top of page

Heurékafe

Jak v dětech probudit lásku ke knížkám? A proč vlastně? Přijďte se inspirovat a diskutovat s Kathy Zabinsky, expertkou na podporu čtenářství v International School of Prague. Večerem provází Jan Kala, zakladatel škol Heuréka.

Heurékafe. Základní školy Heuréka.
Aktuální kafe
AKTUÁLNÍ HEURÉKAFE

Jak v dětech probudit lásku ke knížkám?
A proč vlastně?

Věděli jste, že děti, které čtou, mají větší šanci uspět

ve škole i v životě? Ale jak v dnešním světě instantní zábavy, sociálních sítí a rychlých podnětů nadchnout děti pro čtení? 

Přijďte v úterý 30. ledna 2024 od 19 hodin diskutovat s Kathy Zabinsky, expertkou na podporu čtenářství

Zveme vás na inspirativní večer o tom, jak čtení knížek 

a příběhů v dětech rozvíjí fantazii, empatii, cit pro jazyk,

myšlení a schopnost se učit. Večerem provází Jan Kala,

zakladatel sítě škol Heuréka.

Program bude probíhat v angličtině, živě v ZŠ Heuréka Libochovičky

a v online streamu na YouTube. Simultánní tlumočení pro zájemce zajištěno. Akci pořádáme zdarma, je nutné se registrovat.

Kathy Zabinsky

Kathy Zabinsky

Kathy Zabinski působí jako Literacy Coach v International School of Prague. Převážnou část své 25leté kariéry zasvětila podpoře čtenářství a rozvíjení lásky ke čtení u dětí v mezinárodních školách v Severní Americe, jihovýchodní Asii, Africe a v Evropě. Kathy úzce spolupracuje s učiteli, studenty i rodiči. Poskytuje podporu v rozvoji dovedností a návyků, které jsou důležité k probuzení a vypěstování celoživotní vášně ke čtení.

HEURÉKAFE ARCHIV

Již proběhlo

Heurékafe jsou živá setkávání s inspirativními lidmi, kteří mají co říct k aktuálním otázkám nejen ve školství. Přijďte k nám načerpat energii a nechat se inspirovat myšlenkami, které vás posunou.

Cindy Vega
Petra Procházková. Marek Orko Vácha
Anna Hogenová. Šimon Pánek
Cindy Vega
Heurékafe, Cindy Vega

Jak udržet zvídavost dětí
i po nástupu 
do školy

S Dr. Cindy Vega o tom, jak můžeme společně

u dětí podporovat všímavost, zvídavost a kreativitu

Cindy Vega je mentorkou škol Heuréka, ve kterých podporuje učitele při budování třídní kultury, poskytování zpětné vazby, podpoře zvídavosti, dále v rozvoji čtenářství a konceptu Visible Thinking. V Heurékafe Cindy představila čtyři pilíře, kterými jsou intellectual urgency, emotional resonance, perspective bending a beauty, které vnímá jako důležité pro děti ve školách i v domácím prostředí.  Tyto pilíře dětem pomáhají zažívat pocit plného zaujetí a flow a dlouhodobě přispívají k rozvoji zvídavosti.

Jako rodiče můžeme své děti podpořit každodenními aktivitami, jako jsou společné  čtení,  výlety nebo otevřené diskuze nabízející různé úhly pohledu. Je důležité udržovat si vlastní zvídavost a zůstávat ve vzájemném napojení. Od dětí se můžeme naučit mnohé. Jejich přirozená zvídavost nám dospělým může často otevřít oči.

Záznam na YouTube v češtině

Záznam na Youtube v angličtině

Heurékafe, Cindy Vega

Dr. Cindy Vega

Pedagožka a mezinárodní konzultantka v oblasti vzdělávání v Severní a Jižní Americe. V posledních sedmnácti letech působila jako ředitelka Elementary School v International Schooo of Prague, která patří mezi TOP 5 mezinárodních škol v Evropě. Dokázala prosadit moderní vzdělávací koncept rozvíjející dovednosti potřebné ve 21. století. V Heuréka školách působí jako mentorka.

