top of page

Tvoříme bezpečné, vlídné a podporující prostředí k učení

Pohybové aktivity ve výuce základní školy Heuréka Brno
HEURÉKA BRNO

Každé dítě má své sny
a jedinečný potenciál

Na cestě za naplněním vlastního potenciálu se setkáváme

s podněty a výzvami, které nás vedou k proměně v nejlepší verzi sebe sama. Učí nás být bdělými, kriticky myslícími a empaticky vnímajícími bytostmi, které aktivně tvoří svůj život i společný svět.

Richard Jurečka, ředitel soukromé základní školy Heuréka Brno

Vítejte ve škole, která děti podporuje v odvaze být sám sebou, pomáhá jim objevovat
a rozvíjet jejich potenciál a učí přijímat jinakost druhých bez hodnocení. Naším společným cílem je, aby děti uměly kreativně, odpovědně a se zdravým sebevědomím reagovat na výzvy svého života i společnosti.

Richard Jurečka
ředitel školy

Jak to u nás
vypadá

Působíme v centru Brna u brněnského výstaviště. Ve škole vládne rodinná atmosféra, pohoda a radost.

Jak
učíme

Jde nám o individuální rozvoj dětí, vedeme je

k sebehodnocení

a učíme je pracovat na vlastních cílech.

Tým
školy

Práce s dětmi nás naplňuje. Místo tlaku na výkon vedeme děti

k tomu, aby důvod pro učení nacházely v sobě.

Praktické
informace

Sídlíme ve snadno dostupné lokalitě, máme vlastní velkou zahradu

s hřištěm a ve třídách nízký počet dětí.

Přehled
JAK TO U NÁS VYPADÁ

V centru Brna
s vlastní zahradou

Sídlíme v centru Brna u brněnského výstaviště. V září 2022 jsme zahájili provoz ve vlastní zrekonstruované budově s velkou zahradou a jedinečnou atmosférou, která se nachází v ulici Hlinky naproti výstavišti.

Budova soukromé základní školy Heuréka Brno od září 2022 v ulici Hlinky v Brně