top of page

Spolu s rodiči
jdeme cestou učení 
a rozvoje dětí

Dívka z povzdálí sleduje své spolužáky na zahradě základní školy Heuréka Libochovičky
PARTNERSTVÍ ŠKOLY A RODINY

S rodinou
na jedné lodi

Věříme, že za šťastným dítětem stojí partnerství rodiny a školy. Soulad hodnot v obou prostředích vytváří optimální podmínky pro růst dítěte. Stavíme na partnerském vztahu a vlídné, vstřícné, otevřené a laskavé komunikaci.

Školní
report

Pravidelně každé dva týdny  rozesíláme školní report.

Na jeho vzniku se podílejí učitelé i děti a jeho cílem je informovat o tom, čím jako škola žijeme a co nás 

v nejbližší době čeká.

Tripartitní
setkání

V listopadu a v dubnu se setkáváme v tripartitě, tedy děti, jejich rodiče a učitelé. V bezpečném prostředí děti sdílejí výstupy svého učení, pokroky, úspěchy, ale i výzvy, na kterých právě pracují.

Dny
pro rodinu

Se školním rokem se vítáme

a loučíme v širokém kruhu učitelů, dětí a rodičů. V průběhu školního roku pak děti v rámci Dne pro rodinu rozličnými způsoby prezentují výstupy svého učení.

Cesta