítě, a byli jsme mile překvapeni, jak se vidí náš syn, jak umí popsat, co se mu v daném předmětu daří, co mu jde a také v čem se chce zlepšit. Toto vidíme jako správný směr, to, co od Heuréky očekáváme – stavět na silných stránkách dětí a ty jim pomáhat posilovat, aby pak byly motivovány. Můžeme tedy Heuréku vřele doporučit a děkujeme všem, kdo za ní stojí, za jejich snahu a nadšení.

Tereza a Petr Sobolovi
JAK V HEURÉCE UČÍME

Rozvíjíme kulturu
myšlení, empatie a tvořivosti