Nabízíme rozmanité cesty celistvého rozvoje dětí

Žáci pracují na zahradě školy
ODPOLEDNÍ KLUBY

Podporujeme rozvíjení
v oblasti zájmů

Každé odpoledne dětem nabízíme klubovou činnost,

v rámci které se mohou rozvíjet v tom, co je zajímá a baví. Nabídku, která je v ceně školného, aktualizujeme každé pololetí.

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

15.00–16.00

FIE - Feuersteinovo instrumentální obohacení

15.00–16.00

Šachy

15.00–16.00

Redakce

Heuroběžník

15.00–16.00

Hry s pohybem

15.00–16.00

CHemmatka

15.00–16.00

Španělština

 Pro mladší žáky 1.- 3. ročník

15.00–16.00

Tvořivé ručičky

15.00–16.00

Hudební nauka

ZUŠ Buštěhrad

15.00–16.00

Španělština

 Pro starší žáky 4.- 6. ročník

15.00–16.00

Atletická

všestrannost

15.00–16.00

Tvoříme s iPady

 

FIE - Feuersteinovo instrumentální obohacení

Renata Dvořáková

Petra Šuláková.png

Po

15.00–16.00

V tomto klubu se děti budou bavit o různých tématech. Práce většinou započne u stolečku, kde dostanou pracovní list, který začnou vyplňovat. Následně budou hovořit o tom, proč a jak danou úlohu vypracovaly, vysvětlí svůj postup, debatují o dalších možnostech. V klubu budou hrát i drobné hry. Tato metoda vede k rozvoji kognitivních funkcí, k přemýšlení nad učením se a k sebepoznávání.

Španělština

Valerie se odjakživa zabývá jazyky. Španělština je její nově objevenou vášní, kterou jí pomáhá rozvíjet manžel, který pochází z Kostariky. Volný čas ráda tráví cestováním nebo se svými kočkami.

Valerie Campos Jiménez