Učíme rádi a s nadšením,
kterým inspirujeme
děti i kolegy

Učitelé se pravidelně vzdělávají na letní škole
 
 
VOLNÁ MÍSTA V HEURÉCE

Pojďte s námi a dětmi
v Heuréce růst

V Heuréce rostou děti i dospěláci. Pokud vás baví učit, máte rádi děti, jste otevření a připraveni se vzdělávat, nabízíme vám naplňující práci v přátelském a podporujícím týmu.

 
 

Ředitel/ka Heuréky Úvaly

Jak si tě představujeme

Jsi přirozený a podporující leader,

komunikuješ otevřeně a umíš motivovat.

Máš zkušenosti s vedením lidí, skvělé organizační schopnosti a jsou ti vlastní zodpovědnost a pečlivost.

Na cestě za společnou vizí ti nechybí​nadšení pro její realizaci, umíš hledat

a nalézat vhodná řešení a přicházet

s neotřelými nápady.

Máš trpělivost, dokážeš myslet strategicky, plánovat a pracovat systematicky.

Máš nadhled, zdravý selský rozum

a smysl pro humor.

Věříš v děti a vytváříš s nimi vztahy založené na vzájemném respektu a úctě.

Chceš se učit a dál rozvíjet.

Máš vysokoškolské a pedagogické vzdělání a ve školství minimálně

4 roky praxe.

Nabízíme plný úvazek a nástup

v červenci/srpnu 2022s možností dřívějšího postupného začleňování

a přebírání odpovědnosti.

Co ti nabízíme

Prostor pro tvořivost a seberealizaci

Budeš spoluvytvářet smysluplnou školu postavenou na opravdovosti, radosti, odvaze a vnitřním klidu, heuréckých hodnotách. Tvým úkolem bude podporovat, směřovat a dál rozvíjet vizi a koncepci školy.

Příležitost podporovat, motivovat a rozvíjet tým skvělých kolegů 

Pro tým pedagogů budeš vytvářet bezpečné, podnětné a podpůrné prostředí, kde funguje vzájemná spolupráce, respekt a laskavost a společný osobní

i profesní růst.

Velká pravomoc v rozhodování

Školy Heuréka jsou relativně malé, a díky tomu otevřené změně. Nové nápady je možné rychle uvádět do praxe a v krátkém čase pozorovat výsledky. Péče, kterou škole, týmu a dětem dáš, každý pocítí. 

Realizace moderní a smysluplné výuky v praxi

Využíváme moderní pedagogické koncepty, které na sebe navazují, doplňují se a tvoří smysluplný celek, např. formativní hodnocení, Hejného a Singapurská matematika, Sfumato, smysluplné a badatelské učení, zviditelňování myšlení, budování kultury myšlení, rozvoj čtenářství a pisatelství a přebírání zodpovědnosti za vlastní učení.

Mimořádný lidský i profesní rozvoj

Osobní a profesní růst je pro nás důležitý, a proto tě rádi podpoříme na tvé cestě. Pro naše týmy pořádáme letní školy, ředitelská volna využíváme pro profesní rozvoj, spolupracujeme s externími mentory

i zkušenými zahraničními lektory. V rámci heurécké sítě se vzájemně podporujeme. 

Minimalizace administrativy

Jako ředitel/ka se v Heuréce nemusíš zatěžovat 

administrativou nebo vstupovat do jednání s úřady.

O vše pečuje tým specialistů v kanceláři společné pro všechny heurécké školy. Papírování je na nás, ty se tak můžeš naplno věnovat pedagogickému leadershipu a péči o děti a učitelský tým.

Kolegiální spolupráce a podpora v rámci sítě Heuréka

a opora ze strany zřizovatelské organizace Centre for Modern Education s dlouholetými zkušenostmi ve vzdělávání.

 

Učitel/ka pro 1. i 2. stupeň

Jak si tě představujeme

Pedagogické vzdělání

pro 1./2. stupeň velkou výhodou

Upřímný a empatický vztah

k dětem, založený na vzájemném respektu a úctě

Týmový duch a chuť

naplňovat společný cíl

Otevřená mysl

a chuť se dál rozvíjet

Odpovědnost, spolehlivost

a zdravá loajalita

Zkušenost v práci s dětmi

Nástup dle vzájemné dohody možný

i v průběhu školního roku.

