top of page

Spolu s rodiči
jdeme cestou učení 
a rozvoje dětí

Tvorba žákyně základní školy Heuréka Úvaly
PARTNERSTVÍ ŠKOLY A RODINY

S rodinou
na jedné lodi

Věříme, že za šťastným dítětem stojí partnerství rodiny a školy. Soulad hodnot v obou prostředích vytváří optimální podmínky pro růst dítěte. Stavíme na partnerském vztahu a vlídné, vstřícné, otevřené a laskavé komunikaci.

Report
ředitele

Každý týden rozesílá rodičům ředitel školy neformálně

laděný report k aktuálními týdnu. S humorem sobě vlastním informuje rodiče

o tom, co se  ve škole dělo 

či co se právě chystá.

Schůzky
s rodiči

Setkávání učitelů s rodiči má 

v úvalské Heuréce více podob podle nastavení třídního učitele. Zažít můžete schůzky všech rodičů třídy, individuální rozhovory i nově sdílení formátu

Hopes & Dreams.

Tripartitní
setkání

V listopadu a v dubnu se setkáváme v tripartitě, tedy děti, jejich rodiče a učitelé. V bezpečném prostředí děti sdílejí výstupy svého učení, pokroky, úspěchy, ale i výzvy, na kterých právě pracují.

Cesta