top of page

Tvoříme bezpečné, vlídné a podporující prostředí k učení

Podpora čtenářství žáků základní školy Heuréka Úvaly
HEURÉKA ÚVALY

Skutečnou motivaci
nacházíme uvnitř

Ponořit se do vlastního nitra, kde nacházíme otázky a další

podněty k neustálému pohybu vpřed, nám pomáhá objevovat svět okolo. Na takové cestě objevování s dětmi je pro nás důležitý soulad s rodinou.

Standa Trykar, ředitelk soukromé základní školy Heuréka Úvaly

Vítejte v úvalské Heuréce, škole s osobitým  přístupem. Na cestě objevování nás vede partnerský přístup, moderní výukové metody a vytváření smysluplného obsahu. Otázkám přikládáme velký důraz, zejména těm velkým. Odvážné ptaní a otevřenost k odpovědím
i k názorům druhých nás provázejí na cestě vzájemného učení a rozvíjení.

Standa Trykar
ředitel školy

Jak to u nás
vypadá

Působíme ve dvou budovách rozdělených podle stupně. Vládne u nás pohodová

přátelská atmosféra.

Jak
učíme

Jde nám o individuální rozvoj dětí, vedeme je

k sebehodnocení

a objevování skrze otázky

a hledání odpovědí.

Tým
školy

Spolupráci stavíme na důvěře a větší míře autonomie, společném naladění a prostoru pro osobitost každého.

Praktické
informace

Využíváme jedinečnost lokality

a velkou zahradu, na které děti denně tráví společný čas.

Přehled
JAK TO U NÁS VYPADÁ

Jsme malá škola
s velkým snem

Žijeme sen o učení, které probíhá ve vlídné astmosféře a pracuje

s vnitřní motivací dětí i učitelů. Využíváme jedinečnost úvalské lokality sousedící s Prahou. Sídlíme ve dvou budovách s vlastními zahradami. Od šk. r. 2023/24 bude působit ve vlastních prostorách.

Budova soukromé základní školy Heuréka Úvaly