top of page

Nabízíme rozmanité cesty celistvého rozvoje dětí

Žáci pracují na zahradě školy
ODPOLEDNÍ KLUBY

Podporujeme rozvíjení
v oblasti zájmů

Každé odpoledne dětem nabízíme klubovou činnost,

v rámci které se mohou rozvíjet v tom, co je zajímá a baví. Nabídku, která je v ceně školného, aktualizujeme každé pololetí.

Přehled

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

15.00–16.00

FIE - Feuersteinovo instrumentální obohacení

15.00–16.00

Tvoříme s iPady

 

15.00–16.00

Dramaťák

15.00–16.00

Deskovky a společenky

15.00–16.00

Programování robotů

15.00–16.00

Jóga vážně i nevážně

15.00–16.00

Fotbal

15.00–16.00

Hudební nauka

ZUŠ Buštěhrad

15.00–16.00

Španělština

 

15.00–16.00

Kreativní dílna

Nabídka

FIE

Renata Dvořáková

Po

15.00–16.00

Co je to FIE? Jedná se o metodu zaměřenou na rozvoj umění se učit. Stimuluje kognitivní rozvoj jedince, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Metoda učí pracovat s chybou, rozvíjí soustředění, naslouchání, komunikační dovednosti, učí vzájemnému respektu. Podporuje sebejistotu a buduje pozitivní vnitřní motivaci. Klub je pokračováním pro děti z 1. pololetí.

Jóga vážně i nevážně

Eliška cvičí jógu ve svém volném čase přes sedm let. Za sebou má kurz jógy pro děti. Jógu vnímá jako propojení těla a mysli. V dnešní době je důležité umět se napojit na své tělo, ale také na svůj vnitřní klid. Dává prostor vnímat své hranice. Umožňuje trénovat pozornost, kultivuje mysl a lidské vlastnosti. Eliška se zaměřuje i na prožívání, emoce, kde se posunula především díky kurzu Nenásilné komunikace.

Eliška Peslová