top of page

Nabízíme rozmanité cesty celistvého rozvoje dětí

Žáci základní školy Heuréka Úvaly na procházce v přírodě
ODPOLEDNÍ KLUBY

Podporujeme rozvíjení
v oblasti zájmů

Každé odpoledne dětem nabízíme klubovou činnost,

v rámci které se mohou rozvíjet v tom, co je zajímá

a baví. Tato nabídka je zahrnuta v ceně školného.

Přehled

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

15.00–16.30

Keramika

14.30–15.30

Streetdance

15.00–16.00

Vaření

15.00–17.00

Intuitivní malování

15.30–16.30

Strážci přírody

15.00–17.00

Recyklotvoření

15.00–17.00

3D tisk

Nabídka

Keramika

Hrnčířské řemeslo Pavlu zaujalo už v osmi letech a od té doby ji provází životem jako splněné dětské přání. Její cesta k řemeslu byla klikatá, ale díky štěstí a vytrvalosti se jí podařilo osvojit si dovednosti, které ráda předává dál. Na tvoření s hlínou ji baví to, že v momentě, kdy se jí podaří zhmotnit myšlenku a dát jí tvar, zůstane tu navěky.

Pavlína Lauerová

Út

15.00–16.30

O tom, že hlína není jenom špína, že skutečnost je zcela jiná, si s dětmi budeme vyprávět a ověřovat při odpoledním keramickém tvoření. Poznáme různé techniky vytváření, seznámíme se s historií, s využitím a uplatněním v běžném životě. Procvičíme ruce i prstíky, zdoknalíme jemnou motoriku, uvolníme mysl. Přijdeme hlíně na kloub a užijeme si radost z tvoření, zhmotňování svých představ a nápadů. Kapacita klubu je 11 dětí.

Intuitivní malování

Klára pracuje celoživotně s lidmi a dětmi. Vede několik let pravidelné skupiny Intuitivního malování pro dospělé a školní děti i individuální arteterapie. Sama je malířka a maluje na zakázku osobní, rodinné i firemní Revitalizační obrazy. Což jsou harmonizační obrazy s průvodním textem a duchovním přesahem. Klára maluje od předškolních let a dětství „promalovala“. Malovala na kde co, a měla velký sen namalovat obraz na plátno. V roce 2016 nakoupila plátna, barvy, štětce, ten sen si splnila a od té doby maluje intuitivně dodnes…

Klára Jirousková

Út

15.00–17.00

Cílem kroužku je učit se naslouchat sám sobě a svému nitru. Zažívat, jaké to je, nechat se vést vlastní intuicí a získávat v ní důvěru. Nechávat tvorbu volně plynout, aniž bychom měli cíl něco namalovat. Umět se svobodně vyjádřit skrze barvy. A ukázat, že tvůrčí činnost jako třeba malování může být formou meditace, komunikačním nástrojem i cestou ke zklidnění a lepšímu porozumění toho, co se ve mně odehrává.

Strážci přírody

Andrea Kolovratníková