Procházková & Vácha
Heurékafe. Petra Procházková. Marek Orko Vácha

Tanči svůj tanec
pod hvězdami

S Petrou Procházkovou a Markem Orko Váchou o tom,

jak se neztratit a jak v tom pomoci i dětem

Pod širým nebem na půdě školního amfiteátru jsme se setkali s Petrou Procházkovou a Markem Orko Váchou. Petra hovořila o tom, jak jsou pro společnost i pro děti důležité rituály a jak je něšťastné, že se ve školách nerozvíjí vzájemná empatie. Marek pak o tom, jak my dospělí můžeme ovlivnit moudrost svých dětí.   

Společně jsme si povídali také o tom, jak se neztratit v interpretacích současného mnohoznačného světa, jak v tom můžeme pomoci svým dětem a co jim v tom může nabídnou škola. Jak děti podporovat, aby si vytvořily pevný postoj a hodnoty, a jak jim pomoci „dobře odtančit svůj tanec pod hvězdami“. 

Heurékafe, Petra Procházková

Petra Procházková

Novinářka a humanitární pracovnice známá především díky zpravodajství z válečných konfliktů, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu na Kavkaze. Byla také zpravodajkou a korespondentkou působící v Afghánistánu. V r. 2001 založila občanské sdružení Berkat, které pomáhá dětem, ženám a dalším v Čečensku, Afghánistánu i uprchlíkům v ČR. Za svou činnost získala mnohá ocenění.

Heurékafe, Marek Orko Vácha

Marek Orko Vácha

Římskokatolický kněz, teolog, molekulární biolog, bioetik, pedagog, spisovatel a skaut. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské a environmentální etiky. Ve Skautu získal přezdívku „Orko“ (Orlí oko), kterou používá ve svém občanském jméně. Kromě svého působení v roli faráře a kaplana je aktivní také v akademických a politických kruzích. Za svou činnost získal několik ocenění.

Hogenová & Pánek
Heurékafe. Anna Hogenová. Šimon Pánek.

Jak děti připravit
na smysluplný život

S Annou Hogenovou a Šimonem Pánkem o tom,

jak děti připravit na život, který jim bude dávat smysl

Na prvním Heurékafe jsme přivítali prof. Annu Hogenovou, filosofku a fenomenoložku, a Šimona Pánka, ředitele neziskové organizace Člověk v tísni. Profesorka Hogenová hovořila o nouzi jako o všem lidem základním prožitku. Místo úniku z nouze do přestrukturované činnosti a plánování nám a našim dětem doporučila se více věnovat sobě, být schopní se ztišit, “usebrat se" a být sami se sebou. 

Šimon Pánek, zakladatel a ředitel společnosti Člověk v tísni, inspiroval účastníky například příběhem o obyčejných Afgháncích, kteří se dokáží neplánovaně s někým setkat, tři hodiny klábosit a radovat se. Neočekávané dýchánky jsou podle něj něco, co v našich životech chybí. Nadchl účastníky povídáním o mladých lidech v Rusku, kteří prokazují velkou odvahu při podněcování občanské společnosti. Krátké shrnutí večera najdete na Kralupy TV.

Anna Hogenová. Heurékafe.

Anna Hogenová

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. je filozofka a fenomenoložka. Přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Katedry filozofie. Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost (aletheia), tělo a tělesnost a filosofií sportu. 

Šimon Pánek. Heurékafe

Šimon Pánek

Šimon Pánek je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem společnosti Člověk v tísni, humanitární organizace se sídlem v České republice. Coby studentský aktivista byl během sametové revoluce v roce 1989 vůdcem několika stávek proti režimu, následně se krátce pohyboval v politice.