Stejně jako děti i my
přijímáme výzvy 
života k učení

SWOT analýza projektu žáků soukromé základní školy Heuréka Libochovičky
PROJEKTY ŠKOLY

Rozvíjíme se
pro kvalitu učení

Jako škola realizujeme nebo se zapojujeme do vzdělávacích projektů různorodého charakteru. Jejich společným jmenovatelem je rozvoj učitelů i školy jako takové.

 
 
 Šablony II pro 4. ZŠ Heuréka

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015314

Doba realizace projektu

1. 9. 2019 až 31. 8. 2021

Rozpočet projektu

448 508 Kč

Program Šablony II podpořil aktivity školy, mezi které patřilo financování školního asistenta v rámci personální podpory škol a  personální podpory školní družiny / školního klubu.

Logolink EU OPVV a MŠMT
 

Growth Mindset: Podpora
růstového myšlení prostřednictvím formativního hodnocení

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008263

Doba realizace projektu

1. 7. 2018 až 30. 6. 2021

Rozpočet projektu

19 402 750,51 Kč

Logolink EU OPVVV a MŠMT

Vznikne síť vybraných deseti základních škol s intenzivním zájmem o formativní hodnocení a jeho zavádění do výuky. Předpokládaný počet zapojených pedagogů bude minimálně 50 osob. Projekt počítá s podporou učitelů od lektorů, mentorů a vedoucích formativních skupin. Učitelé budou mít možnost si své vzdělávání v rámci projektu ve velké míře individuálně nastavit.  Výstupy projektu vzniknou v souladu s výzvou a budou mít vysokou odbornou a praktickou úroveň.

 Šíření příkladů dobré praxe škol

Grantový program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012374

Doba realizace projektu

1. 1. 2020 až 31. 12. 2022

Rozpočet projektu

8 416 260 Kč

Logolink EU OPVVV a MŠMT

Projekt vytváří podmínky a uskutečňuje přenos inovativních způsobů využívání digitálních technologií ve výuce na prvním stupni na šest zapojených škol. Specifikem projektu je práce s malými školami (včetně malotřídek), které materiální a personální podporu v oblasti využívání digitálních technologií potřebují nejvíce. Další specifikum projektu představuje skutečnost, že vzorová škola využívá ICT integrující formou v souvislosti s konceptem velkých otázek a badatelsky orientovanou výukou.

Máte nápad na zajímavý projekt a hledáte partnera? Rádi si poslechneme více.