top of page

Podporujeme
přirozenou zvídavost
a tvořivost dětí

Děti v základní škole Heuréka vybírají projekt, který má zlepšit život v obci
VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE HEURÉKY

Děti jsou centrem
svého učení

Aby se mohlo dítě vydat svou cestou, potřebuje se ptát

a mít prostor nalézat odpovědi. Zkoumat, tvořit, bádat. 

V harmonickém prostředí objevovat svět a zároveň sebe.

Koncepce
Podporujeme růstové nastavení mysli. Usilujeme o to, aby děti učení vnímaly jako svou cestu, na kterou má smysl se vydat
a která jim přináší radost. Aktivně pracujeme se sebehodnocením, individuálním plánováním a mapováním učebního pokroku.
Pedagogické koncepty
Growth Mindset

Growth Mindset

Růstové nastavení mysli je koncept myšlení, které přijímá výzvy, nevzdává se, učí se chybami, vděčně přijímá kritiku jako příležitost k učení, inspiruje se úspěchem druhých

a vlastní úsilí vnímá jako cestu

k mistrovství. Staví na tom, že vše je možné změnit.

Podpora růstového nastavení mysli prostupuje napříč Heurékou. Usilujeme o to, aby děti vnímaly učení jako svou cestu, na kterou má smysl se vydat, přináší jim radost a na níž se vzájemně podporujeme. Aktivně pracujeme se sebehodnocením, indiviuálním plánováním učení a mapováním učebního pokroku. Heurécké děti přijímají učení jako důležitou součást života, berou ho za své

a vědí, že ho mohou výrazně ovlivnit.

Future Wise

Future Wise

Future Wise je koncept nového pojetí kurikula organizovaného kolem takzvaných velkých otázek

a velkých porozumění.

Podporuje vnitřní motivaci,

učení v souvislostech, rozvoj kritického myšlení a sociální kompetence.