top of page

Ctíme opravdovost, radost, odvahu
a vnitřní klid

Děti s radostí běží do školy Heuréka v Libochovičkách, kam chodí rády
POSLÁNÍ HEURÉKY

Věříme v děti

Pomáháme dětem vydat se svou cestou.

Poslání
VIZE A HODNOTY HEURÉKY

Tvoříme
smysluplné školy

Vedeme děti k opravdovosti, radosti, odvaze a vnitřnímu klidu.

Hodnoty
17.png

Opravdovost

Každé dítě je jedinečná osobnost se svými radostmi i starostmi. Má prostor být samo sebou, rozvíjet své talenty

a mít vliv na vlastní učení.

heuréka_ilustrace_hodnoty (12).png

Radost

Radostné děti jsou přirozeně zvídavé a tvořivé. Věříme, že každé dítě může chodit do školy s radostí 

a lehkostí a zažívat radost ze svého učení i tvoření.

19.png

Odvaha

Děti se učí přijímat výzvy, překonávat překážky, nevzdávat se. Učí se houževnatosti a vytrvalosti. Rostou do vnitřní síly, pevnosti a odpovědnosti.

11.png

Vnitřní klid

Svět školy je vlídný,  uspořádaný, vztahově bezpečný a má pevné hranice. Děti se učí respektu, úctě, empatii, spolupráci

a nenásilné komunikaci.

Opravdovost

Opravdovost

Každé dítě je jedinečná osobnost se svými radostmi i starostmi.

Má prostor být samo sebou, rozvíjet své talenty a mít

vliv na vlastní učení.

17.png

V Heuréce usilujeme o to, abychom všichni bez rozdílu věku byli ve škole sami sebou. Děti mohou svobodně vyjadřovat své názory

a postoje. Učí se tak činit s laskavostí a úctou

k druhým. Podporujeme je v tom, aby objevovaly

a nacházely svou cestu a aby spolurozhodovaly o svém učení. Je pro nás klíčové vést děti

k tomu, co sami žijeme.

Radost

Radost

Radostné děti jsou přirozeně zvídavé a tvořivé. Věříme, že každé dítě může chodit do školy s radostí 

a lehkostí a zažívat radost ze svého učení i tvoření.

14.png

Radost může mít v Heuréce mnoho podob. Když něco sepne, daří se společný projekt, překoná těžká výzva nebo když se

o přestávce povede gól. Radost je těšit se do školy, na děti, na sebe navzájem a na společné tvoření. Je to také smysl pro humor, který

v náročných chvílích posiluje schopnost brát věci s nadhledem.

Odvaha

Odvaha

Děti se učí přijímat výzvy,

překonávat překážky, nevzdávat se.

Učí se houževnatosti a vytrvalosti. Rostou do vnitřní síly, pevnosti 

a odpovědnosti.

19.png

V Heuréce oceňujeme houževnatost, píli

a vlastní úsilí. V atmosféře důvěry děti podporujeme v učení se z vlastních chyb. Vedeme je k odvaze vystoupit z komfortní zóny

a objevovat nové. Učením v Heuréce i učitelé

přijímají mnoho výzev. Musí se naučit mnoho nových věcí, překonávat překážky, naslouchat, spolupracovat a především s dětmi vybudovat vztah založený na vzájemné důvěře a spolupráci.

Vnitřní klid

Vnitřní klid

Svět školy je vlídný,  uspořádaný, vztahově bezpečný a má pevné hranice. Děti se učí respektu, úctě, empatii, spolupráci

a nenásilné komunikaci.

11.png

Výuka v Heuréce má jasnou strukturu, rozvrh, děti respektují hranice, dohody, učitele, sebe navzájem. Vnitřní klid nutně neznamená ticho. Děti mnohdy živě spolupracují, vytvářejí pracovní, někdy i hlučnější prostředí, mohou být pro věc zapálené. Přesto cítí bezpečí, vnitřní klid a pohodu.

ZAKLADATEL ŠKOL HEURÉKA

Sen o smysluplné škole

Patřím mezi ty šťastné lidi, kteří se ve svém životě věnují něčemu smysluplnému, co přináší radost jim i ostatním. Spolutvořím školy, ve kterých probíhá opravdový život.

Zřizovatel
Jan Kala, zakladatel sítě soukromých základních škol Heuréka s moderní vzdělávací koncepcí

Po prodeji úspěšného bankovního startupu
v podobě eBanky jsem se rozhodl věnovat oboru, který mi byl už od střední školy velmi blízký a který má pro mne osobně velkou hodnotu – vzdělávání a rozvoj dětí. Spolu
s kolegy v CfME jsme začali pomáhat školám, muzeím a dalším organizacím rozvíjet nové nápady  a myšlenky, realizovat smysluplné vzdělávací projekty, některé s celoevropským přesahem. Do toho vstoupily vlastní tři děti. Přirozeným vyústěním bylo založení vlastní sítě škol. V Heuréce chci dětem poskytovat takové možnosti, jaké si přeji i pro své děti.

Jan Kala
zakladatel škol Heuréka

2016

Založení prvních škol

Na svou jedinečnou cestu učením jsme

v Heuréce nastoupili současně ve dvou školách – v Brně

a v Úvalech

Nová škola Libochovičky

Po dvou letech odvážné rekonstrukce

polorozpadlého statku v Libochovičkách jsme otevřeli další heuréckou školu.

2018