top of page

Spolu s rodiči
jdeme cestou učení 
a rozvoje dětí

Žáci, jejich učitelé a rodiče soukromé základní školy Heuréka Brno
PARTNERSTVÍ ŠKOLY A RODINY

S rodinou
na jedné lodi

Věříme, že za šťastným dítětem stojí partnerství rodiny a školy. Soulad hodnot v obou prostředích vytváří optimální podmínky pro růst dítěte. Stavíme na partnerském vztahu a vlídné, vstřícné, otevřené a laskavé komunikaci.

Týdenní
zprávy

Na konci každého týdne

si rodiče mohou přečíst shrnující zprávu od třídních učitelů svých dětí a zjistit více o tom , co se plánuje v nadcházejícím týdnu.

Hopes
& Dreams

Na začátku každého pololetí se rodiče potkávají s učiteli a sdílejí představy o rozvoji svého dítěte. Výstupem je dohoda mezi rodinou a školou, na jejímž naplnění v následujících měsících společně pracujeme.

Tripartitní
setkání

V listopadu a v dubnu se setkáváme v tripartitě, tedy děti, jejich rodiče a učitelé. V bezpečném prostředí děti sdílejí a hodnotí svůj pokrok 

a stanovují si cíle na další období.

Cesta