top of page

Věříme v děti.
Pomáháme jim
vydat se svou cestou.

VIZE HEURÉKY

Tvoříme smysluplné školy

Vedeme děti k opravdovosti,

radosti, odvaze a vnitřnímu klidu.

Poslání školy
HODNOTY ŠKOL HEURÉKA

Usilujeme o celistvý
rozvoj každého dítěte

Smyslem učení není jen nabývání znalostí,

ale i rozkrývání hlubších souvislostí a především sociální, hodnotový a kognitivní rozvoj dítěte.

Ikona pro opravdovost – hodnotu soukromých základních škol Heuréka

Opravdovost

Každé dítě je jedinečná osobnost se svými radostmi

i starostmi. Má prostor být samo sebou, rozvíjet své talenty a mít vliv na vlastní učení.

Ikona pro odvahu – hodnotu soukromých základních škol Heuréka

Odvaha

Děti se učí přijímat výzvy, překonávat překážky, nevzdávat  se. Učí se houževnatosti 

a vytrvalosti. Rostou do vnitřní síly, pevnosti a odpovědnosti.

Ikona pro radost – hodnotu soukromých základních škol Heuréka

Radost

Radostné děti jsou přirozeně zvídavé a tvořivé. Věříme, že každé dítě může chodit do školy s radostí a lehkostí a zažívat radost ze svého učení i tvoření.

Ikona pro vnitřní klid – hodnotu soukromých základních škol Heuréka

Vnitřní klid

Svět školy je vlídný, uspořádaný, vztahově bezpečný a má pevné  hranice. Děti se učí respektu,  úctě, empatii, spolupráci

a nenásilné komunikaci.

VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE

Učit se smysluplně,
do školy chodit s radostí

Využíváme moderní pedagogické koncepty,

které na sebe navazují, vzájemně se doplňují a tvoří

smysluplný celek. Učíme s otevřenou myslí i srdcem,

bdělostí a úctou k dětem i sobě samým.

Podporujeme růstové nastavení mysli. Usilujeme o to, aby děti učení vnímaly jako svou cestu, na kterou má smysl se vydat
a která jim přináší radost. Aktivně pracujeme se sebehodnocením, individuálním plánováním a mapováním učebního pokroku.
VNITŘNÍ KULTURA ŠKOLY

Tvoříme zdravé prostředí
pro děti i dospěláky

Jednáme spolu s respektem a laskavostí, spolupracujeme, navzájem se podporujeme, učíme se jeden od druhého.

Rozvíjíme kulturu myšlení, empatie a tvořivosti. 

Dětem pomáháme růst do vnitřní síly.

Jan Kala, zakladatel sítě soukromých základních škol Heuréka

Po prodeji úspěšného bankovního startupu
v podobě eBanky jsem se rozhodl věnovat oboru, který mi byl už od střední školy velmi blízký a který má pro mne osobně velkou hodnotu – vzdělávání a rozvoj dětí. Spolu
s kolegy v CfME jsme začali pomáhat školám, muzeím a dalším organizacím rozvíjet nové nápady  a myšlenky, realizovat smysluplné vzdělávací projekty, některé s celoevropským přesahem. Do toho vstoupily vlastní tři děti. Přirozeným vyústěním bylo založení vlastní sítě škol. V Heuréce chci dětem poskytovat takové možnosti, jaké si přeji i pro své děti.

Jan Kala
zakladatel škol Heuréka

2016

Založení sítě škol

Na svou jedinečnou cestu učením jsme

v Heuréce nastoupili současně ve dvou školách – v Brně

a v Úvalech.

Nová škola Libochovičky

Po dvou letech odvážné rekonstrukce

zchátralého statku

v Libochovičkách jsme otevřeli další heuréckou školu.