Preferujeme plný úvazek.

Co ti nabízíme

Možnost učit to, co tě baví
Hledáme takovou kombinaci učitelů v týmu, aby každý dětem předával to, co mu jde a co mu dělá radost. Nadšení se pak snadno 
přenáší i na děti.

Mimořádný lidský i profesní rozvoj
Podpoříme tě v dalším osobním a profesním rozvoji. V případě zájmu ti poskytneme mentorskou podporu ve spolupráci se vzdělávací společností JOB Inovace.

Možnost učit menší skupinky dětí
Děti se učí ve skupinkách po 8–16 dětech, 
ve kterých snadněji vycházíme vstříc jejich individuálním potřebám.

Otevřenost, spolupráce a podpora motivovaných kolegů
Spolupracujeme, vzájemně se inspirujeme

a učíme jeden od druhého. Otevřeně komunikujeme

a sdílíme úspěchy, ale i to, kde potřebujeme podporu týmu. Jsme otevřeni novým nápadům a názor každého má pro nás váhu.

Prostor pro tvořivost a seberealizaci
Nápady, se kterými přijdeš, u nás můžeš rychle uvádět do praxe a vidět výsledky.

Opora ze strany zřizovatelské organizace

V metodice i administrativě tě maximálně podpoří vzdělávací organizace zřizovatele škol s mnohaletou zkušeností, Centre for Modern Education.

 

Začínající učitel/ka
pro 1. i 2. stupeň

Jak si tě představujeme

Pedagogické vzdělání

pro 1./2. stupeň velkou výhodou

Upřímný a empatický vztah

k dětem, založený na vzájemném respektu a úctě

Týmový duch a chuť

naplňovat společný cíl

Otevřená mysl

a radost z hledání nových, neprošlapaných cest

Odpovědnost, spolehlivost

a zdravá loajalita

Zkušenost v práci s dětmi

Nástup dle vzájemné dohody možný

i v průběhu školního roku.

Preferujeme plný úvazek.

Co ti nabízíme

Možnost učit to, co tě baví
Hledáme takovou kombinaci učitelů v týmu, aby každý dětem předával to, co mu jde a co mu dělá radost. Nadšení se pak snadno 
přenáší i na děti.

 

Postupné osvojení moderních výukových metod
Podpoříme tě v rozvoji v oblasti
badatelského učení, zviditelňování myšlení, budování kultury myšlení, přebírání zodpovědnosti za učení dětmi, formativního hodnocení, Hejného matematiky, Sfumata a dalších koncepců.

Mimořádný lidský i profesní rozvoj
Podpoříme tě v dalším osobním a profesním rozvoji. V případě zájmu ti poskytneme mentorskou podporu ve spolupráci se vzdělávací společností JOB Inovace.

Možnost učit menší skupinky dětí
Děti se učí ve skupinkách po 8–16 dětech, 
ve kterých snadněji vycházíme vstříc jejich individuálním potřebám.

 

Otevřenost, spolupráce a podpora motivovaných kolegů
Spolupracujeme, vzájemně se inspirujeme

a učíme jeden od druhého. Otevřeně komunikujeme

a sdílíme úspěchy, ale i to, kde potřebujeme podporu týmu. Jsme otevřeni novým nápadům a názor každého má pro nás váhu.

Prostor pro tvořivost a seberealizaci
Nápady, se kterými přijdeš, u nás můžeš rychle uvádět do praxe a vidět výsledky.

Opora ze strany zřizovatelské organizace

V metodice i administrativě tě maximálně podpoří vzdělávací organizace zřizovatele škol s mnohaletou zkušeností, Centre for Modern Education.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Odkud přicházíš
a kam s námi chceš dojít

Pokud tě Heuréka zaujala, neváhej nám poslat svůj životopis

a motivační dopis. Uveď také, ve které z našich škol bys chtěl/a pracovat – v Brně, Libochovičkách nebo v Úvalech.

 
 
Sylva Havelková, manažerka pro rozvoj a lidské zdroje v soukromých základních školách Heuréka